Sektion 54
Nyheder

Tilmeld nyhedsbrev - Frameld nyhedsbrev

Arkiv22. Juni 2024

uge 25

Slip i Vejen -søndag ud fra vejrudsigterne lige nu forventer vi slip mellem kl 07.00-08.00

mvh poul22. Juni 2024

Sæt kryds i kalenderen ved 15.-17. november 2024

Her afholdes der nemlig fællesudstilling for sektion 53, 54, 61 og 63 i Nibe!

Alle medlemmer i Sektion 53 – 54 – 61 og 63 er hermed inviteret til Brevdueudstilling.
I weekenden den 16. og 17. november 2024 (Indlevering fredag aften den 15 november )
Sted; I Nibe Hallerne, 9240 Nibe

Der udstilles i 8 klasser:

1. Gl. Hanner.  ( Som i senest afviklede sæson på DdB-kapflyvninger opnåede mindst 5 placeringer indenfor 25% eller minimum 1600 placeringskilometer.) 

2. Gl. Hunner.  ( Som klasse 1. Dog kræves mindst 3 placeringer eller minimum 1000 placeringskilometer.)

3. Gl. Hanner ( Ingen flyvekrav)

4. Gl. Hunner ( Ingen flyvekrav )

5. 1 års Hanner ( Ingen flyvekrav )

6. 1 års Hunner ( Ingen flyvekrav )

7. Han unger ( Ingen flyvekrav )

8. Hun unger ( Ingen flyvekrav )

 

Klasse 1 og 2. Her skal man tilmelde due nr. + dokumentation for duens præstationer.

Klasse 3 til 8: Her skal der ikke oplyse due nr. ved tilmelding blot tilmelde sig med antal duer i de klasser, man ønsker at deltage i. 

Gebyr; 40 kr. pr styk. Ved 10 stk fordelt i klasserne 35,00 pr styk.
Der udsættes præmier til alle klasser.

Udstillingen vil være åben både lørdag og søndag. På samme udstilling deltager også andre hobbydyr. Tilmelding og mere information senere.

Med venlig hilsen
Nibe og Løgstør Brevdueforeninger.

(Indbydelse også under "Sæson" på www.sektion54.dk)21. Juni 2024

uge 25

 

En våd fredag nat og lørdag formidag, med lave skyer og dårlig sigtbarhed.

Lørdag ved middagstid, lover vejrudsigterne kun få byger og bedre sigt.

Ud fra vejrudsigterne lige nu, håber vi på slip mellem kl 11,00-15,00

MVH Poul 15. Juni 2024

Uge 24 - vedr. Åbenrå søndag

Duerne forventes løsladt i morgen søndag mellem kl. 6.00 og 8.00 i Åbenrå ud fra nuværende vejrudsigter.
Vores sektion løslades først.

DDB har netop udsendt besked om at de 2 DDB flyvninger også er udsat til i morgen, så vi pakker og transporterer som efter normal tidsplan om fredagen.

Tak for jeres forståelse og samarbejde.

Pbv Martin13. Juni 2024

Uge 24 Sektionsflyvning Udsat

Da løsladerteamet ikke ser det muligt at kapflyve lørdag, er weekendens sektionsflyvning fra Åbenrå udsat til søndag.

Duerne pakkes lørdag aften - altså pakkeplanen udsætte 24 timer som i sidste uge.

Stationen vil stadig være Åbenrå søndag.

Tak for jeres forståelse og samarbejde.08. Juni 2024

uge 23

Vi forventer at starte slip i Brædstrup. Mellem kl. 06.30 og 08,00.

MVH POUL06. Juni 2024

Uge 23 - Brædstrup

I forlængelse af seneste nyhedsbrev bliver stationen på søndag Brædstrup istedet for Vejen.
Dette grundet chaufførens køre- & hviletidsbestemmelser som ikke kan garanteres, hvis vi tager Vejen.

Så altså - pakning lørdag efter normalt tidsskema - til sektionsflyvning fra Brædstrup søndag.

Tak for jeres forståelse.

Pbv Martin06. Juni 2024

Uge 23 - udsættelse

Det er blevet besluttet at udsætte weekendens flyvning fra lørdag til søndag 9/6 p.g.a. vejrudsigten.

Dermed pakkes der lørdag aften i stedet for fredag - og efter normalt tidsskema.

Tak for jeres forståelse og samarbejde!

Pbv Martin31. Maj 2024

uge 22

Det kan  bliver svært i morgen, lige nu ser det ud til vi kan slippe duerne i Åbenrå mellem 6,30 og 8,00. Række følge bliver sat i morgen tidlig efter vejr udsigten.

MVH POUL24. Maj 2024

uge 21

Vi forventer at starte slip Vejen. Mellem kl. 6.30 og 7.00 sekt. 63 først.

mvh Poul17. Maj 2024

uge 20

vi forventer at starte slip vejen kl 06,30. sekt. 54 blå 95 først 

mvh Poul10. Maj 2024

Uge19

Vi forventer at starte starte slip i Brædstrup kl. 8 00. Sektion 63  først.  Kode 95 først derefter kode 96.09. Maj 2024

Så skal vi endelig i gang!!

Så er sæsonen endelig kommet igen!

Husk at nærlæse årets regulativ så vi får sæsonen startet uden problemer.

I sektion 54 skal vi markere flyvningerne således (som tidligere år):
Kode 95: Orange mærkesedler
Kode 96: Grønne mærkesedler
Husk at markere på begge sider af kurvene.

Hvis man ønsker at medsende unger før uge 27 skal disse pakkes med duerne på kode 95 - og registreres under kode 97.
Løsladeren skal huske at oprette en flyvning 97 med samme station og løsladelsestidspunkt som kode 95.

Kontakt gerne bestyrelsen eller sportskammerater på tværs af foreninger, hvis der er spørgsmål eller tvivl.
Lad os hjælpe hinanden så vi får den bedste start.

Rigtig god vind til alle!

Pbv
Martin Hansen
09. April 2024

Referat af generalforsamlingen 25/11 2023

Lørdag den 25. november 2023 kl. 10.00 - i 074’s klubhus, Enghavevej 15, 9000 Aalborg

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
Hans-Jørn Thomsen blev valgt og vi startede med et minuts stilhed for dem, som vi har mistet de sidste to år.

2. Valg af 2 stemmetællere blandt tilhørerne
Hans Bøjer og Henrik Rasmussen blev valgt.

3. Konstatering af mandater
15 mandater

4. Formandens beretning.
MH (Martin Hansen) havde udsendt en skriftlig beretning.
MH: Ud over de almindelige ting som beretningen normalt indeholder, er der et helt særligt punkt som præger beretningen - nemlig vores ”angreb” af Newcastle Disease – et nedslag i vores sektion som kommer til at blive husket. Det har været utroligt frustrerende og selvom jeg fik besked fra HB (Hovedbestyrelsen) om at holde mig til deres tilbagemeldinger, forstår jeg 100% at folk har kontaktet mig meget hen over sommeren. Naturligvis er vores duer til for at blive kapfløjet – og ikke sidde indenfor i de 3 vigtigste måneder på året. Så jeg forstår naturligvis alle frustrerede sjæle! 

Nu er vi på den anden side – og nu må vi bare sørge for at det aldrig kommer til at ske igen – vi må holde HB op på at de får arbejdet med at vi ikke bliver låst igen.

TK (Thorkild Kristensen): Kan indkaldelsen til generalforsamlingen blive udsendt noget før.

HJT (Hans Jørn Thomsen): Indkaldelsen er udsendt 14 dage før i henhold til reglementet.

CH (Christian Hansen): Martin roser 034 Mou meget i beretningen – og jeg vil også gerne rose Mou – at det gik så godt under nedlukningen – og vi fik duerne samlet godt og sendt afsted derfra.

DE (Dion Esmann): Jeg håber at vi kører hårdt på HB – at de må vågne op. Og at vi kan få mere ud af HB til repræsentantskabsmødet.

EØJ (Erik Ø Jensen): Ja det er svært at vide om vi skal rose HB eller ej – for der er ingen der ved hvad de har gjort for os. Det er det som jeg bliver frustreret over – at vi som medlemmer ikke får noget at vide fra organisationen.

MH: Jeg er fuldstændig enig – det er noget at det som har været allermest frustrerende – at alt har skulle gå igennem Jørn Boklund – at vi ikke har kunnet få lov til at få en snak med den lokale afd. af Fødevarestyrelsen. Men vi blev pænt bedt om IKKE at tage kontakt selv – også selv om der var mange der havde lyst til at tage ud til Skalborg og få en snak direkte med dem som sidder på bestemmelsen.

BJ (Brian Jensen): Det var meget frustrerende ikke at få noget at vide – ikke at få en dato – og faktisk var der folk der allerede lukkede duer ud et par dage før vi var åbne – tænk hvis vi var blevet lukket ned igen?

HJT: Jeg tror at det vil være godt hvis der kunne komme dialog med EU – for det kan nok ikke undgås at det dukker op igen.

NF (Niels Folkersen): Det kunne jo godt være at vi kunne få en bedre løsning som brevduefolk – nu hvor vores duer er vaccineret mod ND. 2 uger kunne være spiseligt – så kunne man have taget en ferie – men 4 uger er alt for lang tid.

JJ (Jørn Juul): Den 10 km zone er jo også for vid – 3 km kan forstås men 10 km er for stor.

Beretningen blev herefter vedtaget enstemmigt.

5. Regnskab 2023
FJ (Flemming Jensen): Det har været et mærkeligt år – også økonomisk.

Vi har nemlig stadig ikke fået fakturaer fra vognmanden – hverken for den ordinære kørsel eller for den ekstra uge i uge 32. 

Jeg har prøvet at stykke noget sammen af de tal som jeg har fået.

Der er naturligvis færre duer – og dermed også en nedgang i indtægt i forbindelse med kapflyvningerne. 9.200 duer kontra 14.118 i 2022 – selvfølgelig p.g.a. af nedlukningen.

Vi har fjernet alle mesterskaber og sparet på nogle ting, så vi har klaret den.

Grundet at vi deler solidarisk med sektion 63 og at der er sendt duer trods alt, kommer vi ud med et lille overskud. 

BJ: Kunne man ikke søge HB om vi kunne få et nedslag i det 1 kr gebyr fordi vi har stået i en svær situation.

JJ: Vi har jo også støttet DDB i den svære tid idet alle der har haft mulighed for at sende duer, har gjort det. Vi kunne jo også have lukket det hele ned – og så havde DDB også lidt.

FJ: Jeg synes at vi skal vente til at vi får den reelle pris på transporten – om vi får et underskud eller ej. Vi sender et endeligt regnskab rundt, når vi har fået alle tal ind.

Beretningen blev herefter godkendt.

6. Kontingent 2023
Bestyrelsen foreslår uændret kontingentsats kr. 150,-
Det blev vedtaget.

7. Indkomne forslag

a. 034 Mou foreslår optagelse af 193 Hadsund i sektion 54.

TK: Hvis Hadsund har lyst til at komme med i vores sektion – hvorfor så ikke optage dem?

DE: 023 afviser blankt.

MF (Michael Folkersen): I 074 afviser vi også dette. Vi synes at Hadsund ligger hvor de skal ligge – at de hører til i sektion 52. Der er nok også nogle interne ting som de skal have styr på først.

HJT: Hadsund har selv søgt ned i sektion 52.

TK: Hvis ikke der er opbakning til det – så er det jo sådan det er.

CH: Jeg tror virkeligt at sektion 54 skal passe på at lukke flere ind fra østkysten – at vi bare åbner op helt ud til østkysten.

CLH (Claus Henriksen): Der er også et helt praktisk problem – at vi skal starte tidligere med at pakke – og jeg tror virkeligt at der er mange der vil være trætte af at skulle starte meget tidligere for at vi kan nå derned forbi.

Forslaget blev forkastet ved afstemningen.

b. 034 Mou foreslår at afskaffe pengepræmier på sektionsflyvninger.

1. TK: Vi synes at vi skal afskaffe pengepræmierne da det kun er nogle ganske få der vinder pengene.

HJT: Jeg synes simpelthen det bliver for blegt hvis ikke vi kan finde en 200-seddel til vinderen af en flyvning.

Forslaget blev godkendt.

c. 074 Vejgaard foreslår, at ungemesterskabet i sektion 54 vindes på sektionens ungeflyvningerne i uge 27, 28, 29, 30 og 31 samt DDB-flyvningen (Rendsburg kort, fredagsindlevering) i uge 32.

Til mesterskabet medregnes 5 af de 6 flyvninger.

BJ: Vi er bekymrede for den DDB ungeflyvning i uge 31 da det betyder torsdagsindlevering og regionsslip med de gamle duer. Vi kunne godt tænke os at vi havde fuldt fokus på sektionsflyvningerne i uge 27, 28, 29, 30, 31 – og så slutte af med en mere spiselig DDB flyvning i uge 32 hvor de indleveres om fredagen.

HJT: I sektion 63 har man kun sektionsflyvningerne med i mesterskabet.

MH: Jeg synes at det er en fin argumentation – altså det betyder jo praktisk det samme, da vi i det gamle mesterskab kunne smide 2 flyvninger væk, men med dette forslag indirekte sender et signal om at man skal holde fingrene væk fra den svære flyvning i uge 31.

Foreslaget blev godkendt.

8. Flyveplan 2024 samt konkurrencer

MH: Der er sket en enkelt ting i forhold til forrige år – nemlig at teamet i Vamdrup har meddelt os at de ikke kan løslade vores duer i 2024.

Vores løsladerteam har været på jagt efter et team som kan løslade vores duer på cirka samme afstand – og de har foreslået Vejen.

Det er grunden til at Vejen er sat på i stedet for Vamdrup.

DE: Vi er jo nødt til at tage imod de steder hvor vi kan få folk til at komme og løslade vores duer.

Kapflyvningsplanen og konkurrencer blev godkendt.

9. Valg af Løslader. Peter Liljendal er på valg og ønsker ikke genvalg.

MH: Peter har jo allerede været løslader et år efter hans ”opsigelse” så vi skal gerne have fundet en ny. Men der er desværre ingen der har henvendt sig.

CH: Det er jo en af de vigtigste opgaver da det er vigtigt at vores duer kommer godt afsted på flyvningerne. Lige nu har Peter ingen duer og er i gang med at flytte. Måske kunne han være med på sidelinjen når der kommer lidt mere ro på, men vi skal gerne have fundet en officiel. Jeg foreslår Brian Jensen.

BJ: Jeg kan ikke finde tid til det, desværre.

DE: Lige nu skubber vi bare problemet – vi er nødt til at finde en i stedet for Peter. Jeg er sikker på at Peter gerne vil hjælpe et ”føl” så personen kan få al Peters viden med.

BJ: Vi kan heller ikke bare spørge bordet rundt – det kræver noget viden.

10. Valg af Kasserer. Flemming Jensen er på valg. Flemming blev genvalgt.

11. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.

a. Hans-Jørn Thomsen er på valg. Hans-Jørn blev genvalgt.

b. Mogens Brix er på valg. Mogens ønsker ikke genvalg

MH: Bestyrelsen foreslår Klaus Poulsen. Jeg tror at det er godt at vi har min. en repræsentant fra hver forening i bestyrelsen – og derfor har vi spurgt Klaus – også fordi han har været med før og kender lidt til ”gamet”. Klaus blev glad for at blive spurgt og vil gerne deltage i arbejdet. Da vi ikke har hørt fra andre, synes vi at det kunne være godt med Klaus.

CLH: 053 foreslår Poul Astrup.

DE: Det er da glædeligt at vi har hele 2 kandidater til valget.

Klaus Madsen blev valgt med stemmetallene 8 mod 7 til Poul Astrup.

12. Valg af Bestyrelsessuppleant. 

a. Bestyrelsessuppleant for 2 år. Erik Ø. Jensen er på valg. 

13. Valg af revisor. 

a. Kim Pedersen er på valg for 2 år. Kim blev genvalgt.

14. Valg af revisorsuppleant. Arne Larsen er på valg. Arne blev genvalgt.

15. Eventuelt

NF: I behøver ikke at kommentere på det for så bliver vi aldrig færdig. Men er I godt klar over at vi mistede meget færre duer for 25 år siden end vi gør nu. Da vi fløj i et større område, blev duerne bedre rustet og vi mistede ikke så mange den gang. Vi havde bedre duer den gang.

CH: Niels har jo ret – og derfor indsender vi også et forslag til repræsentantskabsmødet om regionsslip på de korte mellemdistanceflyvninger. 

Lidt blandet snak om langflyvning og fokus på det og de forskellige stationer.

MH: 025 Hjørring indsender et forslag til repræsentantskabsmødet om dannelsen af en gruppe 7, da DDB begynder at have fokus på grupperne igen.

Det synes jeg at I skal tale om i foreningerne.

TK: Jeg synes at det var bedre at få regionsslip i stedet – det ville være bedre for os.

DE: Grupperne blev vel nedlagt en gang – og nu begynder man at ”snige” dem ind igen.

Jeg tror omvendt også at en gruppe 7 kunne være med til at lave 3 retninger i nord – altså en gruppe 6 i vest, gruppe 7 i midt og gruppe 5 langs østkysten.

CLH: Det udspringer vel også af at DDB arbejder på at fjerne sektionsvindere på lang.

MH: Præcis – både sektion 63 og vi i sektion 54 vil også få udfordringer på lang hvis det kun bliver gruppevindere/gruppepoints der tæller.

MH: Jeg vil gerne overrække en lille ting til dig Mogens - tak for dit engagement og deltagelse i bestyrelsen.
Tak for at du vil være med - og held og lykke.

Til sidst blev der råbt 3 x hurra for sektion 54.

Referent
Martin Hansen

 24. Oktober 2023

Foredrag i Aalborg med Johannes Markussen (med adresse)

Tirsdag den 21/11 kl. 19.00 kommer Johannes Markussen til Aalborg.

Her vil den 3-dobbelte Danmarksmester 2022-2023 fortælle om hvordan han arbejder med hans duer - og mon ikke også der kommer en hemmelighed eller to på bordet, så vi kan komme til at flyve endnu bedre? ;-)

Foredraget er for alle interesserede og der vil blive serveret kaffe og kage på aftenen.
Og det hele foregår i 023 Aalborg, Magsvej 8A, 9000 Aalborg

Vi glæder os til en dejlig due-aften!

Mvh Aktivitetsudvalget i sektion 54!

Ved spørgsmål kontakt Dion Esmann på tlf. 21 68 08 54

 

P.S. Så har vi vist husket det hele ;-)24. Oktober 2023

Foredrag i Aalborg med Johannes Markussen

Tirsdag den 21/11 kl. 19.00 kommer Johannes Markussen til Aalborg.

Her vil den 3-dobbelte Danmarksmester 2022-2023 fortælle om hvordan han arbejder med hans duer - og mon ikke også der kommer en hemmelighed eller to på bordet, så vi kan komme til at flyve endnu bedre? ;-)

Foredraget er for alle interesserede og der vil blive serveret kaffe og kage på aftenen.

Vi glæder os til en dejlig due-aften!

Mvh Aktivitetsudvalget i sektion 54!

Ved spørgsmål kontakt Dion Esmann på tlf. 21 68 08 5415. August 2023

Uge 33 + 34

Vores flyvning i søndags blev svær og ikke helt den flyvning som vi havde drømt om.

Derfor er der forståeligt nok nogle som er blevet lidt forsigtige.
I hvert fald har vi ikke fået tilkendegivelser for i alt 570 duer som skulle bruges for at få økonomien til at hænge sammen på yderligere flyvninger.

Vi må derfor annullere de planlagte 2 flyvninger i uge 33 og 34 fra Åbenrå.

Tak for en sæson som har været udfordrende på mange måder, men hvor jeg også føler at sammenholdet fortsat er der på tværs af foreningerne. Det glæder mig!

Husk at melde dig til Aalborg City Classic festaftenen på Cafe Frederiksberg lørdag 26/8 hvis du vil opleve en fantastisk duefest - og husk endelig at komme ud til kapflyverne lørdag formiddag så du kan mærke stemningen.

Rigtig god fornøjelse!

Mvh Martin11. August 2023

Søndag!

Lidt uklar første mail - bare så alle forstår det korrekt.
Sektionsflyvningen fra Horsens S er søndag!

Mvh Martin11. August 2023

Uge 32 - vigtig opdatering!

Selvom alt var planlagt til mindste detalje, må vi desværre ændre på vores plan.

Her til morgen modtog vi information fra DDB at de har valgt at udsætte flyvningerne til søndag 13/8.
Dermed også opsamlingen af duerne - jf. dette opslag:
https://brevduen.dk/nyheder/3553

DDB opsamler i 053 Sølyst kl. 13.00 i morgen lørdag.

Dermed er vi også nødsaget til at ændre hele vores plan - og vente med at pakke vores sektionsduer til lørdag.

Vi gør som følger:

Alle duer pakkes i de respektive foreninger i morgen formiddag sammen med DDB duerne - og alle leveres senest i 053 kl. 12.30.
Erik og Hans opsamler i 074 og 023 kl. 11.30

Lastbilen, der skal opsamle sektionsduerne kommer kl. 13.30 i 053.

I stedet for Vejle DTC må vi flyve Horsens S som sidste gang da vi ellers skal betale en ekstra dag til vognmanden.
Så husk at ændre dette i jeres forenings/medlemsprogram.

Jeg beklager denne pludselige ændring, men håber på jeres forståelse.

Tak for godt samarbejde!

Mvh Martin09. August 2023

Uge 32

Tak for jeres tilmelding til weekendens sektionflyvning!

Duerne bliver kørt til Vejle DTC - station 092
(cirka 10 km længere end i sidste weekend)

Og slippes samlet - unger og gamle.

Duerne bliver opsamlet som "almindelige" uger i 023 og 074.
034 Mou skal levere som "almindeligt" i 053.
Vognmanden kommer på samme tid som normalt til 053 - cirka kl. 20.

Husk at melde igen på mandag hvor mange duer I regner med til uge 33 ;-)

1000 tak!

Og rigtig god vind til alle!

Mvh Martin05. August 2023

Uge 31 - opdatering

Godmorgen!

Det var SÅ dejligt at se en helt fyldt lastbil af brevduer fra sektion 54 i går aftes - brevduesporten lever i Aalborg!
Og de blev sendt afsted med en yderst engageret chauffør som havde styr på det!

Duerne er løsladt henholdsvis:

Kl. 06.30 - for gamle duer
Kl. 06.50 - for unger

Fra Horsens S

Tiden er også sat i DDBs system, men da jeg ikke har fået sms, sender jeg lige en ekstra besked herfra.

Rigtig god vind til alle!

For at kunne planlægge de næste uger bedst muligt, vil jeg gerne bede alle foreninger om mandag 7/8 at sende en angivelse om hvor mange gamle og unger som man regner med at der kommer til den kommende weekend.
Og så på samme måde mandag d. 14/8 og 21/8. På forhånd tak!

Mvh Martin04. August 2023

Vedr. uge 32 - 33 - 34

Vi planlægger at flyve Horsens, evt. Vejle i uge 32 - med særskilt slip.
Og Åbenrå i uge 33 og 34 med samlet slip - unger og gamle sammen.

Så vi holder en kortere tur i uge 32 for at hjælpe alle i gang med ungerne.

I hører nærmere.

Mvh Martin04. August 2023

Uge 31

Ud fra vejrudsigterne er nedenstående sliptidspunkter den foreløbige plan.

 

Slip af gamle duer – sektion 54.               Kl. 06.30.

Slip af unger – sektion 54.                       Kl. 06.50.

Duerne bliver løsladt i Horsens S - stationskode 384.

 

Sportslig hilsen Jesper.

 

Tak for din hjælp, Jesper!
Mvh Martin
28. Juli 2023

Uge 30

Vi forventer at starte slip i Horsens N. mellem kl. 6,10 og 6,30. Sektion 63 først. Sektion 63 har flyttet deres duer til Horsens N.

Ps. Bemrk.  Horsens N Stations NR. 199

mvh Peter21. Juli 2023

Uge29.

Jesper og jeg forventer slip omkring kl. 6,30 i vamdrup.

 

mvh Peter.14. Juli 2023

Uge 28.

Vi forventer slip i Vamdrup mellem kl.10 og 12.

mvh Peter07. Juli 2023

Uge 27.

Vi forventer at starte slip i brædstrup kl 7,00 sektion 63 gamle først.

mvh Peter16. Juni 2023

Uge 24

Vi håber at kunne starte slip omkring kl 7,00 med der er en usikkerhed om der er tåget. Kl.6,00 er der en høj luftfugtighed. Vejret på flyveruten skulle være ok til over middag.

Peter09. Juni 2023

Uge 23

Vi forventer at starte slip i Aabenrå kl.06,00 sektion 63 og vores 20 min efter. Sektion 60 61 62 står også i Aabenrå, vi regner med at vi 54 og 63  slipper først da vi har længst.

mvh. Peter02. Juni 2023

Uge 22

Vi forventer at starte slip i Vamdrup kl.7,30 og det er vores duer først.

Mvh Peter.26. Maj 2023

uge 21

Jesper og jeg håber og forventer at starte slip mellem 8-9 da vi står 20 km fra ddb duerne og vi må se hvad de vil gøre?

mvh Peter.25. Maj 2023

Flytning af station uge 21

Da der afholdes Det Sønderjyske Fællesdyrskue på Dyrskuepladsen i den kommende weekend bliver vi nødt til at flytte fra vores normale løsladelsesplads i Åbenrå.

Derfor bliver weekendens flyvning løsladt ved Askelund - og dermed skal station være nr. 357.

Husk at få rettet det i systemerne i morgen!

1000 tak for godt samarbejde - og god vind!

Mvh Martin Hansen19. Maj 2023

Uge 20

Vi forventer at starte slip kl.08,00 vi har 4 slip vores 95 først og 96 kl 8,40.

mvh.Peter Liljendal12. Maj 2023

uge 19.

Velkommen til sæson 2023.

Jeg har tilbudt sektionen at være løslader i år mod at de finder et føl. Så kom ud af busken.

 Jesper og jeg forventer at starte slip i Brædstrup kl 8,00.Der skulle ikke være problemer med vejret, al

Sektion 63 kode 95 kl.8,00 Blå

           63 kode 98 kl.8,40 Hvid

Sektion 54 kode 95 kl.8,20 Orange

                kode 96 kl.9,00 Grøn

God Vind

Peter Liljendal03. Januar 2023

Referat af Generalforsamlingen 12. nov. 2022

Lørdag den 12. november 2022 kl. 10.00 - i 074’s klubhus, Enghavevej 15, 9000 Aalborg

Martin Hansen (MH) bød alle velkommen og håbede på en god generalforsamling med en god tone og debat. Bestyrelsen foreslog Hans Jørn Thomsen (HJT) som dirigent – ikke andre forslag og HJT blev valgt.

1. Valg af dirigent – HJT blev valgt.

HJT takkede for valget og bad folk om at rejse sig for at minde de medlemmer som vi har mistet i årets løb.

Herefter kunne han konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

 

2. Valg af 2 stemmetællere blandt tilhørerne

Der blev valgt 2 stemmetællere – Leif Sørensen og Dion Esmann.

 

3. Konstatering af mandater

Alle mandater var til stede.

 

4. Formandens beretning

Ingen kommentarer til beretningen og den blev vedtaget.

 

5. Regnskab 2022

Flemming Jensen (FJ) gennemgik et par regnskabspunkter.

Mange duer afsendt i 2022 – 14.118 duer – sammenlignet med 2021 er det cirka 2.000 duer.

Telefongodtgørelsen er nedsat så det kun er Peter Liljendal (PL) / løsladeren der får 500,-

Regnskabet viser et lille overskud – så det er godt i forhold til 2021.

MH: Der kommer endda lidt mere overskud idet der i næste uge starter en støtteauktion som skal deles mellem sektion 54 og 63. Denne støtte vil så komme med i næste års regnskab.

Jørgen Juul (JJ): Der bliver sendt mange duer fordi prisen er så god som den er.

Regnskabet blev vedtaget.

 

6. Kontingent 2023

Bestyrelsen foreslår uændret kontingentsats kr. 150,-

Vedtaget.

 

7. Indkomne forslag

Ingen

 

8. a.   Flyveplan 2023 samt konkurrencer

MH talte lidt om den udsendte flyveplan og konkurrencer – der var ingen indkomne forslag – og ifb med samarbejdet med sektion 63 er det jo en samlet beslutning der giver kapflyvningsplanen. I forbindelse med den udsendte plan var der en uge 18 på som sektion 63 ikke er vilde med. MH hørte til folks kommentarer:

PL: Vi i 074 vil gerne af med den uge 18 – i stedet for en kapflyvning er der måske mere idé i at træne de uerfarne duer og så på den måde give dem en bedre forberedelse til opstarten.

Thorkild Kristensen (TK): Vi kender ikke vejret så det er svært at vide om den vil blive mulig.

MH: Der er også et praktisk problem – hvis vi ikke har sektion 63 vil det blive lidt mere bøvlet at gennemføre den – og vi får nok også en skidt økonomi på den.

Bestyrelsen fik carte blanche til at planlægge det på bedste måde.

 

b. Fremtidige transporter (Geraldy i sektion 54?)

MH: Vi er ret begejstrede i bestyrelsen og har arbejdet med nogle tilbud på en Geraldy løsning – i samarbejde med sektion 63. Vi tror at det kan være en super løsning for vores sektion – og vores duer. Vi ønsker ikke at presse noget hurtigt igennem – derfor ønsker vi at lave en aftale i 2023 med start i 2024 – så vi kan få alle priser gennemregnet.

Der er mange faktorer som skal gennemarbejdes for at vi kan lave et sikkert budget.

Og skal vi lave en løsning som kun kan laves i samarbejde med sektion 63 – eller kan man dele op i to portioner. Vi ønsker fortsat et stærkt samarbejde med sektion 63, men det kan være en stor investering at indgå ”ægteskab” om – men måske kan der laves en løsning som kan deles i 2, men bruges sammen som en enhed.

Der er mange ting der skal gennemarbejdes – og der bør nedsættes et udvalg af folk som har godt viden.

Mange gode spørgsmål frem og tilbage om små detaljer.

Der var god opbakning fra alle foreninger – og bestyrelsen fik godkendelse til at arbejde videre med denne sag – og senere præsentere en løsning mere detaljeret.

 

9. Valg af Løslader. Peter Liljendal er på valg

Peter ønskede ikke genvalg – ingen ny løslader blev valgt.

OBS! Her skal der vælges én!

Bestyrelsen fik lov til at udsende et emne til formændene i de enkelte foreninger og klare godkendelsen på den måde.

SÅ! Hvis du ønsker at være løslader, så henvend dig til formanden. 

 

10. Valg af Formand. Martin Hansen er på valg

Martin blev genvalgt

 

11. Valg af 1 bestyrelsesmedlem.

a. Christian Hansen er på valg

Christian blev genvalgt

 

12. Valg af Bestyrelsessuppleant. 

a. Bestyrelsessuppleant. Peter Liljendal er på valg.

Peter blev genvalgt

 

13. Valg af revisor. 

a. Torben Andersen er på valg.

Torben blev genvalgt

 

14. Valg af revisorsuppleant. Arne Larsen er på valg.

Arne blev genvalgt

 

15. Eventuelt

Claus Henriksen (CH): Jeg vil gerne arbejde for at vi får et større samarbejde foreningerne imellem som formanden opfordrer til i beretningen.

Jeg synes at vi bør nedsætte et udvalg.

Christian Hansen (CMH): Vedr. ompakning af DDB-duer så vil jeg udsende en pakkeplan for alle uger, så vi får alle uger fordelt. Jeg vil gerne skrive til DDB at Aalborg ønsker at blive central opsamlingssted for langdistancen. 

Niels Folkersen (NF): Hvis det bliver pakning til langflyvning kun om torsdagen, tror jeg godt at vi kan finde et hold i 074 – vi er et team som godt vil tage den opgave de 6 uger.

MH: Synes at det lyder godt med sådan nogle torsdage – måske kunne man udvide lidt så der måske var lidt spisning og hygge – så det blev godt at mødes til pakning af lang.

MH: Uddeling af årets flidspokal – og vi synes at den skal gå til Erik Ø Jensen som har gjort et kæmpe stykke arbejde for vores sektion i år – 1000 tak Erik!!

 

Vi afsluttede på sædvanlig vis ved at råbe hurra for brevduesporten i sektion 54!

 

Referent

Martin Hansen
29. December 2022

Brevdueaften Sektion 54 med Mark Skovbo

Du indbydes hermed til en hyggelig og spændende dueaften i sektion 54!

Tirsdag den 10/1 2023 kl. 19.00 i 023 Aalborgs lokaler på Magsvej 8A, 9000 Aalborg.

Her kommer Mark Skovbo som var Danmarksmester i 2021 og havde 1. National Esdue i 2021, og fortæller om hans duer og hvordan han passer dem.

Mark tager også lidt duer med så vi kan se prototypen på en topflyver!

Vi glæder os til at se jer allesammen!

Aftenen er arrangeret af sektion 54s nye aktivitetsudvalg, som har flere arrangementer i støbeskeen!

På sektionens vegne
Martin Hansen18. November 2022

STØTTEAUKTION

Kære venner!

Så er støtteauktionen gået online på www.hansen023.dk

Der er i alt 34 duer fra gode sportskammerater som har doneret til denne sag.
Tak for al opbakning med bud på duerne - ALLE duer er skænket til auktionen og dermed går ALLE pengene til arbejdet i sektion 63 & sektion 54.

Tak for godt samarbejde!!

 25. Oktober 2022

Formandsmøde 10. august - referat

Referat Formandsmøde 10/8 2022

Martin Hansen (MH) bød velkommen til det årlige formandsmøde efter sæsonen.
Og i starten skulle mødet omhandle de ting som var gået godt i sæsonen.

Sæsonen 2022

Thorkild Kristensen (TK): Gode løsladelser og duerne er kommet ud om morgenen – så det har været positivt – og vi har været forskånet for mange udsættelser. Når det er sket er duerne kommet afsted søndag morgen.
Så alt i alt – lige med undtagelse af den sidste flyvning – er det gået rigtigt godt.
På den sidste flyvning var vi i Mou og Sølyst i hvert fald ”100 år” bag ud – det så mærkeligt ud.

Claus Henriksen (CLH): Vi har været forskånet for dårligt vejr – derfor har vi haft nogle gode lørdage.

Erik Ø Jensen (EJ): Ja og så er der blevet træffet nogle gode beslutninger, hvis man har kunnet se at det ikke har været muligt med flyvning om lørdagen.
Og en af de gode ting ved sektionen – som kan være fleksibel modsat DDB som er mere låst vedr. logistikken. Fedt at man kan aftale med vognmanden at der kan udsættes til dagen efter.

MH: I år har vi haft samme vognmand, men ikke med Peer Vestergård som koordinator/kontaktperson, men i stedet chefen Per Lund. Det har naturligvis givet lidt udfordringer, men i løbet af sæsonen har de virkeligt forsøgt at få tingene til at køre efter vores plan.

Karl Christensen (KC): Vi synes at det er godt at sektionen tør at tage nogle beslutninger – desværre ser det ud til at DDB har sværere ved at tage nogle faste beslutninger. Flyvninger er gået rigtigt godt – og vi har også haft et godt løsladerteam.

Christian Hansen (CH): Vi er også utroligt glade for Erik Ø’s og Hans gode arbejde med at opsamle duerne for os – det betyder utroligt meget for os. Vi kan fungere bedre – også især socialt hvor vi prøver at lave noget fredag.

MH: Hvad med kapflyvningsplanen? Vi har jo ikke ændret så meget de seneste år, men vi kan jo godt tage en snak om, om der er ting som vi skal arbejde på.

TK: Vi har oplevet at især Vamdrup har givet os problemer på ungeflyvningerne. Er der andre der har oplevet noget af det samme?

CLH: Vi har også folk i Sølyst som synes at Vamdrup er noget skidt – der har også været skadede duer – ved ikke om der er tråde som de kan ramme i særdeleshed fra Vamdrup?

Jørgen Juul (JJ): Vi har også haft en hård nordvestlig vind et par gange med det resultat at ungerne er landet på Fyn, Sjælland ja sågar Sydsverige. De bliver ikke bare fremlyst fra Sønderjylland.

TK: Ja det er en svær ting for vi vil jo også gerne have noget længde på ungerne.

Peter Liljendal (PL): Vamdrup er et rigtigt godt sted at løslade – godt team bag.

JJ: Ville det gøre noget at flyve 2 x Brædstrup og derefter resten fra Åbenrå.

PL: Der kan være lidt mere kaotisk i Åbenrå, da der er mange der gerne vil løslade der. Og det giver et kæmpe arbejde vedr. koordinering. Og det er et problem vedr. mandskab på løsladelsessteder – der er simpelthen ikke nok mennesker til at løslade – andet end de steder som vi bruger. Og vi er nødt til at have nok mennesker til at løslade for at det bliver en fair flyvning.

EJ: Ja det er det vigtigste – vigtigt at duerne kommer hurtigt ud så alle har en chance.

PL: Jeg har en teori om at det kunne være solstorme som har været årsag til de svære ungeflyvninger. De gamle kommer godt nok – men ungerne kan komme i problemer. Der er også flere steder hvor det er svært at se vejret – hvordan det i virkeligheden er – selv om vejrudsigterne siger noget andet.

TK: Men kan du ikke se solstorme?

PL: Jo men jeg har fravalgt at kigge efter dem – i 2006 fik jeg at vide at det kunne man ikke bruge som retningslinje, så det vælger jeg at se bort fra – og i øvrigt er solstorme jo ikke bare noget der afsluttes på et par timer. Østenvind og blå himmel er virkelig tricky.

EJ: Det kan være svært at finde andre steder at løslade – det kræver bemanding.

MH: Vi kommer til at snakke med sektion 63 om disse ting – måske har de også oplevet nogle ærgerlige ting fra Vamdrup. Men generelt er sektion 63 meget tilfredse med vores stationer – selv Åbenrå som jo for dem er noget længere. Der er generelt stor tilfredshed hos sektion 63.
Vi havde jo også Haderslev men vores løslader blev syg – og derfor kom den ud af spillet.

JJ: Hvad koster sådan en Geraldy bil som ikke kræver så mange mennesker til at løslade? Det er da bare sådan en vi skal ha.

MH: Det skal vi snakke om lidt senere. Men er der så ting som har været mindre godt i sæsonen?

JJ: Jeg synes at det er supertræls at vi har haft 3 langflyvninger 3 uger i træk! Jeg ved godt at det er DDB, men det har været træls – og så at der ikke har været indlevering i Aalborg!

MH: Ja det er simpelthen noget møj, som vi er nødt til at arbejde for.

JJ: Det kan ikke passe at der skal køres udenom Aalborg.

CH: Desværre fik vi mulighed for at få hentet i Aalborg med en centralindlevering – men det kom alt for sent og vi kunne ikke nå at koordinere.
Det samme vedr. maraton – jeg ved godt at der ikke bliver afsendt så mange her i Aalborg – MEN hvis man først skal i foreningen og bagefter til f.eks. Randers med duerne – ja, så bliver det ikke til noget. Og det burde DDB tænke lidt på – bilen kører lige forbi Aalborg!

TK: Det skal vi lige være vågne på til næste sæson.

CH: Jeg skal nok prøve at holde øje med tingene til sæson 2023.

CH: En anden ting – vedr. ompakning torsdag og fredag. Jeg blev spurgt om jeg ville koordinere denne ompakning for DDB – men fik desværre ikke delt det helt ud. Det var så min egen fejl, men jeg fik heldigvis hjælp af nogle gode hjælpere. Vi kommer sikkert også til at stå for det næste år, da det er en stor hjælp for ompakningen i Horsens. Men næste år får jeg lavet en plan for hele sæsonen, så det bliver uddelt på alle foreninger.

Herefter en masse snak om denne ompakning – så der kan komme godt styr på næste år.

CLH: Det kunne være godt at vores vognmænd kan tale dansk – eller som minimum engelsk. Der kan godt opstå problemer hvis de kun kan tale polsk.

CH: Men det ville også være fint hvis det kunne være de samme vognmænd som kom hver gang, så de kan lære tingene – og så det går lidt hurtigere – og mere rigtigt. Det må være en fordel at det er den samme.
Kunne man ikke tale med vognmanden om det?

MH: I skal prøve at se den seddel som Jesper Iversen laver til chaufføren – med komplet vejledning på dansk, engelsk og polsk – med luftfotos over løsladelsessteder – hvor bilen skal stå og i hvilken side der skal åbnes op og hvornår. Alle kontakt informationer osv. Det er helt super!
Vi vil prøve at blive i dialog med vognmanden – for selvom vi har denne manual med, så kan der stadig ske fejl.

PL: Der var også noget med at duerne stod blandet – unger og gamle – på den sidste flyvning – og det var noget der skete i forbindelse med at chaufføren flyttede rundt på duerne.
Derfor var der lidt panik – og en lille forsinkelse på – ved løsladelse, da man fandt ud af at de stod ind imellem hinanden.

TK: Jeg er lidt træt af at der kun er 20 minutter imellem unger og gamle der på den sidste flyvning – og det kan vel ikke være noget med vejret – for de kom stadig hjem i regnvejr.

PL: Ja, men vi blev jo også forsinket grundet de blandede kurve – vi prøvede at få duerne ud og hjem inden det dårlige vejr.

Anders Thomsen (AT): Ja, der kom nogle vilde byger da duerne kom hjem.

PL: Vi prøver at gøre det så godt som muligt – og må slåsse lidt om rækkefølgen med de andre sektioner. Så når der bliver rykket lidt, kan der ske mange ting. Og de folk der står på pladsen, vil jo også gerne hjem til egne duer – så de kan ikke stå hele formiddagen og vente.

EJ: Jeg kunne godt tænke mig at der var video af alle løsladelser – det kunne være utroligt spændende at se.

PL: Jeg tror dog på at duerne virkelig bliver løsladt godt – jeg samarbejder med nogle teams som virkelig går op i det med liv og sjæl. Og vi har i nyere tid ikke haft et fejlslip.

TK: Er der nogen der kan fortælle hvorfor vi i 034 og 053 fik duerne hjem efter lang tid i forrige uge?

PL: Jeg er sikker på at duerne stod i samme side, men det kan være at flokken har delt sig?

EJ: Det er bare sjovt at duerne kom hjem i 053 lige efter hinanden – vi kæmpede i foreningen som vi gjorde i andre uger – bortset fra at vi alle var 30 minutter efter resten af sektionen.

PL: På den flyvning fik jeg også mine de bedste hjem til sidst – og jeg talte med Martin som oplevede det samme.

CH: Der var et eller andet den weekend – jeg talte også med Åbenrå – og de gik ikke derfra – de lå og sejlede rundt.

EJ: Det er bare mærkeligt at ALLE fra 034 og 053 var bagefter den weekend.

CH: Jeg synes godt at vi kan videregive til vognmanden at vi gerne vil have det optaget på video – jeg ved at de gør det samme for DDB. Det skal jo ikke være for at mistænkeliggøre nogen – det skulle være for at optimere.

MH: Og vi kunne publicere videoerne på en Facebook side så alle medlemmer i sektionen har adgang til dem.

CLH: Kunne vi ikke få et par mand til at hjælpe Erik med at lave opsamlingen om fredagen – i det mindste nogen som han kunne trække på? Det kunne være fint at lave et team, som kunne hjælpe hinanden – jeg er sikker på at Erik vil køre de fleste gange, men der skal være mulighed for at melde fra, hvis han skal noget.

MH: Det må vi arbejde på at der bliver fundet en løsning – og godt at det nævnes så vi kan tage det i opløbet.

 

Løslader:

MH: Nå vi har også et punkt der hedder ny løslader. Peter har jo valgt at stoppe, så vi har brug for en ny.
Desværre har vi ikke hørt fra andre, men vi skal jo have fundet en anden.

 

Transport – Geraldy:

MH: Er der andre ting som vi skal lave om på?

HJT: Jeg synes at vi skal til at tænke over hvordan vi transporterer vores duer – og det synes jeg at du skal sige mere om, Martin.

MH: Jeg har faktisk allerede rettet henvendelse til Geraldy – for at prøve at få nogle priser til i dag – men de er på ferie.
Så kom jeg tilfældigt i kontakt med en anden sektion i landet som netop har købt sådan en Geraldy løsning.
De har købt en kassette til en lad-bil, plus en Iveco bil plus en Geraldy – i alt til 1.800 duer – plus ekstra kurve. Den løsning koster dem 375.000 alt i alt.
Det kunne være utroligt spændende at tale om hvordan sådan en løsning kunne implementeres i vores sektion. Det ville være godt for duerne – og det ville give os en meget mere fleksibel og bedre løsning.
Og vi har ikke alle de logistik-problemer i de enkelte foreninger med kurve frem og tilbage.
Og jeg kunne godt tænke os at vi kigger fremad med positivitet – hvis vi allerede nu siger at tingene er ved at lukke, så kan vi lige så godt lukke sporten nu. Nej, vi må se fremad!
Og hvis sektion 63 køber det samme, så kan vi lave nogle meget mere fleksible flyvninger – og hvis vi måske køber en forvogn til den ene sektion og en trailer til den anden kunne vi dele duerne på de første flyvninger, hvis vi ønsker forskellige afstande.
Vi kan også begynde at hjælpe DDB på sigt med de korte mellemdistance-flyvninger.
Og vi har allerede nogle store summer som vi kunne skyde ind i sådan nogle projekter, hvis vi hurtigt siger ca. 140.000 i transportgebyrer plus 30.000 i opsamling – så bruger vi allerede nu 170.000 kr årligt (sektion 54 og sektion 63 tilsammen) – og vi har måske nogle penge i banken som kunne bruges (som vi ikke behøver at have som buffer som tidligere år).

HJT: Jeg tror også at priserne på vores normale transport vil stige de næste år, så vi har endnu flere penge.

PL: Jeg tror ikke på at vi kommer uden om dette. Vi skal også være klar over at det dyreetiske vil være i fokus i de kommende år.

MH: Synes I alle sammen at det lyder som en god idé – så vil vi virkelig gerne arbejde videre med disse tanker?
Det er klart at vi skal have alle ting vendt inden vi gør noget.

AT: Det lyder godt, men det er vigtigt at vi tænker på at vi har en god aftale med en chauffør. Der skal arbejdes på en kontrakt så vi sikrer os at vi ikke kommer i problemer.

PL: Jeg synes at vi skal give bestyrelsen opbakning til at arbejde videre på sådan en løsning.

MH: Det vil vi gøre – og komme med beregningerne.

 

077 Arden:

EJ: Hvad med Arden – har de fløjet i sektion 52 på sektionsflyvningerne?

TK: Det ved jeg at de har været med – selvom det virker lidt mærkeligt at man bare kan beslutte at man vil flyve i en anden sektion uden at nogen bliver informeret.

EJ: Nej, men vi vil jo ikke forhindre nogen i at flyve med duer.

TK: Men det kan vel ikke passe at man bare kan tage den beslutning selv – uden at informere?

CH: De få medlemmer er vist blevet smidt ud af klubhuset.

 

MH takkede for fremmødet og de mange kommentarer og inputs fra de forskellige foreninger.

 

Referent
Martin Hansen.05. August 2022

Uge 31

Vi forventer at starte slip Kl.06,40 Gamle og unger Kl. 7,00, Der vil efter Windy, opstå nogle områder med dårlig sigtbarhed i jylland efter kl.10,00 derfor det tidlige slip og kun 20 min imellem slippene.

men men det kan ændre sig.

God vind Peter.02. August 2022

Gul markering af unger til Åbenrå

Da vi på fredag skal indlevere unger til både Åbenrå og Rendsburg på samme dag, vil vi bede alle foreninger i sektion 54 om at sætte GULE manillamærker på de kurve som skal til Åbenrå.

Vi ønsker ikke at der skal opstå tvivl eller ombytninger på fredag og da vi har fællesslip med sektion 63, beder vi jer bruge de gule manillamærker til unge-kurvene.

Jeg vil også gerne bede alle om at være ekstra påpasselige på fredag så vi undgår problemer.

På forhånd tak for jeres forståelse!

Pbv
Martin Hansen01. August 2022

Formandsmøde 10. august kl. 19.30

Hermed indkaldes alle formænd, næstformænd og/eller kasserere til formandsmøde i 023 Aalborg
Onsdag den 10/8 kl. 19.30.

Vi skal have talt en del ting igennem, så jeg håber at I vil prioritere at komme med til mødet.
Hvis formanden er forhindret, så send gerne en subsistut mere, så vi er en god flok til mødet.

Desuden håber jeg at den fulde bestyrelse samt løsladeren kan komme.

Jeg håber at I kan tage en lille snak i foreningerne forud for mødet om sæsonen 2022.
Selvfølgelig vil vi gerne høre om alle de gode ting, men vi bliver også nødt til at tale om evt. udfordringer som vi ser forud for sæsonen 2023 mht samarbejde, kapflyvninger, vognmand og intern logistik.

Jeg glæder mig til at se jer alle sammen.

For at vi har brød og drikkevarer nok, så send mig lige en kort besked om hvor mange I kommer ;-)

Vi ses!

Mvh
Martin Hansen01. August 2022

Mærkesedler

Vi har fået en bemærkning fra et løsladelsessted vedr. vores grønne mærkesedler/manillamærker.

Der er nogle grønne i vores sektion som er så "fesne"/lyse i farven at de i farten kan forveksles med gule.

Vil alle foreninger i sektion 54 venligst tjekke og skifte ud med mørkegrønne, så vi ikke får et fejlslip?

På forhånd tak.

Pbv
Martin29. Juli 2022

Uge 30

Vi forventer at slippe gamle duer kl. 07,00 og unger kl.07,30,begge slip er fællesslip med sektion 63.

God Vind Peter.23. Juli 2022

uge 29

Vi forventer at starte slip Kl.06,30 imorgen i Vamdrup. Husk det er et fællesslip med sektion 63.

god vind peter21. Juli 2022

Vedr. sektionsflyvninger i uge 29

Vi har besluttet efter samtale med løslader-teamet at vente med at pakke duerne til lørdag aften samme tid.

Det betyder at DDB-duerne skal pakkes efter normal plan - og bliver afhentet i morgen fredag aften.
Men duerne til sektionsflyvningerne fra Vamdrup først bliver afhentet 24 timer senere lørdag aften.

Denne beslutning er taget for ungernes skyld, da lørdag ser meget skidt ud m.h.t. kapflyvning, og vi forventer meget klart at sektionsflyvningerne først bliver søndag.
Vi vil gøre hvad vi kan for at skærme vores unger bedst muligt efter sidste uges svære flyvning.

Vi takker for jeres samarbejde og forståelse.

Pbv 
Martin Hansen15. Juli 2022

Uge 25

Vi forventer at slippe sektion 54 gamle kl.06,30 og unger Kl.07,00. Det er så sidste uge med seperat slip i næste uge er der fællesslip med gamle duer. Vejret se ud til er samme som sidst uge.

God Vind Peter08. Juli 2022

Info vedr. afkrydsning af unger

I forbindelse med afkrydsning af unger til sportsmesterskabet skal man bruge "Sportdue-feltet" nr. 21 på korrektionsskemaet.
Der må/skal afkrydses i alt 4 unger på hver sektionsflyvning.

På DDB gælder det samme - dog er systemet ikke gearet p.t. til at man kan vælge mere end 3 sportsduer.
Hvis vi kan få det ændret, skal der afkrydses 4 unger som på sektionens ungeflyvninger, hvis ikke, vil det gælde at kun 3 sportsunger tæller til mestereskabet. 
Opdateret info vil følge.

Rigtig god vind i weekenden!

Pbv
Martin08. Juli 2022

uge 27

Vi forventer at starte slip i Brædstrup Kl. 06,40 sektion 63 først derefter vores 95,sekt.63 unger og vores unger sidst. Der skulle værer tørt og en del vind fra NV.

God vind. Peter07. Juli 2022

Løslader

Peter Liljendal ønsker at stoppe som løslader i sektion 54 efter denne sæson.

Det er vi meget kede af for Peter har været en fantastisk løslader for os, men omvendt ved vi også hvor meget tid Peter bruger på denne opgave igennem hele sæsonen.
Det kan være hårdt både for Peter, men også for hans familie.

Derfor må vi acceptere Peters beslutning.

Vi skal derfor finde en ny løslader.

Arbejd allerede nu på at finde de gode emner frem - og skulle du være derude, så kontakt os gerne med det samme. Peter har lovet at han gerne vil tage vores nye løslader med i arbejdet her resten af sæsonen, så vi kan få videregivet noget af Peter erfaring.

Lad os stå sammen - og finde en ny, rigtig god løslader.

På forhånd tak.
Pbv
Martin Hansen07. Juli 2022

Vedr. uge 27

Så nærmer vi os første weekend med ungeflyvninger - og vi mærker at der kommer mange unger med.

Derfor er det MEGET vigtigt at vi optimerer vores pakning - fyld kurvene op - både for gamle og unger, så vi får plads til alle duerne.
Vores beregninger viser at vi får fyldt bilen op - og måske bliver vi nødt til at pakke nogle kurve om - så gør hvad I kan for at få duerne pakket så optimalt som muligt til denne weekends flyvninger fra Brædstrup.

På forhånd tak for jeres hjælp og forståelse!

Pbv
Martin04. Juli 2022

Støtteauktion - reminder

Vi har allerede hørt fra en del i sektion 63, men ingen fra sektion 54.
Vi håber at vi kan få nogle tilkendegivelser fra en del medlemmer i vores egen sektion også, så vi kan få en flot auktion - og så vi undgår at skulle hæve prisen pr. due på sektionsflyvningerne.

DERFOR - vi vil blive meget glade, hvis du ønsker at donere et par unger - helst specificeret med stamtavle - skriv til Martin Hansen på m@hansen023.dk inden 15/7 2022.

Vi håber at vi kan stå sammen - og vi håber at rigtigt mange har lyst til at give et par unger.
Allerbedst er det hvis ungerne avles nu / er avlet nu, så de har en god alder og kan indgå i avlen hos køber til næste vinter.

På forhånd 1000 tak!

Pbv
Martin Hansen02. Juli 2022

02-07-22

Der er problemer med ddbs hjemmeside,men duerne er løsladt kl. 06,30 i Askelund.01. Juli 2022

Vedr. weekendens sektionsflyvning

Som Peter så rigtigt skrev i hans info for i morgen, så har vi flyttet løsladelsesstedet fra dyrskuepladsen i Åbenrå til Askelund (hos firmaet Meldgaard) grundet ringridderfest.

Derfor skal I lige huske at rette i foreningsprogrammet, så vi får regnet korrekt ud.
I skal vælge Askelund - stationsnummer 357.

Rigtig god vind til alle!

Pbv Martin01. Juli 2022

uge 26

Vi forventer at starte slip kl. 06,30 i Askelund (Aabenrå). Os først og derefter sektion 63 kl 06,50.

Der er igen en hel del slip i sønderjylland i morgen.

God vind. Peter

Ps. Husk den hedder Askelund 357.24. Juni 2022

Uge 25

Vi forventer at slippe duer kl.07,00 i Vamdrup.  Først sektion 63 og derefter sektion 54.

God vind Peter.17. Juni 2022

Uge 24

Vi forventer at starte slip med sektion 54 kl. 06,00 og sektion 63 kl.06,20. Der er lidt usikkerhed om kring sliptider da der er en del slip i sønderjylland.

mvh Peter.15. Juni 2022

Støtteauktion Sektion 54-63

Som skrevet først i maj håber vi, at vi kan hjælpe hinanden med de stigende udgifter på sektionsflyvningerne.

Helt konkret drejer det sig jo om den ekstra krone som skal betales til DDB for benyttelse af server m.m.

Derfor vil vi arrangere en online auktion til efteråret hvor alle pengene ubeskåret går til sektion 63 og 54 til betaling af disse ekstra udgifter. Skulle auktionen indbringe mere end udgifterne overgår disse penge til næste år.

DERFOR - hvis du ønsker at donere et par unger - helst specificeret med stamtavle - så skriv til Martin Hansen på m@hansen023.dk inden 15/7 2022.

Vi håber at vi kan stå sammen - og vi håber at rigtigt mange har lyst til at give et par unger.
Allerbedst er det hvis ungerne avles nu / er avlet nu, så de har en god alder og kan indgå i avlen hos køber til næste vinter.

På forhånd 1000, 1000 tak!

På vegne af bestyrelserne i sektion 54 og 63
Martin Hansen10. Juni 2022

Uge 23

Vi forventer at starte slip mellem 06,30 og 07,00 i Aabenrå. Sektion 63 først og derefter os. God Vind.

Mvh.Peter03. Juni 2022

Uge 22.

Vi forventer at starte slip kl 08,00. Sektion 54 først. Der skulle blive fint flyvevejr med skiftene vind.

mvh peter28. Maj 2022

Askelund (Åbenrå N) bliver til Åbenrå

Hermed en tidlig morgenhilsen ;-)

Vi fik først en indikation fra Åbenrå løsladerne at Askelund kunne være et godt sted til løsladelse af vores duer, men i denne uge har de fundet ud af at det er for udfordrende at have 2 pladser på lørdage med flere løsladelser.

SÅ - vi i går kørte vi duerne direkte på dyreskuepladsen - og dermed er duerne løsladt i Åbenrå, hvor vi plejer at løslade - altså station 141.
Og alle de gange hvor vi skal løslade duer i Åbenrå for resten af sæsonen bliver samme sted - station 141.

Jeg beklager forvirringen - og undskylder at I igen skal ændre dette i foreningsprogrammet!

Tak for jeres forståelse og samarbejde!

Rigtig god vind i dag!

Mvh 
Martin Hansen27. Maj 2022

Uge 21.

Vi forventer slip omkring kl.8,00. Vi har Ddb tæt på så vi skal have kordineret slippene. Det er planen at sektion 63 skal ud først.24. Maj 2022

Vedr. Åbenrå / Askelund

Så er stationen oprettet igennem DDB - hent den seneste opdatering fra DDB.
I skal vælge Askelund - stationsnummer 357 - for de kommende flyvninger fra Haderslev og Åbenrå (også uge 24).

God fornøjelse!

Mvh 
Martin Hansen21. Maj 2022

Uge 20

Vi forventer at starte slip i Vamdrup Kl. 8.00 med samme rækkefølge som i sidste uge. Der forventes godt flyvevejr.

mvh Peter19. Maj 2022

Vedr. kommende weekend / stationer

Vort løslader-team har anmodet om at vi flytter flyvningerne i denne kommende weekend fra lørdag til søndag.
Derfor skubber vi hele programmet 24 timer, så pakning af duerne bliver lørdag aften efter normalt tidsskema - og flyvningen fra Vamdrup afholdes søndag 22/5.

Vi gør det for duernes tarv - og fordi vi har fleksibiliteten i denne weekend uden DDB-flyvninger.

Desuden har vi måttet finde et alternativ til Haderslev stationen grundet sygdom hos de ansvarlige, så vi har i samarbejde med sektion 63 - og et stærkt løsladerteam i Åbenrå - valgt at flytte alle sæsonens Haderslev flyvninger til Åbenrå N.
Det gælder også duerne i uge 24 som vil blive løsladt fra Åbenrå N i stedet for Åbenrå som først planlagt.

Mange tak for jeres forståelse og samarbejde.

Rigtig god vind!

Mvh Martin Hansen

P.S. I sidste uge skrev jeg at vi i uge 21 også skulle bruge kapflyvningskode 98 - det er naturligvis ikke korrekt, da vi kun har én sektionsflyvning denne weekend - og her skal vi bruge kode 95.13. Maj 2022

uge 19.

Velkommen til sæson 2022 og især velkommen til Jesper Iversen som er valgt til løslader i sektion 63.

Vi forventer at starte slip op Kl.8,00 i Brædstrup. sekt.54 blå 95 så sekt.63 blå 95 og vores grøn 98 der forventes 20 mellem slippene. God vind til alle.

mvh.Peter11. Maj 2022

Regulativ 2022

Så er årets regulativ på hjemmesiden.
Ny tekst er markeret med rødt.

Vær opmærksom på at flyvning nr. 2 i uge 19, 20 og 21 er oprettet som PRIVAT 98.
Det betyder at I skal sørge for at det er sådan i foreningsprogrammet, men også i medlemsprogrammerne, så vi får alle duer afsted på 98 - og registeret og indberettet på 98.
Husk også at åbne for 4 sports-markeringer på disse 3 flyvninger, da det ikke er standarden for PRIVAT 98.

Rigtig god fornøjelse med det hele. 
Og god vind til alle på lørdag!

Pbv
Martin Hansen04. Maj 2022

Vigtig information

Så er det endelig muligt at træne duerne!!

Fødevarestyrelsen har nedjusteret faren for fugleinfluenza til lav status i Danmark, og det betyder at vi igen kan træne og sammenføre duer på kapflyvninger.

Derfor bliver første kapflyvning lørdag den 14/5 jf. kapflyvningsplanen på sektion54.dk

Grundet stigende transportpriser bliver vi desværre nødt til at hæve gebyret med 1 kr.
Dermed kommer det til at koste 7,- pr. due på vores sektionsflyvninger.

Ydermere har DDB indkrævet 1,- pr. due afsendt i 2022 til betaling for deres services.
Vi har i samarbejde med sektion 63 besluttet at denne ekstra krone (som ville betyde at hver due skulle koste 8,-) IKKE bliver pålagt gebyret, men i stedet dækket i første omgang af de 2 sektioner.

Til efteråret vil vi så i samarbejde med sektion 63 arrangere en auktion og evt. også et arrangement for at indsamle penge til at dække denne udgift.
Vi håber på, at mange medlemmer i vores sektioner vil give en unge eller to til denne auktion.
Meget gerne unger, der er født her i foråret eller først på sommeren, så de kan sættes i avl til næste sæson.
Senere på foråret vil vi informere mere om dette tiltag.
Vi håber på stor opbakning - lad os stå sammen! 

Der vil ikke blive afholdt et kontrolmøde i år, da vi alle nok hellere vil prioritere at træne vores duer.
I stedet vil årets regulativ blive offentliggjort på sektion54.dk inden længe.

Rigtig god vind den 14/5!

Pbv
Martin Hansen19. April 2022

Vedr. sæsonstart 2022

Grundet den nuværende situation i Danmark mht begrænsninger grundet fugleinfluenza bliver vi nødt til at aflyse uge 18.

I stedet ændrer vi kapflyvningsplanen så vi flyver:
Uge 19: 2 x Brædstrup
Uge 20: 2 x Vamdrup

Tak for jeres forståelse.

Pbv Martin Hansen05. Januar 2022

Referat Generalforsamling 8. december 2021

Onsdag den 8. december 2021 kl. 19.30 - i 074’s klubhus, Enghavevej 15, 9000 Aalborg

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
Hans-Jørn Thomsen blev valgt og vi startede med et minuts stilhed for dem, som vi har mistet de sidste to år.

2. Valg af 2 stemmetællere blandt tilhørerne
Bjarne og Hans blev valgt.

3. Konstatering af mandater
14 mandater. Mogens Brix og mandat fra 077 var ikke tilstede.

4. Formandens beretning.

MH havde ikke yderligere kommentarer til beretningen, der var udsendt skriftligt. Dog glædede han sig over at der er en god stemning i sektionen. Det er ikke meget at vi har været sammen i de sidste 2 år, men når vi så har været det, har der været en god stemning imellem os.

TK: Spurgte ind til de gule flyvninger, hvor vi på seneste formandsmøde havde aftalt at bestyrelsens skulle høre rundt hos de andre sektioner om stemningen vedr. slipformer.

MH: Har været i kontakt med de andre sektioner rundt om os og der er mange foreninger som er fortaler for regionsslip på de gule flyvninger. Enkelte foreninger vil helst have gruppeslip men langt flertallet af dem, som vi har talt med ønsker regionsslip.

Der er også et par foreninger som har indsendt det forslag til DDB at man ønsker regionsslip. Derfor kan alle foreninger i Sektion 54 være med til at stemme for det som det store flertal ønsker.

Beretningen blev herefter vedtaget.

5. Regnskab 2021

FJ: Jeg har sat begge år op, så vi kan sammenligne de 2 år.

De ligner meget hinanden med et lille underskud pr. år på godt 7.000,- som skyldes at telefonudgifter for både 2019 og 2020 er udgiftsført i 2020 - og en stigning på transporten som ramte resultatet i 2021, og som vi nok også skal kalkulere med i 2022.

Der har været en lille forskel på antal afsendte duer, men den store forskel er at transportregningen fra vognmanden er steget med ca. 15.000,-

HJT: Vi har i bestyrelsen besluttet at vi vil afstå telefongodtgørelsen og sænke godtgørelsen til løsladeren til 500,- så vi i alt sparer 3.500 årligt, så vi kan få lidt bedre balance i regnskabet.

Beretningen blev herefter godkendt.

6. Kontingent 2022

Bestyrelsen foreslår uændret kontingentsats kr. 150,-

Det blev vedtaget.

7. Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

8. Flyveplan 2022 samt konkurrencer

MH: Grundet samarbejdet med sektion 63 har vi valgt at sætte samme plan til afstemning. Vi har jo i bestyrelsen fået carte blanche til at forhandle årets kapflyvningsplan hjem i samarbejde med sektion 63 og det gør vi jo selvfølgelig efter bedste evne. Heldigvis er der jo ikke de store diskussioner modsat for 10 år siden hvor der var store diskussioner og kampe om de enkelte stationer.

Nu ved vi jo ikke hvad der kunne komme til at ske fra DDBs side af - vi har ikke fået varslet noget, men nogle sektioner har jo valgt at droppe sektionsflyvningerne og i stedet kun flyve de gule flyvninger, men med vores gode konkurrence og gode sektionsflyvninger, håber vi meget at vi kan fortsætte med at afholde sektionens egne flyvninger i samarbejde med sektion 63. 

EØJ: I 053 Sølyst var der stemning for IKKE at have samslip på ungeflyvningerne.

PL: Vi kan ikke stemme om dette, da der ikke er indsendt et ændringsforslag. Men i 074 mener jeg at vi er glade for de par samslip med ungerne - jeg har i hvert fald ikke hørt andet.

Kapflyvningsplanen og konkurrencer blev godkendt og forbliver de samme.

9. Valg af Løslader. Peter Liljendal er på valg - Peter blev genvalgt.

10. Valg af Formand. Martin Hansen er på valg.

Dirigenten og forsamlingen blev enige om at grundet manglende valg sidste år, skal formanden kun vælges for 1 år. Martin blev genvalgt for 1 år.

11. Valg af Kasserer. Flemming Jensen er på valg. Flemming blev genvalgt.

12. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.

a. Hans-Jørn Thomsen er på valg. Hans-Jørn blev genvalgt.

b. Mogens Brix er på valg. Mogens blev genvalgt.

c. Christian Hansen er på valg. Dirigenten og forsamlingen blev igen enige om at grundet manglende valg sidste år, skal Christian kun vælges for 1 år. Christian blev genvalgt for 1 år.

13. Valg af Bestyrelsessuppleant. 

a. Bestyrelsessuppleant for 2 år. Rene Nielsen er på valg. Da René ikke er medlem af DDB længere kan han ikke vælges igen. I stedet blev Erik Ø. Jensen valgt for 2 år. 

b. Bestyrelsessuppleant for 1 år. Peter Liljendal er på valg. Peter blev genvalgt for 1 år.

14. Valg af revisor. 

a. Kim Pedersen er på valg for 2 år. Kim blev genvalgt for 2 år.

b. Torben Andersen er på valg for 1 år. Torben er genvalgt for 1 år.

15. Valg af revisorsuppleant. Arne Larsen er på valg. Arne blev genvalgt.

16. Eventuelt

HJT: I september inden deadline til næste blad indsendte jeg årets mesterskab til DDB for at få det med i Brevduen - jeg håbede at det kom med i oktober - og i november - og her i december, men til trods for at det kun er sektion 53 der har indsendt i år, har vi ikke fået vores mesterskabet offentliggjort endnu. Jeg ved ikke om det er bøvlet værd? Det koster ca. 500,-

Der var stemning blandt repræsentanterne for at indsende det igen - men 50-50 for om man skulle gøre det igen efter næste sæson. Bestyrelsen fik lov til at bestemme hvad vi skulle gøre fremover for de kommende sæsoner.

HJT: Jeg må med skam meddele at jeg har glemt at få afhentet medaljerne hos guldsmeden og derfor har der ikke været præmieoverrækkelse i dag. Der vil blive afholdt en ceremoni ved en senere anledning.

MH: Pokalen til Årets Ildsjæl blev uddelt til Peter Liljendal for hans store arbejde i denne sæson, hvor han har stået alene med løsladelsesarbejdet for 2 sektioner.

Til sidst blev der råbt 3 x hurra for sektion 54.

Referent.

Martin Hansen
28. Oktober 2021

Sektionsmøde 1/11 m.m.

Vi nærmer os årets generalforsamling i sektionen, som vi vil afholde onsdag den 24/11 kl. 19.30.

Desuden har der været delegeretmøde i Brædstrup og hovedbestyrelsesmøde i søndags så vi synes at vi skal mødes i sektionen, så vi kan få en god snak om hvad der rør sig.

Forslag til DDBs repræsentantskabsmøde skal også indsendes inden 15. november, så vi mener at det er vigtigt at vi mødes, så vi evt. kan lufte ønsker og meninger - og stå sammen, hvis vi kan finde fælles fodslaw for nogle forslag.

Derefter indkalder vi til et møde nu på mandag 1/11 kl. 19.00 i 074 Vejgaard for alle interesserede.
Vi håber at formænd og kontrolformænd har tid til at komme - selvom det er med kort varsel - eller andre repræsentanter som ønsker at ytre deres meninger. Jo flere jo bedre!

Kom glad - så får vi en god snak og en god kop kaffe ;-)

Indkaldelse til vores egen generalforsamling 24/11 følger i næste uge.

Pbv Martin Hansen16. September 2021

Delegeretmøde 19/9

Med meget kort varsel er der blevet indkaldt til delegeretmøde i Brædstrup på søndag kl. 10.00.

Dermed bliver det ikke muligt at samle formænd fra sektion 54 til et møde inden, men 2 mand fra sektionsbestyrelsen tager afsted med respekt for medlemmernes ønsker og tankerne på seneste formandsmøde - og vi vil prøve efter bedste evne at bruge vores mandater.

Vi skal bl.a. tale om de "gule" flyvninger og andre ting vedr. kapflyvningsplanen for 2022.

Hvis formændene i sektion 54 har gode ideer som jeg skal tage med, så ring til mig inden søndag ;)

Mvh
Martin Hansen14. September 2021

Fællesudstilling 2022

Jeg har netop talt med Ove Bæk som fortalte mig at sektion 63 indbyder sektion 53 og sektion 54 til fælles sektionsudstilling lørdag den 15/1 2022.

Derfor denne mail - 
sæt allerede nu kryds i kalenderen!

Der kommer sikkert mere information når vi nærmer os ;-)

Mvh
Martin Hansen24. August 2021

Statistik 2021

Lige lidt statistik så I får det til arkiverne.

I sektion 54 afsendte vi i sæsonen 2021 i alt 12.639 duer - en lille nedgang i forhold til 2020, hvor vi i alt afsendte 13.027 duer på samme antal flyvninger.
Dog afsendte vi kun 12.212 duer i 2019, så lad os se sæsonen 2021 som en god sæson med stor opbakning!

Fin fremgang i 034 Mou med + 2.600 duer i forhold til 2020 - tak for det - det ser ud til at alle medlemmer er glade for vores flyvninger i sektionen.

Vi glæder os til 2022!

Pbv 
Martin Hansen24. August 2021

Formandsmøde 11. august - referat

 

Tilstede var Karl Christensen, Jørgen Juul, Mogens Brix, Flemming Jensen, Hans Jørn Thomsen og Martin Hansen.

Skuffende opbakning til et formandsmøde hvor der arbejdes med at forbedre tingene for os alle - så vi vil gerne opfordre folk til at prioritere vores møder bedre. På forhånd tak!

 

Hos alle var der stor tilfredshed med sæsonen 2021 i sektionen - alle dele havde kørt efter planen - transport, løsladelser, opsamlinger og det generelle samarbejde.
Ligeledes var der tilfredshed med samarbejdet med sektion 63.

Der blev drøftet et par ting som evt. kunne forbedre næste sæson:

Der var generel enighed om at arrangere en sektionsflyvning i uge 32 - en flyvning med gamle og unger kunne evt. give et negativt resultat pga mindre dueantal, men man er villig til at tage den regning. Dog vil vi diskutere tanken med sektion 63 først, så vi kan arrangere i enighed.

Peer Vestergaard transporterer også vores duer i sæson 2022. Vi er glade for Peer som vognmand, så det er vi glade for.

Der var også snak om man kunne arrangere sportsflyvninger (4 duers flyvninger) med gamle og unger - her fandt vi ikke en enighed om modellen, men lad tanken modne - måske kan det give nogle sjove og spændende kapflyvninger?

Ellers var der fuld tilfredshed med sektion 54.

 

Der var også snak om DDB:

Mange rygter om DDBs håndtering af duerne på ompakningen og under transporten, som man ville spørge ind til under kommende regionsmøder. Måske skal vi tilbage til at have rejseledsager med på bilen så vi sikrer os at duerne bliver behandlet som vi forventer?

Der var positiv stemning for at der er arrangeret regionsmøder af DDB - og et formandsmøde for de nordlige sektioner er også i planerne.

Der kom et godt forslag - at spørge DDB om man kunne bruge 1919 til generelle beskeder rundt til sektionen så alle folk kunne få hurtigt besked. Det vil bestyrelsen arbejde videre med.

Herefter kaffe og rigeligt med kage ;-)

Referent
Martin Hansen

 05. August 2021

Uge 31

Jeg forventer at starte slip med de gamle, mellem  kl.6,20 og 7,00 og unger 20-30 min senere i morgen fra Haderslev. Der skulle i morgen formiddag være fint flyvevejr. Jeg vil gerne sige tak jer alle for en posetiv måde at være på for jeg har selvfølgelig manglet Finn Nielsen 189 både som ven og medløslader. Det er en af de sværste sæsoner  jeg har haft som løslader jeg har været løslader i 22 år så det er dejligt at se at de fleste har deres unger her efter 3 uger.

GOD VIND til jer. Peter05. August 2021

Vi pakker duer I DAG

Vejret ser ikke særligt godt ud for weekenden, og derfor har vi besluttet at flytte vores 2 sektionsflyvninger frem til fredag i et forsøg på at lave så gode flyvninger som overhovedet muligt.

Det betyder at vi pakker i aften torsdag 5/8 efter normal tidsplan - og løslader duerne fredag 6/8.

Da vi pakker sektionens duer alene, holder vi os til normal manilla-markering - altså orange og grøn - i sektion 54.

Husk at man IKKE kan sende de samme duer afsted 2 gange på samme uge uden at slette første resultat - hvis nogen kunne finde på at indlevere duer til DDB, som allerede har deltaget fredag på sektionsflyvningen.

Vi takker for jeres forståelse - vi flytter kun duerne for duernes tarv og for at få en god flyvning.

Tak for godt samarbejde igennem hele sæsonen! Vi krydser fingre for en god sæsonafslutning!
I næste uge er der formandsmøde omkring hele sæsonen, så husk at melde ind til din formand, hvis der er ting, som skal diskuteres/informeres/foreslås på dette møde.

Pbv 
Martin Hansen04. August 2021

OBS! Vedr. weekendens sektionsflyvninger!

Vi betragter i dag en weekend med broget vejr jf. prognoserne - og har i dag diskuteret muligheden for pakning i morgen og kapflyvning fredag 6/8 i stedet for lørdag 7/8.

Vi er i dialog med vognmanden som har givet os tid til i morgen kl. 9, hvor der skal tages en endelig beslutning om hvornår vi pakker vores duer.

Vi ønsker at få den bedste kapflyvning og vil i tilfælde af umuligt vejr i weekenden prøve at fremrykke til fredagsløsladelse, men tager først beslutningen i morgen for at komme tættest på lørdagens prognoser.

DERFOR vil vi gerne bede jer om at holde jer klar til en evt. ændring af indlevering for sektionsflyvningerne - vi vil sende information ud om den endelige beslutning i morgen senest kl. 10.00.

Tak for jeres forståelse og samarbejde.

Pbv 
Martin Hansen03. August 2021

Gul markering af unger til Haderslev

Da vi på fredag skal indlevere unger til både Haderslev og Schleswig på samme dag, vil vi bede alle foreninger i sektion 54 om at sætte GULE manillamærker på de kurve som skal til Haderslev.

Vi ønsker ikke at der skal opstå tvivl eller ombytninger på fredag og da vi har fællesslip med sektion 63, beder vi jer bruge de gule manillamærker til unge-kurvene.

Jeg vil også gerne bede alle om at være ekstra påpasselige på fredag så vi undgår problemer.

På forhånd tak for jeres forståelse!

Pbv
Martin Hansen03. August 2021

Formandsmøde 11. august kl. 19.30

Hermed indkaldes til formandsmøde i sektion 54 i 023s lokaler på Magsvej 8A, 9000 Aalborg den 11/8 kl. 19.30.

Vanen tro får vi diskuteret sæsonens gode og mindre gode ting igennem, så vi kan forberede os bedst muligt til næste år.

Vi vil gerne se et par repræsentanter for hver forening.

Glæder mig til et godt og konstruktivt møde.

Pbv
Martin Hansen30. Juli 2021

Uge 30

Jeg forventer at slippe gamle kl. 06,30 og unger 06,50 som vejrudsigterne se ud lige nu,men kan selvfølgelig ikke se det før imorgen. Solen skulle være fremme på det tidsrum i Haderslev.

mvh.Peter23. Juli 2021

uge 29

Jeg forventer ikke slip før kl. 8-9 da der skulle være tåge mellem Horsens, Aalborg og Skive og dermed en høj Luftfugtighed. Samlet slip med de gamle derefter unger fra sektion 54 og til sidst unger fra sektion 63.

mvh Peter.16. Juli 2021

Uge 28

Jeg forventer at start slip mellem kl 7,00,og kl. 8,00 Vi har 4 slip fra Brædstrup og sektion 63's gamle først og 15 min efter sektion 54's gamle. 15 min efter sektion 63 unger og efter 30 min sektion 54's unger. Varmen skulle ikke blive et problem da max.temp.er 23 g imorgen.

mvh Peter14. Juli 2021

Information vedr. de næste uger

Desværre mistede vi en ungeflyvning sidste weekend, men det var vist godt at vi ikke fik ungerne afsted.
Vi håber at I har brugt tiden på at træne dem endnu mere, så de kan komme godt hjem på lørdag.

Resten af sæsonen kommer til at køre således:

Uge 28 - Brædstrup for unger og gamle
Uge 29 - Vamdrup for unger og gamle
Uge 30 - Haderslev for unger og gamle
Uge 31 - Haderslev for unger og gamle

Vi har besluttet ikke at arrangere en sektionsflyvning i uge 32, selvom vi nu mangler en flyvning.
Skulle I have gode idéer til andre spændende eller sjove ting, er I meget velkomne til at kontakte os.

Vedr. proportioner for ungemesterskaber - de lyder nu:
"Vindes af det medlem, der med sin først stemplede unge/sportdueunge opnår flest sammenlagte point på de 4 sektionsflyvninger samt DdB-flyvningerne fra Schleswig uge 31 og Lüneburg uge 32 med unger.
Der skal bortkastes 2 flyvninger efter eget valg." 
Altså - den aflyste flyvning i uge 27 tæller ikke som første bortkast - den udgår bare.

Ligeledes til generalmesterskabet skal der bruges 3 ungeflyvninger af de i alt 6 fra uge 28-32.

Tak for jeres forståelse og samarbejde.

Pbv.
Martin Hansen09. Juli 2021

uge27

De sidste vejrudsigter jeg har kikket på er mere posetive end i middags. Vi kan måske starte slip midt formiddag for sektion 54 og nogle timer senere sektion 63. Så i må holde godt øje på Ddb's  hjemmeside for sliptider. Vejrudsigterne er meget ustabile og har været det i 10 dage og som jeg kan se vil de værer det ind i næste uge også.

God vind Peter L.09. Juli 2021

uge 27

Pu Ha. Jeg vil give et bud på løsladelses tidspunkt i aften efter kl. 19,00. Pga at vejrudsigterne skifter ca. hver anden time. Alle aftaler er på plads sådan vi kan flyve med gamie duer fra Vamdrup imorgen.

mvh Peter09. Juli 2021

Ungeflyvning aflyses uge 27

Vejret viser sig fra sin ustabile side i denne weekend!!

I hvert fald lørdag - hvor vi indtil denne morgen havde gode udsigter for en fornuftig lørdag - men nu er det ødelagt. Et større regnområde skal bevæge sig op over Danmark i nat og i morgen.

Vi tør simpelthen ikke at tage chancen med vores unger denne første weekend - vejret lige nu giver mulighed for slip ud på eftermiddagen lørdag - og det ønsker vi ikke for vores unger.

Vognmanden kan ikke samle op lørdag aften - og derfor er søndag heller ikke en mulighed.

DERFOR ER KAPFLYVNING MED UNGER AFLYST DENNE WEEKEND.

MEN vi arrangerer en kapflyvning kode 95 for gamle, hvor det netop nu ser ud som slip omkring kl. 15.00 lørdag eftermiddag - og det har vi godkendt i det to bestyrelser. 

Alt efter vejrudsigt og løsladelsessteder vil flyvningen enten blive gennemført fra Brædstrup eller Vamdrup.
Og altså kun for GAMLE DUER.

Næste weekend prøver vi så igen at starte op med en god kapflyvning for ungerne - vi melder ud i løbet af ugen vedr. station.

Vi håber at I alle kan få ungerne afsted på privat-træning søndag - måske var det en god mulighed for at arrangere nogle gode fællestræninger i foreningerne.

Tak for jeres forståelse.

Pbv
Martin Hansen02. Juli 2021

uge 26

Jeg tør ikke sætte et løsladelses tidspunkt på idag. Vejr udsigterne skifter ca hver anden time. I må holde godt øje med ddb's hjemmeside i morgen. Idag kl 13,15 ligner det slip fra ca. kl.11,00.

mvh Peter25. Juni 2021

Uge 25

Jeg forventer at starte slip kl .07,00 først sektion 54 og sektion 63  1/2 time efter. Der bør ikke være slip vi skal tage hensyn til i morgen.

mvh Peter.18. Juni 2021

uge 24

Jeg forventer at starte slip i Åbenrå imorgen mellem kl. 6,00 og 7,00 jeg vil gerne have afsluttet flyvningerne til middag,da der er chance for torden over middag. Der skulle efter vejrudsigterne  ikke blive så varmt i jylland.I nat skal vi have en koldfront igennem jylland og det giver normalt klar og godt vejr.

mvh Peter.11. Juni 2021

uge 23

I aften og nat skal der komme 2 fronter igennem landet og holder prognoserne få vi bagside vejr som altid giver godt flyvevejr, så skulle vi kunne starte slip mellem kl.07,00 og 08,00. I denne uge forventer jeg at slippe  sektion 54 først og derefter sekyion 63.

God Vind Peter.04. Juni 2021

Uge 22

Jeg forventer at starte slip ved 6-7 imorgen tidligt. Vi starter med sekt.63 og derefter sektion 54.

Der skkulle ikke være ugler i mosen imorgen, vi får en øst til sydøsylig vind.

mvh Peter28. Maj 2021

Uge 21

Uge 21.

Jeg forventer slip ca.kl. 08,00 Vejret skulle være perfekt men jeg vil gerne vente til vi rammer 10 grader da der forventes nogle tågebanker i morgentimerne.  Sekt.54´s duer slippes først og derefter sekt.63´s duer.

mvh Peter.

Ps. Tak for den posetive respons i sidste uge.23. Maj 2021

Uge 20.

Jeg forventer at vi kan få en god flyvning fra Vamdrup i morgen Mandag med første slip for sektion 63 kl.08,00 og sektion 54 08,20. Da det ser ud til vi får en sydlig vind forventes det at blive en hurtig flyvning.

mvh Peter Liljendal.20. Maj 2021

Uge 20

Kære venner.

Det er godt nok en hård sæson at få startet op på "almindelig" og nem vis!
Selvom alle sæsoner giver udfordringer for løsladerne, havde vi ikke ønsket at de største udfordringer skulle komme de første weekender.

I sidste weekend viste vejret sig fra sin værste side af - og de flyvninger som blev afholdt længere syd på blev også nogle hårde flyvninger. Jeg er glad for at vi holdte vores duer hjemme.

Den kommende weekend ligner også en weekend med meget ustadigt og besværligt vejr - og vi har med løslader, sektion 63 og vognmand været i telefonisk kontakt op til flere gange dagligt. 
Målet er at vi kan afholde en så god kapflyvning som muligt. Vi vil have alle duer godt i gang!

Derfor er planen - at vi pakker duerne i sektion 54 og 63 søndag 23/5 efter normalt tidsskema - og afholder flyvningen mandag den 24/5.

Mandag ser ud til at blive den bedste dag til kapflyvning - hverken før eller efter - derfor er det vores håb at vejret arter sig som vejrudsigter siger.

Vi håber at vi har alles forståelse - vi kan kun beklage at det er så bøvlet at komme ordentligt i gang med sæsonen.
Vi tager disse beslutninger efter bedste overbevisning og for duernes tarv.

Rigtig god vind.

Pbv
Martin Hansen14. Maj 2021

Uge 19 Aflysning

Kære venner.

Vi er desværre nødt til at aflyse weekendens flyvninger fra Vamdrup :(
Vejret er for dårligt nord for Århus i morgen lørdag.

Mange andre sektioner syd for os vil sikkert arrangere deres kapflyvninger, men her i nord ligger der et saftigt lavtryk over Læsø som "lukker" Nordjylland ned for kapflyvning.

Det er meget uheldigt at vi ikke kan få vores duer afsted i denne weekend når DDB's første flyvninger allerede bliver i næste weekend, men vi opfordrer på det kraftigste alle til at udnytte mulighederne først i den kommende uge til at få duerne på vingerne. 

Mange tak for jeres forståelse.
Vi håber at vi kan få en rigtig flot weekend i uge 20, så vi kan komme godt videre med vores sæson.

Jeg ønsker jer en rigtig god weekend. Pas på hinanden.

Pbv 
Martin Hansen07. Maj 2021

Uge 18.

Velkommen til en ny sæson. Jeg forventer at starte slip kl.10,00. Vejeret skulle ikke volde besvær for duerne, Det eneste problem er vel tempreturen er lidt lav jeg vil helst have 10 grader, men duerne er trænet med lave temp. i år. Sektion 54's 95 slippes først derefter sek.63's 95 og 54's 96 og til sidst 63's 96. Det forventes at være 20 min. mellem slippene.

mvh.Peter Liljendal.07. Marts 2021

Ingen generalforsamling denne gang

Grundet de fortsatte Covid-19 restriktionerne i Danmark og problemer med at få samfundet tilbage til mere åbne tilstande, ser vi os nu nødsaget til at endeligt at aflyse årets generalforsamling.

Derfor vil vi gennemføre sommeren 2021 uden en generalforsamling.

Sæsonen 2021 vil forløbe i udgangspunkt som sæsonen 2020 - der vil evt. komme et par få ændringer i regulativet grundet DDBs nye kapflyvningsplan - mere information når regulativet udsendes til sektionen.

Kapflyvningsplanen for 2021 er også mere eller mindre den samme - dog starter vi i uge 18 (én dag før end i 2020) p.g.a. en uge 53 i 2020. Og så har vi indført en ny station Brædstrup i stedet for Horsens for at optimere på nogle små udfordringer som vi havde i Horsens. Se den allerede på hjemmesiden.

Vi krydser fingre for at vi i april vil se at samfundet åbner mere op - og at vi kan begynde at samles igen i klubberne. Og så ser vi frem til at vi kan få duerne på vingerne - samarbejdet med sektion 63 er utroligt positivt - de glæder sig - og vi glæder os.

Lad os få en sommer med masser af dueglæde!

Tak for jeres forståelse - og pas fortsat på hinanden derude.

Pbv
Martin Hansen29. Oktober 2020

Udsættelse af generalforsamling m.m.

Grundet Covid-19 restriktionerne i Danmark netop nu ser vi os nødsaget til at aflyse alle aktiviteter den kommende tid inkl. årets generalforsamling.

Vi må afvente situationen og vente på at regeringen åbner for mulighederne igen - så vil vi indkalde til generalforsamlingen.

I første omgang afventer vi 22/11, hvor de nuværende forsamlingsforbud tages til overvejelse - så ser vi.

Tak for jeres forståelse - og pas på hinanden derude.

Pbv
Martin Hansen05. Oktober 2020

Referat Formandsmøde 26/8 2020

 

Referat af formandsmøde 26/8 2020

 

Et møde med fokus på sæsonen 2020, men Martin Hansen (MH) startede med at udtrykke glæde over dueweekenden i forbindelse med Aalborg City Classic, som havde været en stor succes og det er stort håb om næste år skal blive en lige så stor succes.

 

053 Sølyst: René Nielsen (RN) informerede om at det har kørt smertefrit i 053 Sølyst og at der var taget nogle gode restriktioner i foreningen i forbindelse med Corona-pandemien, så man kunne køre foreningen videre. Som i andre foreninger var det nogle få unge, som havde taget slæbet for at beskytte de ældste medlemmer mest muligt. 3 mand i pakkerummet og de resterende medlemmer udenfor.

 

Ellers var der ikke de store problemer i sektionsregi, men det havde været et rod i forbindelse med tilbagekørslen af duerne fra Antwerpen, da der også var kommet duer fra Bogense på Fyn.

 

I uge 28 var der lidt udfordring med at have duerne, da der manglede en tilbagemelding fra sektion 63, så vi blev lidt udfordret om aftenen, men bilen blev pakket om så alle 3500 duer kunne være på bilen.

 

Som ønske for fremtiden kunne 053 godt ønske sig sektionsflyvninger i uge 32 - både med unger og gamle.
Så kunne man give folk en ekstra chance for at få de lidt senere unger med på en kapflyvning også - og skal tælle med til mesterskabet.

 

Der var også en snak fra 053 om at man kunne indføre en eller måske to flyvninger på sektionsregi med mere vinkel - f.eks. Odense og Esbjerg.

 

Vedr. mesterskaber havde der også været noget snak vedr. proportioner - ungemesterskabet i stedet for at der kan trække 2 flyvninger, skulle der stå at minimum 5 flyvninger skulle tælle.

 

PL: I år har vi holdt alle kapflyvninger nede på 15 sekunder fra første due til sidste due er ude af kurven.
Og sådan skal det være - at der er den fornødne opbakning ved slip - min. 4 mand. Netop nu arbejder vi med Haderslev, hvor der er lidt problemer, men vi mener at have fundet en løsning for denne station.

 

Jørn Juul (JJ): Gik vi ikke væk fra både Esbjerg og Odense p.g.a. vejrproblemer?

 

PL: Jo, Odense var i hvert fald den sværeste station som jeg har været med til. Og så er der jo det faktum at der bliver en imarginær forskel i afstand, når stationerne bliver flyttet ud til siderne.

 

Mogens Brix (MB): Kunne man ikke lave noget spil i uge 32 for at få nogle flere duer med på de to flyvninger? Det er da oplagt at man havde duer med som man kunne vente på inden DDBs flyvninger.

 

Flemming Jensen (FJ): Jeg tror at det er meget vigtigt at det tæller med til et mesterskab for at få folk til at sende duer - ellers er det ikke økonomisk en god ide.

 

JJ: I 034 er der stor tilfredshed - det er forløbet meget fint.
Kunne man starte med unger allerede i uge 26? F.eks. køre med 2 x Horsens i både uge 26 og 27. Det ville give folk mulighed for at få ungerne afsted - måske dele op i 2 hold og så sende hvert hold med på hver sin Horsens.

 

MH: Jeg kunne godt tænke mig at vi fløj noget mere med ungerne. Det er en spændende konkurrence, hvor flere har en chance - og vi havde også en snak om det på generalforsamlingen, men der var en del som udtrykte at uge 26 var alt for tidlig at starte.

 

JJ: Der er jo flere steder i landet hvor man starter tidligere med unger - nok også for at forberede ungerne til DDB ungeflyvningerne.

 

Karl Christensen (KC): Jeg tror ikke at der er mange i nord, der kommer med unger til de DDB-flyvninger tidligt på sæsonen - og Lüneburg er nok også en flyvning der vil skræmme mange væk.

 

MH: Hvis der er opbakning også fra sektion 63 kunne vi jo tilpasse flyveplanen så der er en Horsens i uge 26 og tilbyde at man kan sende unger, men det skal nok være en del af mesterskabet for at få med.

 

PL: Der er lidt problemer i Horsens, da der kun er vognmanden og en mand - og det kan give lidt problemer med mange duer. Så måske er vi nødt til at finde en anden station.

 

JJ: Horsens er en god station - en god opstart hvor man holder sig nord for det krydsfelt af stationer længere syd på.

 

MH: Så må vi arbejde for at få den problemstilling løst i Horsens - eller finde en alternativ station.

 

KC: Der var et forslag i 074 Vejgaard om at man kunne lave en træningsflyvning fra en kortere station til samme pris. Duerne skulle tages med på vognen og sættes af på vejen ned - f.eks. i 154 Standards klubhus.
Det kunne give folk en mulighed for at få duerne på en lidt kortere træning, hvis man ønskede det.
Det kunne også være at vi skulle sætte duerne af på en kortere afstand i de uger hvor DDB har planlagt de kortere mellemdistanceflyvninger?

 

PL: DDB har ingen intentioner om at vi skal ændre noget på vores sektionsflyvninger - det sagde formanden på regionsmødet.

 

KC: Ellers var der forslag om at vi skulle starte ungerne lidt kortere så programmet var Silkeborg, Vejle og Vamdrup - der var nogle medlemmer som havde ønske om det.
Der er også enkelte medlemmer som mener at der er for stort frakast af flyvninger til mesterskaberne.

 

KC: Ellers havde der været en uheldig episode på oppakningen i 053, hvor et medlem fra 074 var blevet skældt ud for at have vandet foreningens duer efter at de var blevet afleveret. Og han skulle blive indtil vognmanden kom så han selv kunne tage vandet fra. Det kan ikke være meningen - vi må kunne tale pænt til hinanden. Og det må da være rimeligt at alle duer står med vand der ude - og så må vi kunne hjælpe hinanden med at hælde vandet fra når vognmanden kom.

 

MH: Der SKAL være mulighed for at vande duerne - de drikker meget.

 

PL: Vi fik også en uheldig start på sæsonen, for da jeg tog ud til 053 første weekend, var der ingen der havde tænkt på at der skulle vand med - og heller ikke vognmanden - så her er det vigtigt at vi får strammet op.

 

CH: I 023 var der stor tilfredshed med sæsonen, MEN vi har godt nok bøvlet med mangel af kurve. Vi har endda købt 10 ekstra kurve og lånte også 4 af 053. Vi må kunne kræve af vognmanden at vi skal have kurvene retur hurtigere som sidste år.
Der havde også været snakket om mesterskaber - nogle mente at der skulle flere flyvninger som skulle tælle med, andre mente at det var genialt at der var så få, så at der var flere medlemmer som kunne øjne deres chance for at gøre det bedre.
Vedr. ungeflyvningerne - min personlige mening - så mener jeg ikke at der giver den store forskel at starte ungerne på 100 km fremfor 140 km. Vi skal huske at vi også har 077 Arden som flyver med unger og Silkeborg vil være meget kort for Arden.

 

CH: Vedr. DDB - husk at DDB starter i uge 20 i 2021 - derfor skal vi overveje at starte i uge 18.

 

MH: Vi er godt klar over at vi skal have skrevet mesterskabsproportionerne om så de er mere klare i tilfælde af aflysninger eller force majeure beslutninger. Så vi vil i sektionsbestyrelsen få snakket proportionerne godt igennem, for vi gider ikke at stå med alle de åbne spørgsmål i tilfælde af aflysninger, pandemier eller andre uforberedte ting.

 

CH: Husk at få sendt forslag til mesterskaberne ind i tide så vi kan få mulighed for at få det gennemarbejdet på generalforsamlingen og så alle er godt forberedte.

 

FJ: Der er en lille fremgang i duetallet så det er meget positivt. Gode ungeflyvninger har givet en god sæson.
Sektion 63 har en lille tilbagegang så vi ender cirka på samme tal som i 2019, men vores andel til udgifter stiger så lidt, da vi har en større andel af det samlede antal duer.

 

Herefter var der lidt løs snak om DDBs regionsmøder, oplæg til kapflyvningsplan 2021 og de grænseændringsforslag.

Referent
Martin Hansen07. August 2020

Vamdrup i morgen

Vi forventer slip i Vamdrup kl. 06.30 og kl. 07.00.

Vi slipper med 30 min. mellemrum, og der er fællesslip med Sektion 63 på gamle duer og også på unger.

Mvh. Finn og Martin06. August 2020

Nyt og ungemesterskab

Desværre - men fuldt forståeligt - har DDB set sig nødsaget til at aflyse årets sidste ungeflyvning - så det har givet os en udfordring mht vores ungemesterskaber, da vi nu står med 2 aflyste flyvninger. 

Vi har diskuteret det i bestyrelsen og har besluttet at vi udelader de 2 aflyste flyvninger (Horsens uge 27 og Altona uge 32) og derefter giver 2 flyvningers fratræk, da vi finder denne løsning mest fair for alle.

Altså 3 af 5 flyvninger gælder for ungemesterskabet - både åbent og sport naturligvis.
De 3 bedste flyvninger af Vamdrup uge 28, Vamdrup uge 29, Haderslev uge 30, Haderslev uge 31 og Henstedt uge 31.

Ydermere vil vi opfordre jer alle til at pakke duerne til lørdagens flyvninger fra Vamdrup (uge 32) med ca. 20 duer i hver kurv - vi har pladsen - og det bliver varmt.

Tak for jeres opbakning.

Pbv
Martin Hansen05. August 2020

Uge 32 Sektionsflyvninger

Som I sikkert har hørt har DDB aflyst flyvningerne i den kommende weekend - MEN sektionen arrangerer stadig flyvningerne fra Vamdrup med unger og gamle.

Vi håber at mange vil bakke op om disse flyvninger, så vi kan få en god afslutning på sæsonen!

Husk at markere 4 sportsduer så I kan deltage i konkurrencen om de udsatte slagpræmier.

Og så vil vi anbefale alle at prøve det normale slagspil som koster en flad 20,-
Man markerer 4 duer i Z-spil (f.eks. de 4 sportsduer) - og alle tilmeldte duer deltager så i konkurrencen om slagpræmier af 200,-
Tidligere flyvninger i denne sæson har vist at det ikke altid er nemt at ramme sine første duer - og på ungeflyvningerne har alle den samme chance for at ramme.
Hvad med at prøve at spille en 20er på ungeflyvningen på lørdag?

Tak for jeres opbakning!

Pbv 
Martin

 02. August 2020

Aalborg City Classic Invitation

Vi vil gerne invitere ALLE til at besøge Aalborg City Classic!

Aalborg City Classic er en ny spændende konkurrence som foregår i Aalborg - med finale 15/8.

I forbindelse med finalen kommer der besøg fra Norge og Danmark og vi håber naturligvis at mange fra både sektion 53, 63 og 54 har lyst at besøge arrangementet.

Der vil være hygge og serveringer hos de forskellige slag om lørdagen, mens der ventes på duer.
Der vil være hygge og middag både fredag og lørdag i 023 - det koster kun 50,- pr. måltid, så alle kan være med.

Vi håber at I vil være med til at give dagene noget liv og god duehygge!

Vedhæftet finder I hele programmet - og husk at melde jer til maden, så vi ved at vi har mad og drikke nok.

1000 tak - håber at se rigtigt mange!

Sportslig hilsen
023 Aalborg31. Juli 2020

Ny ændring vedr. uge 32

Tilsyneladende har bestyrelsen ikke fuld opbakning og derfor trækker vi beslutningen om at tilføje uge 32 til vores mesterskab.

Vi arbejder på at servicere sektionens medlemmer efter bedste evne og gøre så mange glade som muligt.
Og vi prøver at gøre det spændende at have brevduer i vores sektion.

Men da vi har modtaget nogle henvendelser af negative karakterer annullerer vi vores beslutning.

Vi arrangerer dog stadig 2 flyvninger - en for gamle duer og en for unger fra Vamdrup.
I stedet – for at gøre flyvningerne interessante – har vi besluttet at udlodde nogle præmier på disse 2 flyvninger.

Vamdrup Gamle uge 32:
Slagspilspræmier: 500, 400, 300, 200, 100, 100, 100, 100, 100, 100 kr. til den første afkrydsede sportsdue (hvert slag kan kun inkassere én præmie)

Og det samme for Vamdrup Unger uge 32:
Slagspilspræmier: 500, 400, 300, 200, 100, 100, 100, 100, 100, 100 kr. til den første afkrydsede sportsdue (hvert slag kan kun inkassere én præmie)

Vi håber, at vi på denne måde kan få en spændende flyvning med god opbakning og lidt kolorit.
Og igen – bestyrelsen prøver blot at komme med en positiv vind til vores flyvninger.

Rigtig god - positiv - vind til alle.

Pbv
Martin Hansen31. Juli 2020

Uge 31

Vi forventer slip i Haderslev  gamle kl.06,30 og unger Kl.07,00. Jeg vil gerne takke jer for god tone til nig som løslader igennem 21 år den her løsladelse bliver min sidste.

God vind fremover til jer alle.

Mvh.Peter Liljendal.27. Juli 2020

Sektionsflyvning uge 32

Vi har fået tilbudt en spændende mulighed for at arrangere kapflyvninger i uge 32 fra Vamdrup.

Derfor har en enig bestyrelse (plus sektion 63's bestyrelse) besluttet, at vi også arrangerer flyvninger for gamle og unger i uge 32 som tæller med til de 2 mesterskaber.
(Slipformerne er de samme som i uge 31)

På den måde får vi fuldt program, da disse 2 flyvninger så kan udfylde hullerne efter aflysningen i uge 27.

Vi håber på jeres opbakning og entusiasme.

Pbv
Martin Hansen

 24. Juli 2020

Uge 30

Vi forventer at starte slip i Haderslev mellem kl.07,0 og 8,00 for gamle og ungerne 30 min, efter  Vi har kun to slip da vi slipper både gamle og unger i fællesslip.

mvh Peter.

 17. Juli 2020

Uge 29

Vi forventer at starte slip kl. 7,00. Husk det er fællesslip med gamle både sekt.54 og sekt.63.

God vind peter.10. Juli 2020

Vedr. pakning denne weekend

Så kommer første weekend med unger og gamle!
Det bliver skønt at komme i gang med ungerne - og weekendens vejr ser ud til at kunne give dem en fornuftig opstart på sæsonen.

Husk at pakke tæt til denne weekend - 26/28 hanner/hunner (som på DDB) og 26-28 unger i hver kurv - så vidt muligt - så vi kan have alle duerne på lastbilen.

Tak for forståelsen og samarbejdet. Og god vind til alle!

Mvh
Martin Hansen10. Juli 2020

Uge 28

Uge 28.

Vi forventer godt flyvevejr og regner med slip kl.7.00 for vores gamle duer og unger 7.40.

god vind Peter07. Juli 2020

Antwerpen og Freiburg duer.

Som I ved er de 2 DDB-flyvninger aflyst - og i første omgang blev det besluttet af HB at løslade duerne i Rendsburg.

MEN efterfølgende er det så blevet besluttet at køre duerne helt til Horsens.
Vi har fået arrangeret at duerne kommer helt til Aalborg, 053 Sølyst, sent i aften.

Derfor kan du afhente dine duer i 053 Sølyst fra og med i morgen kl. 09.00.
Udleveringen koordineres af Hans Boyer som vil være tilstede.

Der vil sikkert opstå en lille smule forvirring, da vi jo har ompakket nogle kurve, men jeg håber, at alle vil tage det med godt mod og hjælpe hinanden - det har været en kaotisk weekend og start på ugen - nu skal vi bare have duerne hjem og få denne weekend afsluttet på den bedste måde.

Tak for jeres forståelse.

Pbv
Martin Hansen07. Juli 2020

Uge 28 - tilføjelse.

Lige en forglemmelse.

I den kommende weekend er løsladelsesstedet Vamdrup som planlagt på årets kapflyvningsplan.

Pbv Martin07. Juli 2020

Uge 28

Som I nok fornemmer, sker der en masse ting i dansk brevduesport i disse dage.
DDB meldte ud i går aftes, at de aflyser flyvningerne i den kommende weekend.

Det betyder at der kun bliver sektionsflyvninger her på lørdag.
Som det ser ud nu, mener vores løsladere at vi kan forvente en fornuftig flyvning med dansk sommervejr.

Vi forventer at der bliver indleveret rigtigt mange duer på fredag - både unger og gamle - og derfor må vi planlægge om vi skal bruge en ekstra lastbil.

Vi har brug for hver enkelt forenings tilbagemelding senest i morgen: "Vi regner med at sende x antal gamle duer og x antal unger på fredag".

Send på email til m@hansen023.dk eller sms til 21246886

Der er selvfølgelig ingen binding, men vi må hjælpe hinanden så vi har plads nok til vores duer på fredag.

Tak for jeres hjælp!!

Pbv
Martin Hansen03. Juli 2020

Sektionsflyvningerne er aflyst

Sektionens flyvninger fra Horsens er AFLYST i denne weekend.

Efter flere dages arbejde vil de 2 løsladere ikke anbefale at vi sender vores duer afsted. Vejrudsigterne er sikre, og vi får et skidt vejr de næste 48 timer - køligt og overskyet vejr med byger tildels med torden og til tider også hård vind - og et regiment af fronter som står i kø for at komme ind fra vest - ikke egnet vejr for opstart af unger eller til en god flyvning for vores gamle duer.

Lad os i stedet bruge weekenden til at nurse lidt om duerne - og vores familie!
De har vist brug for det begge parter ;)

Jeg ønsker jer en dejlig weekend!
Og god vind på DDB's flyvninger.

Pbv
Martin Hansen

P.S. Vi vil i starten af næste uge melde ud hvordan programmet for resten af sæsonen ser ud.03. Juli 2020

ALTONA k94 03.07.2020

DDB's sms-info virker ikke p.t. men jeg har netop talt med Christian Mikkelsen som har løsladt duerne i

Altona k94 kl. 7.15

Spred det glade budskab ;-)

Mvh Martin Hansen26. Juni 2020

uge 26

Vi forventer at starte slip kl.06,00. Det bliver sikkert en hurtig flyvning da der er en SØ vind

mvh Peter20. Juni 2020

Uge 25

Vi forventer slip kl. 07,00 og det os der slipper først. Husk opsamlingen af duer idag er rykket en time frem.

mvh Peter18. Juni 2020

Uge 25

Vi har udsat flyvningen fra åbenrå til Søndag d.21 juni, da vi idag har fået en posetiv vejrmelding for Søndag. Opsamlingen kommer til at forgå en time tidliger end normalt lørdag.13. Juni 2020

Uge 24

Vi har udsat flyvningen til søndag d.14/6. Vi forventer slip kl.06,30 for sektion 63 og sektion 54 kl 06,50. Vi forventer et godt flyvevejr på bagsiden af de fronter der driller os idag.

mvh Peter12. Juni 2020

Uge 24

PÅ grund af det usikker vejrudsigt. Kan vi ikke sætte et tidspunkt for løsladelse men vil skrive en ny mail efter vi har holdt morgenmøde kl 06,00.

mvh Peter06. Juni 2020

Uge 23

Vi forventer slip Søndag ca. kl.07,30.

. Da der kommer en sydlig vind bliver det en hurtig flyvning.

Peter06. Juni 2020

Uge 23 - opdatering

Netop nu venter vi på en melding fra de forskellige løsladere i DDB, hvornår eller om de kan løslade duer i dag.

Som Peter meldte ud i går, vil opsamlingen af "sektionsduerne" ske til normal tid i 053 Sølyst, men de andre foreninger, som skal bringe duerne til Sølyst, må hver i sær finde det bedste tidspunkt til at pakke duerne til sektionsflyvningen i morgen.

Duerne skal jo pakkes før en evt. DDB-flyvning i dag, så vi må holde os orienteret om DDBs planer og holde kontakten rundt i foreningerne så vi når det hele, hvis det skulle komme til en løsladelse i Altona/Gøttingen.

Vi håber at I kan finde en god plan hver i sær selvom det hele er lidt uvist.

Tak for jeres forståelse og samarbejde.

Pbv
Martin05. Juni 2020

Uge 23

Flyvningen fra vamdrup er udsat til søndag. Opsamling af duer er udsat til Lørdag.

mvh Peter.29. Maj 2020

Uge 22

Vi forventer at starte slip kl. 7, der er dog mulighed for morgendis. Så vi må trække slippene. Sektion 63 skal først ud.

God vind Peter.22. Maj 2020

Uge 21

Vi forventer at starte slip kl.8,00.Vi forventer en hurtig flyvning med lidt medvind.

mvh.Peter15. Maj 2020

Uge 20

Vi forventer at starte slip kl.10,00 sektion 63 skal have sluppet først.

mvh Peter Liljendal08. Maj 2020

Uge 19

Velkommen til sæson 2020.

Vi slipper ikke duer før efter kl.8,00 så sov bare lidt længer.

Vi forventer rimligt godt flyvevejr.

Peter Liljendal.23. April 2020

Sæsonen 2020

Sikke en mærkelig tid vi lever i for øjeblikket.

Heldigvis ser det ud til at tingene nu begynder at åbne, og vores sæson ser ud til at kunne gennemføres på nogenlunde normalt niveau - indtil videre.

Vi har med vilje ikke indkaldt til kontrolmøde grundet restriktionerne, så i stedet har vi lagt regulativ og kapflyvningsplaner ud på vores hjemmeside - og Hans Jørn har udsendt import-filer til foreningsprogrammet.

God vind med al forberedelse!
Vi glæder os til at komme i gang.

Pbv
Martin Hansen14. April 2020

Aalborg City Classic

Måske har I hørt om det nye tiltag i sektion 54 - Aalborg City Classic ?

Ellers læs vedhæftede.

Vi vil gerne invitere alle medlemmer i sektion 54 til seriøst at overveje om I kunne tænke jer at være med i dette nye tiltag. Vi har brug for dig - og vi tror på at dette vil skabe noget godt for sektion 54 - for dansk brevduesport.

Faktisk har det allerede skabt utrolig megen positiv omtale - og vi håber på en dejlig afslutningsfest den 15/8 - hvor både medlemmer i sektionen, men også medlemmer fra andre sektioner og lande vil deltage.
Det blir med fokus på duer, venskab og masser af god snak! Det kan vi alle tåle!

Kig ind på Facebook - søg efter Aalborg City Classic - og tilmeld dig gruppen for at få al nyt.
Og så håber vi at du tilmelder et par unger eller 3 til denne konkurrence - der er stadig plads, hvis du er hurtig!

Vi glæder os til at høre fra DIG!

Sportslig hilsen
Martin Hansen02. Januar 2020

Referat fra generalforsamlingen 28/11

Referat fra Generalforsamling i Sektion 54
Torsdag den 28. november 2019 kl. 19.30 - i 074s klubhus, Enghavevej 15, 9000 Aalborg

1. Valg af dirigent

Lasse Lindstrøm blev foreslået af bestyrelsen - og blev valgt af forsamlingen.

LL takkede ja til valget og kunne konstatere at generalforsamlingen var varslet i tide, men henstillede til bestyrelsen at også beretning, regnskab og mandatliste bliver sendt ud til samme tid næste år.

2. Valg af 2 stemmetællere blandt tilhørerne

Eigil Jensen og Bjarne Nielsen blev stemmetællere

3. Konstatering af mandater

16 mandater til stede - mandatet fra 077 var ikke til stede til generalforsamlingen

4. Formandens beretning

Martin Hansen (MH): Ikke flere mundtlige kommentarer til beretningen.

Thorkild Kristensen (TK): Vi mangler referatet fra formandsmødet i august - det synes vi ikke er i orden at det stadig ikke er kommet.

MH: Det er taget til efterretning.

Formandens beretning blev herefter godkendt.

5. Regnskab 2019

Flemming Jensen (FJ): Jeg synes at regnskabet ser fornuftigt ud - og synes at vi har en god beholdning. En beholdning på 100.000 er en god hjælp når der skal forudbetales ca. 40.000 forud for sæsonen, så der stadig er likviditet til evt. uforudsete udgifter.

Regnskabet ser også så fornuftigt ud at prisen pr. due på de kr. 6 kan holdes til næste sæson.

TK: Mangler telefonudgifterne ikke for 2019?

FJ: Jo det er korrekt - jeg har ikke været klar over hvordan tingene hængt sammen så de penge vil også blive udbetalt for 2019.

TK: Mangler der ikke også penge til diplomer?

FJ: Nej, det er en udgift som blev betalt for nogle år siden - og der har ikke været udgifter til dette i 2019. Der kommer kun lidt for udskriften.

TK: Jeg synes at det er et rigtigt flot regnskab - det kører jo bare godt for vores sektion.

LL: Jeg spørger lige i al uvidenhed - webhotel, hvad er det?

FJ: Det er til hjemmeside-serveren.

Regnskabet blev herefter godkendt.

6. Kontingent 2020

Bestyrelsen foreslår uændret kontingentsats kr. 150,-

Ingen kommentarer til dette punkt - og det blev vedtaget.

7. Indkomne forslag

Forslag fra 023 Aalborg: 

”023 Aalborg foreslår at udvide programmet for ungeflyvningerne med 2 uger, så flyvningerne allerede starter i uge 25.”

Uddybning:

For at skærpe interessen vil vi foreslå at der søges nogle sponsorer til at udsætte nogle præmier på især uge 25 og 26, så flest mulige kommer i gang til tiden.

Forslaget begrundes yderligere med:

1. Vi ser rundt om i verden at interessen for ungeflyvningerne er stigende – især blandt unge og nye medlemmer.

2. Vore unger vil få mere erfaring som de også kan drage nytte af som etårs og gamle.

MH: Uddybede omkring den snak, som der havde været i 023 - selvom der havde været fokus på fællesmødet om langflyvning i Odense, så havde 023 en god snak om ungeflyvningerne.

Ligesom ungeflyvningerne er i fokus rundt om i verden, var der tro på at ungeflyvningerne kunne blive en interessant ting for Aalborg - og hvis der kunne komme flere ungeflyvninger på programmet kunne det skabe en egentlig konkurrence for ungerne i stedet for 5 hurtige flyvninger. I Belgien flyver ungerne omkring 4.500 km på en sæson - til sammenligning kan unger i Aalborg flyve omkring 1.500 km på en god sæson.

I første omgang er det ikke meningen at der skal laves om på mesterskaberne - det skal stadig være med samme proportioner - meningen er at der skal flyves flere flyvninger for at få en god og erfaren flok unger.

Peter Liljendal (PL): Er det meningen at I vil have ungerne med sammen med de gamle duer i uge 25/26 så de skal til Åbenrå?

MH: Vores forslag er at vi bruger vores trailere i byen - der kommer nok ikke 1.000 unger i de 2 uger, så det skulle være med trailer og løsladelse i Horsens.

FJ: Dem der ikke har vinterunger har nok ikke så stor en mulighed for at deltage allerede i uge 25?

MH: Nej, det er korrekt - men vi håber at folk måske kan planlægge sig ud af det - måske ved at starte 2 uger før med at lægge unger til - det behøver ikke at være vinterunger som skal bruges.

PL: Kunne man så ikke ligge flyvningerne efter normal sæson - efter uge 32?

Vi får også altid en dårlig flyvning omkring St. Hans.

Jørn Juul (JJ): Det kan godt være at folk er kørt træt efter uge 32?

Hans Jørn Thomsen (HJT): Det kunne jo godt være at nogle evt. præmier kunne få folk til at starte deres unger op i de sene uger?

MH: Der er også en mulighed i uge 32 hvor vi jo alligevel flyver DDB. Det er vel heller ikke alle der sender deres unger til Altona i uge 32.

Rene Nielsen (RN): Jeg tror heller ikke at DDB vil have noget i mod at vi sender de sene unger med til en kortere flyvning i uge 32. Så kunne man evt. også flyve i uge 33, hvis uge 32 bliver en succes.

Mogens Brix (MB): Kunne vi ikke prøve at tage uge 32 med i år - og evt. tage uge 33 næste år hvis det er en succes?

PL: Hvis vi kører i egen trailer(e), skal der ikke mange duer til før det bliver en succes rent økonomisk - det skal ikke koste så meget at få en-to mand til at køre en trailer. Et godt tilbud til de sene unger.

Leif Sørensen (LS): Er der nogen, som vil køre traileren for os? Det skal i hvert fald planlægges inden vi kommer i gang.

PL: Det tror jeg ikke bliver et problem.

JJ: Hvis vi kan bruge en trailer, kunne vi måske også bruge det til en fællestræning inden sæsonen - ugen før - f.eks. Hadsten?

PL: Der kunne godt komme mange unger, hvis der er godt vejr.

MH: Vi kan godt have ca. 400 i vores.

HJT: Og vi kan have 300 i vores.

Hvis vi kommer med denne mulighed, tror jeg at vi kan få endnu flere til at komme med unger.

Klaus Henriksen (KH): Jeg synes at vi kunne starte med uge 32 - bliver det en succes, så kan vi tage uge 33 med.

LL: Der er mange bolde i luften - skal vi give bestyrelsen mulighed for at komme med et oplæg?

Det blev afslutningen på denne snak.

8. Flyveplan 2020 samt konkurrencer

MH: Vi håber at vi kan fortsætte 2020 som i 2019 på alle punkter. Vi er tilfredse, sektion 63 er tilfredse, vognmanden er tilfreds - så vi mener at vi har en optimal situation, som vi gerne vil fortsætte med - både mht. kapflyvningsplan og konkurrencer. Vi er rigtigt glade for samarbejdet med sektion 63 - og de er på samme måde glade for samarbejdet.

RN: Det er det samme antal fællesflyvninger som i 2019?

MH: Vi ønsker ikke at være dem, som vil presse på for flere fællesflyvninger - det skal være en fælles beslutning sammen med sektion 63.

Punktet blev herefter afsluttet.

9. Valg af Løslader. Peter Liljendal er på valg - blev genvalgt.

10. Valg af Kasserer. Flemming Jensen er på valg - blev genvalgt.

11. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.

a. Hans-Jørn Thomsen er på valg. Modtager genvalg - blev genvalgt.

b. Mogens Brix er på valg. Modtager genvalg - blev genvalgt.

12. Valg af Bestyrelsessuppleant. 

a. Bestyrelsessuppleant for 2 år. Rene Nielsen er på valg - blev genvalgt.

13. Valg af revisor. Kim Pedersen er på valg - blev genvalgt.

14. Valg af revisorsuppleant. Arne Larsen er på valg - blev genvalgt.

15. Eventuelt

LL: Der er ingen, der ønsker ordet - så vil jeg afslutte med at sige at det bliver mit sidste år som dirigent - der må nye kræfter til.

Lad os rejse os at udbringe et tre-foldigt hurra for sektionen.

 

Referent 

Martin Hansen

 

 13. November 2019

Generalforsamling 28/11

Kære medlemmer i sektion 54.

Vi afholder generalforsamling i sektion 54 torsdag den 28/11 2019 kl. 19.30 i 074 Vejgaards lokaler.

Før generalforsamlingen vil der være fællesspisning for alle der har lyst kl. 18 – og prisen er kun 25,- for mad.
(Tilmelding til Hans Jørn Thomsen senest 25/11)

 

Efter maden vil der være præmieoverrækkelse til årets mestre, så vi håber at rigtigt mange vil komme denne aften – dels for at mødes med andre sportskammerater og få en god duesnak, dels for at overvære generalforsamlingen, så man kan følge med i arbejdet.

Selve generalforsamlingen starter kl. ca. 19.30

 

Pbv

Martin Hansen02. August 2019

Uge 31

Vi forventer slip i Haderslev 06,45 hvis tågen ikke driller os. Ellers skulle der blive fint flyvevejr.

mvh. Peter26. Juli 2019

Uge 30

Vi forventer slip med Gl. duer 06,00 og unger 6,15. Vi håber at kunne holde planen da vi har 2 sjællands slip ca. 40 km syd og sydvest fra os i Haderslev.

mvh Peter

Ps. HUsk at drikke rigeligt med vand og husk at give duerne osse.19. Juli 2019

Uge 29

Vi forventer at kunne slippe duer fra 06,15 men at en hjemkørsel kan blive aktuel,da vejret ikke bliver bedre før i næste uge.

mvh Peter.12. Juli 2019

Uge 28

Pga. af morgendis forventer vi ikke slip før efter kl. 8,00.

mvh peter06. Juli 2019

Uge 27

Vi forventer at starte slip i Horsens Kl. 06,00 i morgen søndag. Hvis det kan lade sig gøre vil vi slippe med 15 min.mellem slippene og vi er først.

Mvh. Peter05. Juli 2019

Uge 27

Flyvning og pakning fra Horsens er udsat et døgn.28. Juni 2019

Uge 26

VI forventer at starte slip kl. 6,00, Der er dog mulighed for lidt morgen dis. Duerne får godt flyvevejr en SV vind der går over til Vest,11-14 g og sol.

mvh Peter.21. Juni 2019

Uge 25

Vi forventer at starte slip kl. 6,00 i morgen fra Åbenrå. Vejrudsigterne ser fine ud. 12-13g tørt og en svag vind fra nv,så alt i alt rigtig godt flyvevejr

God vind Peter.15. Juni 2019

Uge 24

Vi forventer godt flyvevejr i morgen og tidliger slip.

mvh Peter l.14. Juni 2019

Uge 24

Flyvningen fra Haderslev er udsat til søndag. Pakningen af duer er ligeledes udsat 24 timer.

mhv Peter.07. Juni 2019

Uge 23

Vi forventer at starte slip ca. kl. 8,00. Duerne vil igen i denne uge flyve stærkt for de har en sydlig vind.31. Maj 2019

Uge 22

Vi forventer slip omkring kl.8.00 Duerne vil have en SV vind omkring 5 mps så vi må forvente en hurtig flyvning.duerne vil blive sluppet i sol og den vil de have op til Randers, der er dog mulighed for enkelte byger.Temp fra 10-19grader.

mvh Peter28. Maj 2019

Pas på ungesygen

Desværre har jeg hørt fra flere medlemmer i vores sektion, som har problemer med Adeno-virus.

Nu er det jo ikke muligt at vide om det er Adeno-virus eller en anden virus, men der er i hvert fald problemer hos flere medlemmer - med ramte unger og ramte etårs - akkurat som for 2 år siden.

Så vi sender denne mail ud for at opfordre jer alle til at holde et særligt øje med jeres duer i disse uger.

Har I etårs, som har dårlig mave eller lav energi?
Bliver ungerne siddende på taget, når I kalder dem ind?
Kaster duerne op?
Er afføringen tynd og slimet?

Vær vågen - og hjælp hinanden.

Hvis der er spørgsmål, er I velkommen til at ringe mig på 21246886.

Tak for jeres forståelse og hjælp.

Pbv
Martin Hansen24. Maj 2019

Uge 21

Vi forventer ikke slip før kl. 8,00. Vil forventer en Nv vind 10-13 g og let skyet vejr.

Imorgen er det sektion 54 der skal slippes først.

mvh Peter17. Maj 2019

Uge 20

Vi forventer ikke slip før efter kl. 9,00.Da det bliver en nat med regn og tåge og der i morgen tidlig ikke er sol. Vi forventer  sø vind 10-13 g. og delvis overskyet vejr.

mvh.Peter10. Maj 2019

Uge 19

Velkommen til den nye sæson. Vi forventer at starte slip ca.kl.10 første og tredie slip er vores duer. med orange først og 40 min senere grøn. Vi forventer ca 10 grader fuld sol og en jævn NV vind.

God vind Peter Liljendal.09. Januar 2019

Referat Formandsmøde 7. august

Sæsonen 2018:
Martin Hansen (MH): Vi har siddet og kigget på tallene - og det ser jo godt ud med de gamle, men den skrækkelige ungeflyvning gør at vi mangler 1000 duer i alt.
Det gør nok at sæsonen kan give et lille underskud, men der bliver ikke sendt nogen efterbetaling - kommer der et underskud, betaler kassen det.
Det har jo været en hård sæson på mange måder, men jeg synes at sektionen har klaret det godt, men har måske heller ikke haft de samme problemer som DDB og ikke mindst hovedbestyrelsen har haft den sidste uges tid efter at Peter Andersen blev taget for snyd.
Henrik Rasmussen (HR): Vi er sådan set godt tilfredse med kapflyvningsplanen.
Thorkild Kristensen (TK): Vi er også godt tilfredse - det er gået godt selvom vejret har været hårdt.
Dejligt at Peter har kunne løslade duerne tidligt.
Peter Liljendal (PL): Det var kun den sidste uge, hvor vi måtte vente lidt, da vi fik nogle uoverensstemmende meldinger fra rundt om.
Torben Andersen (TA): Vi har også været tilfredse, men vi kunne godt tænke os lidt kortere ungeflyvninger - selvfølgelig i samarbejde med sektion 63.
HR: Vi må huske også at tænke på 077.
MH: Det er en fordel at vi kun har 1 bil sammen med sektion 63 så den altid er fyldt op, men det gør selvfølgelig også at vi ikke kan være fleksible - vi må køre samme sted hen med alle duer.
Så vi kan ikke lave en kort flyvning bare fordi vi vil - vi er nødt til at lave en plan sammen med sektion 63.
De seneste sæsoner har vi talt om at lave en kort ungetræning i uge 26 - men det går aldrig igennem - der er ikke opbakning.
Mogens Brix (MB): Sektion 53 kører Vindblæs Kirke i uge 26 - og der kan vi vist godt komme med.
PL: Problemet er at de først kører om morgenen kl. 6, så de er for sent fremme.
MH: Vi har vel selv 3 trailere i sektionen - vi træner jo alle i uge 26 - så kunne man koordinere at holde alle 3 trailere samme sted.
MH: Vi må huske at ændre på vores Åbenrå flyvninger, da der er ringridderfest i uge 26 og mange slip i uge 31, så vi kunne måske ændre lidt til 2019.
PL: Det har klumpet sig sammen i år - måske pga. det gode vejr - så vi har haft en masse kommunikation med de andre sektioner. Men når vi har haft fællesslip, har folk haft respekt - sådan et stort slip vil folk gerne have ud først.
Vi kan godt ændre på nogle stationer, men det vigtigste er at vi har kompetente folk på pladserne, så vi kan få god vejledning - allerhelst en 2-3 brevduefolk på pladserne.

Herefter en del snak om den skrækkelige ungeflyvning - hvorfor det kunne gå galt?

Og en snak om de nye GPS-systemer, som har givet utroligt spændende - ny - viden.

CH: Det har været spændende med de 3 fællesflyvninger, fordi det virkeligt har givet spændende flyvninger, hvor duerne er faldet over hele bredden af sektionen.
TK: Ja, vi burde jo have 5 - var det ikke meningen.
HJT: Jo, men vi lader sektion 63 vælge, så vi ikke presser noget igennem.
PL: Selv i Løgstør har de synes at det har været interessant.
CH: Sektion 63 starter ofte også senere end vi gør med de etårs - så de er lidt mere forsigtige.
PL: Men skønt at sektion 63 ikke klager sig over afstanden på vores flyvninger - det gør jo at vi stadig kan lave spændende flyvninger i vores sektion.

Der var enighed om at gå videre med den kapflyvningsplan fra 2018 med de små ændringer vedr. Åbenrå.

Der var også god tilfredshed med vognmand Peer Vestergård i sæsonen 2018.

MH: Vi har i bestyrelsen talt om fremtiden mht. pakning af duer torsdag/fredag.
Kan vi optimere noget i fremtiden - vi bliver nok ikke mange nye medlemmer de første år, så vi må tale om, om vi kan gøre nogle tiltag - kom gerne med feedback allerede nu.
Også mht. tiltag for at få nye medlemmer - endelig!
Og for at holde glød i vores nuværende medlemmer - efter en hård sæson, skal vi gøre hvad vi kan for at holde den positive stemning og motivation hen over vinteren - meld ud, hvis I laver nogle arrangementer i foreningerne. Inviter så vi kan komme ud blandt hinanden!

Referent
Martin Hansen09. Januar 2019

Referat Generalforsamling 3. november 2018

Dagsorden:

1.     Valg af dirigent
Lasse Lindstrøm (LL) blev foreslået af bestyrelsen og valg af forsamlingen.
Der blev mindet dem, som var faldet bort siden sidste samling.
Og LL kunne kommentere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

2.     Valg af 2 stemmetællere blandt tilhørerne
Desværre var det ikke den store mængde af tilhørere denne formiddag, men der kunne da findes 2 - så det blev Hans Bøjer og Bjarne Nielsen.

3.     Konstatering af mandater
Der var ingen repræsentanter fra 023, så i alt var der 14 mandater tilstede.

4.     Formandens beretning
Thorkild Kristensen (TK): Jeg mangler en tilbagemelding fra MH på sagen omkring Allan Ljatifis. Jeg ved godt at Allan selv har kontaktet dig og måske taget over, men jeg synes at vi som forening mangler en tilbagemelding fra dig. Jeg har forsøgt at kontakte dig et par gange uden held. Og jeg synes at det er for dårligt at jeg ikke har hørt fra dig.
Henrik Rasmussen (HR): Hvorfor har vi flyttet generalforsamlingen til den første lørdag i måneden og ikke anden lørdag som vi plejer?
Martin Hansen (MH): Thorkild, jeg beklager, hvis du har gået og forventet et svar tilbage. Nogle dage efter at jeg talte med dig i telefonen, ringede Allan til mig og vi fik en drøftelse om det - og her fik jeg faktisk den opfattelse at I allerede havde optaget ham som medlem - det var i hvert fald det som Allan fortalte mig. Jeg prøvede i stedet at kontakte Sektion 53 for at se hvad deres opfattelse var, fordi jeg kunne forstå at der var nogle uoverensstemmelser mellem dem og Allan.
Som sektionsbestyrelse har vi også diskuteret sagen - og vi har ikke haft noget problem med at lade Allan sende duer som træning i sektionen - og naturligvis lade ham pakke til DDB via 034 - så da vi var positive - og Allan var allerede medlem, troede jeg at tingene var i orden. Beklager at du har følt at du har manglet svar.
Med hensyn til datoen for generalforsamlingen, så var det eneste lørdag, der var mulig i november - og meldt ud i god tid. Og jeg mener heller ikke at vi har en fast lørdag?
LL: Der står heller ikke at vi skal holde den den anden lørdag i november.
Leif Andreasen (LA): Nu skal vi ikke tvære så meget mere i det med Allan, men jeg synes bare at vi få en tilbagemelding vedr. Allans træning på sektionsflyvningerne nu, så vi ikke står med problemerne til foråret.

MH: Jeg synes virkeligt at vi mangler en tilbagemelding fra sektion 53 også i denne sag - her har vi ikke fået at vide om det er ok at Allan kan få sine duer samlet op på deres vogn - eller om han må finde andre løsninger. Synes ikke at vi kan sidde og beslutte noget i dag, når vi mangler et svar fra sektion 53.
LL: Er det overhovedet lovligt at sende duer med som ikke er registreret?
MH: Sekretariatet har givet ham ok i hvert fald.
Brian Jensen (BJ): Han kan vel registrere hans duer på en træning i det elektroniske system.
Og en kommentar til 034 - vi har meldt tilbage til Allan at vi var positive overfor at hjælpe ham.
TK: Hadsund sender duer hver uge uden at de er registreret i sektionen, så det burde ikke være noget problem.
Hans Jørn Thomsen (HJT): Jeg kunne også forstå at det er meget tæt på en løsning mellem Allan og sektion 53, så Allan kan få sine duer med på deres vogn og få duerne trænet i det rigtige træk.
Herefter blev beretningen vedtaget.

5.     Regnskab 2018
TK: Jeg kan se at den ærespræmie som vi har fået af Peer Vestergård står som en udgift.
BJ: Den er også med under indtægterne på flyvningerne - og derfor bliver den udlignet igen.
Flemming Jensen (FJ): Jeg kan se at vi giver 70,- i bankgebyrer.
BJ: Vi betaler et gebyr til overførsler fordi vi ikke er ”superkunde” i SparNord - derfor er de der.
FJ: Jeg vil anbefale at vi skifter til Nordjyske Bank - der er jeg kunde - og der betaler vi ikke gebyrer.
Rene Nielsen (RN): Jeg synes at det ser positivt ud - fint at vi har et godt regnskab på kapflyvningerne selv efter en hård sæson. Jeg ved godt at vi har fået nogle penge fra sektion 53.
MH: Ja, det var et spørgsmål sidste år - om vi havde fået penge fra sektion 53 med Hals - og det var så de 3.700,- som vi fik - og de indgår i regnskabet for 2018.

6.     Kontingent 2019
Bestyrelsen foreslår uændret kontingentsats kr. 150,-
Enstemmigt vedtaget

7.     Indkomne forslag
MH: Vi har faktisk fået 2 indkomne forslag, men de blev begge afvist pga uoverensstemmelse med DDBs love som vi jo også er underlagt. Det var et spørgsmål om mandater til generalforsamlingen - og her er vi faktisk underlagt DDBs love.
De 2 forslag var henholdsvis vedr. antal mandater for bestyrelsen og antal mandater for evt. medlemmer som kun flyver i sektionen (og ikke DDB) - men vi skal faktisk have det forbi repræsentantskabsmødet for at kunne røre ved det.

8.     Flyveplan 2019 samt konkurrencer
MH: Kapflyvningsplanen ligner utroligt meget sidste år - kun Åbenrå-flyvningerne er blevet ændret på - flyttet - da det giver en bedre logistik.
Vores løsladere har på et møde gjort os opmærksomme på det - så det har vi foreslået ændret, så det bliver Åbenrå i uge 25 og ikke 26 - og 30 i stedet for 31.
Efter vores møde med sektion 63, hvor vi talte om fællesslip. De var ikke negative, men de ville gerne se en sæson mere mht. 3 fællesslip med gamle og 2 fællesslip med unger.
Kapflyvningsplanen blev godkendt.
HJT: Vi har jo vores sportsmesterskab med ungerne - her skal vi krydse i foreningskryds på alle flyvninger for at markere sportsduerne.
Konkurrencer blev også godkendt.

9.     Valg af Løslader. Peter Liljendal er på valg - valgt!

10.  Valg af Formand. Martin Hansen er på valg - valgt!

11.  Valg af Kasserer for 1 år. Brian Jensen er på valg, ønsker ikke genvalg.
Flemming Jensen, 053 modtager valg - valgt!

12.  Valg af 1 bestyrelsesmedlem.

a.     Christian Hansen er på valg - valgt!

13.  Valg af Bestyrelsessuppleant.
a. Nyvalg af bestyrelsessuppleant for 1 år.
(Christian Hansen er indtrådt i bestyrelsen)
Rene Nielsen, 053 blev valgt.
b. Bestyrelsessuppleant for 2 år. Peter Liljendal er på valg - valgt!

14.  Valg af revisor. Torben Andersen er på valg - valgt!

15.  Valg af revisorsuppleant. Arne Larsen, 053 blev valgt

16.  Eventuelt
HJT: Vi skal jo snart til repræsentantskabsmødet i DDB - forslag skal indsendes her inden 15/11. Vejgaard indsender et forslag som vi håber at I bakker op.
En anden ting er at vores mandater bliver fordelt efter DDB flyvninger så det betyder at vi f.eks. har en forening i 077 Arden som ikke har et mandat til generalforsamlingen til trods for at de faktisk er 5 medlemmer i klubben.
Så jeg tænker at vi måske kunne indsende et forslag om at 3 medlemmer, der betaler fuldt medlemsgebyr og deltager på minimum 8 sektionsflyvninger bliver tildelt 1 mandat - efter 5 medlemmer følger vi DDBs tildeling. Så er vi sikre på at alle klubber bliver repræsenteret.
RN: Det var os, der indsendte det forslag om at bestyrelsen kun skulle have 1 mandat i stedet for 5 - for ikke at bestyrelsen skulle have et for stor tunge på vægtskålen.
Peter Liljendal (PL): Jeg synes ikke at vi har et problem i vores sektion - vi sidder jo i fred og fordragelighed - og jeg synes ikke at vi skal lave om på et system der virker.
HJT: Jeg ser heller ikke et problem - jeg synes bare at det er et problem at 077 ikke sidder med ved bordet.
Christian Hansen (CH): Jeg synes at det er utroligt vigtigt at bestyrelsen har 5 mandater, for vi sidder som repræsentanter for alle i sektionen - og ikke kun som en repræsentant for foreningen som man kommer i til daglig. Jeg mærker kun at vi 5 der sidder nu arbejder for et fælles mål - for sektionen - og hvis det var anderledes, skulle vi ikke sidde i en bestyrelse.
PL: Synes også at når folk er valgt til bestyrelsen - og sidder at arbejder med tingene - så skal de 5 folk da også have noget pondus.
TK: Synes at det er glædeligt at høre at bestyrelsen tænker på helheden og ikke særinteresser.
Vedr. sagen omkring 077 - jeg synes da at man i det mindste kunne deltage som tilhører for at vise interesse - og så kunne man jo også få noget feedback den vej om hvad der rører sig i vores sektion. Vi ser dem jo ikke.
BJ: Jeg synes at det er et problem at vi skal betale 250 i kørselstilskud til 077, når de kun sender få duer i nogle uger. Jeg har talt med dem og vi er blevet enige om 150 indtil videre.
CH: Jeg kan se at det har kostet sektionen 500,- at 077 har sendt duer i 2018 - og det kan man så diskutere om det er rimeligt. På den anden side er det jo ikke chaufførens skyld at det kun er ham, der sender duer.
Niels Folkersen (NF): Jeg synes at vi skal have en ungeflyvning hver uge fra f.eks. Horsens N - en 120 km - for at få mere gang i ungerne - og så der er noget til dem, som ikke kommer med på den første ungeflyvning i sektionen. Tror også at der kunne give nogle gode flyvninger - og måske kunne man kombinere dem ind i sektionens mesterskaber. Bare en tanke - tror at det kunne gøre noget godt for vores unger - og i øvrigt være sjovt.
CH: Bør vi ikke få noget fra DDB som en lille betaling til de mennesker som står på DDBs ompakning om torsdagen. I gamle dage var det jo Peter Andersen, der bare trak det ned over vores hoveder, men hvad sker der med den nye bestyrelse - hvad forventer de - og hvad kan de tilbyde os? Skal vi bare gøre det kvit og frit?
HR: Skal vi have snakket om en ny kontrakt vedr. opsamlingen om fredagen?
MH: Vi vil selvfølgelig gerne have en lignende aftale med jer om fredagen - vi er rigtigt glade for vores aftale med 053!
TK: Ja, det håber jeg virkelig at I kan finde ud af - det kører jo bare super.
HR: Hvad koster det at leje lokalerne hos Nilfisk?
BJ: Det koster 500,-
HR: Så synes jeg at torskeklubben skal betale halvdelen, da det er deres udstilling.
BJ: Bestyrelsen har besluttet at de 500,- betaler sektionen for at skabe en god duedag.
HJT: LL har lavet en forslag til DM som giver 2 ugers bortkastelse.
BJ: Der kommer nok også nogle nye forslag til mesterskaber fra hovedbestyrelsen, så der bliver et DM på både mellem, lang og maraton.
NF: Jeg vil bare gerne kommentere mit eget forslag vedr. ungerne - det er altså vigtigt at vi har masser af unger efter sæsonen for at kunne have duer til alle afstande de kommende sæsoner.
MH: Vi har jo nogle gode muligheder i vores sektion - vi har flere trailere i vores sektion, så vi har jo mulighederne for at kunne lave nogle fine og fleksible ture til Horsens.

Referent
Martin Hansen03. August 2018

Uge 31

 

Vi forventer slip fra ca.kl 6,30.

God Vind og tak for en varm,tør sæson.

Peter.01. August 2018

Vedr. DDB-ungeflyvninger

Til vores sportsmesterskab med ungerne, har vi på sektionsflyvningerne afkrydset dem i feltet (sportsduer).

Den mulighed har vi ikke på DDB's ungeflyvninger fra Henstedt i denne uge og Altona i næste uge.

Hans-Jørn har talt med sekretariatet og de 4 sportsduer, på de to flyvninger, skal markeres/afkrydses i feltet foreningskryds, så mesterskabet kan udregnes efterfølgende.

Pbv. Martin Hansen01. August 2018

Formandsmøde 7. august 2018

Vanen tro holder vi formandsmøde for alle formænd - og også gerne næstformænd - i sektion 54 i næste uge tirsdag 7/8 i 074 Vejgaard kl. 19.30.

Der skal samles op på en sæson 2018:
Hvad var godt?
Hvad kan gøres bedre?

Og husk endelig at medbringe information om evt. dueaftener henover efteråret og vinteren, så det kan blive distribueret til alle.

Glæder mig til et godt møde!

Pbv Martin Hansen27. Juli 2018

Uge 30

Vi forventer at slippe gamle duer kl. 6,00 og unger kl. 6,15 Begge slip er samslip med sektion 63.

mvh.Peter20. Juli 2018

uGE 29

Vi forventer at starte slip efter  KL.7,00.Vi har fællesslip med sektion 63 fra denne uge med gamle duer.

mvh Peter13. Juli 2018

Uge 28.

Vi forventer at starte med vores gamle Kl.6,15 og vores unger Kl.6,45.

mvh.Peter06. Juli 2018

Uge 27

Vi forventer at starte slip i Horsens N. kl.6,00 sektion 63 først.

mvh. Peter29. Juni 2018

Uge 26.

Vi forventer at slippe sek.54 Kl.6,00 i Åbenrå og sek.63 6,20.

God vind Peter.22. Juni 2018

Uge 25

Vi forventer at starte slip Kl.06,30,sektion 63 er først og vi forventer at sekt. 54 slipper 20 min.efter.

God vind.Peter21. Juni 2018

Husk uge 27

Husk at vi i uge 27 flyver Horsens N (og ikke S) - station 199 - af samme årsager som i første uge.

Husk at rette i foreningsprogrammet.

Pbv
Martin Hansen15. Juni 2018

Uge 24

Vi håber på tidlig slip. Vi er først i denne uge. Om der så bliver tidlig slip er fortidligt at sige noget om.

mvh.Peter08. Juni 2018

uge 23.

Vi forventer at starte slip kl.06,00 sektion 63 er først og os 15-20 min.efter.

God vind Peter.01. Juni 2018

Uge 22

Vi forventer at starte med tidlige slip ca.kl.6.

God vind Peter25. Maj 2018

Uge 21

Uge 21.

Vi forventer at starte med at slippe duer Kl.6,10 med sektion 54 først.

mvh Peter18. Maj 2018

Ændring af kontonummer

En vigtig meddelelse til foreningens kasserer:

Sektionens kontonummer er:

9102-2415713110

Vigtigt at registreringsnummeret 9102 også er korrekt når I overfører til sektionen, ellers kan penge jf. Spar Nord gå tabt.

Pbv 
Martin18. Maj 2018

Uge 20

Uge 20.

Vi forventer at starte med at slippe duer Kl. 7,00 i morgen lørdag.

Vi forventer at slippe i vind fra sø-ø. temp.over 10 grader,så alt i alt godt flyvevejr.

God vind Peter L.

 11. Maj 2018

Vigtig rettelse!!

Her i 11. time er der opstået et problem!
Det er derfor IKKE muligt for os at slippe duerne i Horsens station 154 som planlagt.

DUERNE BLIVER I STEDET LØSLADT I HORSENS NORD - STATION 199.

Ret derfor i foreningsprogrammet så alle indstillinger står på Horsens Nord - og ikke syd.

Vi beklager den store forvirring.

På begge sektioners vegne.

Mvh Martin

 11. Maj 2018

Uge 19

Velkommen til en ny sæson og god vind til jer alle.

Finn og jeg forventer at starte slip 7,30-8,00. Og forventer ikke der skulle blive problemer med vejret det ser ud til at vi får godt flyvevejr. Husk at vi flyver Horsens med 154 som flyvestadion nummer.

Peter02. December 2017

Generalforsamling 11.11.2017 - referat

REFERAT

Martin Hansen (MH) startede med at byde velkommen og bestyrelsen foreslog Lasse Lindstrøm (LL) som dirigent - og han blev valgt.

Dirigent:
LL takkede for valget - og kunne konstatere at generalforsamlingen var rettidig indvarslet.
Herefter var der mindestund for de medlemmer som vi havde mistet i sæsonen.

Stemmetællere:
Leif Sørensen og Finn P. Sørensen blev valgt som stemmetællere blandt tilhørerne.
Og der blev konstateret at de 18 mandater var tilstede til generalforsamlingen.
023 - 2 mandater, 034 - 2, 053 - 5, 074 - 4, og 5 mandater for bestyrelsen (Christian Hansen (CH) var suppleant for Klaus Poulsen, som havde valgt at træde ud af bestyrelsen)

Formandens beretning:
Formandens beretning var udsendt skriftligt til foreningerne - og der var ikke kommentarer hertil.
Den blev enstemmigt godkendt.

Regnskab:
Regnskabet for 2017 var ligeledes udsendt skriftligt - og Henrik Rasmussen (HR) uddybede med at sige at regnskabet var tilfredsstillende. Selvom vi havde haft en streng omgang af ungesyge og sågar også sygdom blandt de etårs, så gik regnskabet op.

Martin Sørensen (MS): Hvor stor skal formuen være og hvad skal pengene bruges til?
LL: Det kan jeg vist godt svare på for det har været spurgt om tidligere år. Vi har altid sagt at vi skal have en formue på ca. 100.000, da der bliver betalt et acontobeløb til kapflyvningerne og der skal jo være penge i kassen. Så formuen er som den skal være.
Bestyrelsen bakkede dette op.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Kontingent for 2018:
Blev godkendt til at forblive de 150,- årligt.

Indkomne forslag var der ingen af.

Flyveplan 2018 samt konkurrencer.
MH: Informerede om at samarbejdet med sektion 53 og 63 var brudt sammen og at han efter mødet med de 2 andre sektioner havde sendt en kort mail ud med information fordi bestyrelsen ikke var klar over hvad det ville betyde for fremtiden. Bestyrelsen har brugt meget tid på at diskutere frem og tilbage om hvad der nu kunne blive en god løsning for sektion 54.
Denne nye situation giver os mulighed for at gennemtænke hvad der er bedst for os og det giver os mulighed for at få en god snak om hvilke ting der skal beholdes og hvilke ting, der skal laves om på.
Grundet denne nye pludselige situation udbad bestyrelsen sig tid til at få forhandlet en løsning sammen med sektion 63 som gerne vil samarbejde med os. På denne generalforsamling var det ikke muligt at have et gennemarbejdet forslag klar til behandling.
Vi er jo nødt til at have en løsning som både sektion 54 og sektion 63 kan godkende nu - og som også bliver godkendt på sektion 63s generalforsamling i januar.
Men sektion 63 er meget positive og bestyrelsen mener at vi kan få en god løsning - også økonomisk. Vi kan få en flyveplan som minder meget om planen for 2017 - og vi ser også en mulighed for at få nogle samslip de sidste uger på sæsonen. Også for at give mere plads til slip af unger og for at forberede vore duer til et større slip i DDB-regi.
Vi vil gerne have jeres input så vi kan få den rette løsning sat sammen - og så få lov til at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling derefter for at få dette punkt ”Flyveplan 2018 samt konkurrencer” bearbejdet og godkendt.
Der var udsendt en beregning af hvad det ville koste os i 2018, hvis vi vælger en evt. løsning med sektion 63 - samme flyvninger og samme antal duer. Og den kunne vise at vi kunne nøjes med en aconto pris på 6,- pr. due.
MH mente - ligesom også HR havde berørt - at vi endda ville få endnu flere duer med i den nye sæson, og dermed også få et godt og stabilt regnskab 2018.
Thorkild Kristensen (TK): Siden at I har udsendt en beregning ud fra et samarbejde med sektion 63, må I ha fået et tilbud fra en vognmand? Og da det ser fornuftigt ud - og siden formændene på seneste formandsmøde var positiv overfor en gentagelse af flyveplanen 2017, hvad er det så at vi skal gemme til en ekstraordinær generalforsamling?
MH: Vi har samarbejdet med Peer Vestergård i 2017 og han er meget interesseret i at fortsætte i 2018. Men vi har fået et andet tilbud fra en anden vognmand som de udsendte beregninger er baseret på. Det var for at lave en nogenlunde sikker beregning - at vi i hvert fald kunne køre for en krone mindre per due.
Og vedr. selve kapflyvningsplanen - her har vi ikke hørt noget negativt fra sektion 63 om de eventuelt gerne vil ændre på noget som kan være en bagdel for os. Der er selvfølgelig nogle ting som skal laves om på, da vi kun har én bil - vi må køre til samme station de første uger - uanset om vi vil have et eller to slip - og vi er nødt til at køre til samme station både med unger og gamle fra uge 27 og frem.
Men vi kunne godt tænke os også at få et tilbud fra Peer Vestergård så vi kan stå med den bedste og billigste løsning - og derfor har vi udbedt os mere tid til at lave den allerbedste løsning.
TK: Er det fair først at få et tilbud fra to vognmand og så derefter gå tilbage den oprindelige vognmand og få et tilbud som er endnu billigere, når nu han kunne have givet den billigste pris fra starten af?
MH: Jeg er helt enig - og det er der heller ikke nogen som får lov til - for det er ikke fair business.
Jeg har fået en kopi af tilbuddet som Frank Nielsen har fået fra en ny vognmand - og det er kun mig som har set det tilbud - og det er naturligvis ikke givet videre til Peer Vestergård.
Og Peer skal også komme med et officielt tilbud så vi kan se hvad der er billigst for os - vi vil se objektivt på priserne og finde den bedste løsning for os - uanset om det er ny eller gammel vognmand.
Dion Esmann (DE): Jeg kan se nogle fordele ved den vognmand som allerede har givet tilbud til sektion 63. Dels den krones besparelse som allerede er ridset op, dels kan vi få vore kurve hjem om lørdagen. Det kan også være at vi kan få lavet en særlig aftale med den nye vognmand om at lave bedre luft i bilen. Vi kan også ved at samarbejde med sektion 63 have fællesslip fra ca. midt i sæsonen.
Der kunne også være en mulighed for - med en ekstraordinær generalforsamling - at ændre vores generalforsamling fra at ligge nu midt november måske til at ligge midt februar som tidligere så vi ikke altid er i problemer med at kunne planlægge kapflyvningsplanen.
Peter Liljendal (PL): Vi skal være opmærksomme på at bilen hos den evt. nye vognmand er lige så stor som Peer Vestergårds bil, så vi kan have det samme antal duer. Og vi skal også have i mente at Peer Vestergård med stort firma i ryggen bedre kan finde en ny chauffør i tilfælde af sygdom og bedre kan finde en evt. ny bil i tilfælde af defekt.
HR: Jeg vil mene at det vil være meget uheldigt for os i kolonien at få et stort læs kurve hjem om lørdagen, når vi venter på duer, hvis vi vælger den nye vognmand. Vi har prøvet det en gang før og det var meget irriterende.
Jeg kunne også høre i vores foreningen at der var stemning for at vi kunne have lidt mere spredning på flyvningerne.
Hans Jørn Thomsen (HJT): På vores formandsmøde var der stemning for at vi skulle have et sportsmesterskab med ungerne samt en sportsflyvning mere til generalmesterskabet.
LL: Det venter vi med til den ekstraordinære generalforsamling så det kan nå at blive indsendt som forslag.
TK: Jeg har hørt fra sektion 63 at de så med positive øjne på fællesslip med os, så jeg synes at vi skal give bestyrelsen carte-blanche til at forhandle samslip fra uge 27 og frem igennem.
MH: Jeg tror også at sektion 63 er positive over for det. Og der har også været talt om at vi evt. kunne have samslip med ungerne på de sidste to flyvninger i sektionen - altså uge 30 og 31 - for at forberede dem bedre på et endnu større slip på DDB flyvningerne i uge 31 og 32. Var det noget der er opbakning til?
PL: Er der lavet en løsning i Haderslev med flere folk til at løslade? For hvis vi skal have fællesslip der, skal der jo endnu flere folk til at løslade.
MH: Vi har det med i planerne - og vil kun bruge Haderslev på kapflyvningsplanen hvis man har løst dette problem.
LL: Så kan vi konkludere at vi indkalder til en ekstraordinær generalforsamling for at behandle dette punkt.

Valg af løslader.
PL var villig til genvalg - og blev valgt.

Valg af kasserer.
HR var helst ikke interesseret p.g.a. tidspres i efteråret og spurgte om der var andre interesserede. Folk klappede og han blev valgt.

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:
a. Hans Jørn Thomsen var på valg - villig til genvalg - og blev valgt.
b. Klaus Poulsen ønskede ikke genvalg.
HR: I 053 ønsker vi at opstille Mogens Brix som er villig til valg. Han er ikke tilstede i dag, men jeg har modtaget sms at han er villig til valg. De nye medlemmer for Hals vil gerne ind og lave noget, nu hvor de er kommet i sektion 54.
MH: Bestyrelsen foreslår Peter Liljendal, som også er villig til valg.
TK: Nu har CH siddet som suppleant i dag - er han ikke også interesseret i at træde ind i bestyrelsen?
CH: Nej tak jeg ønsker ikke at opstille til valg.
LL: Dermed er der 2 kandidater til posten og da det er et person-spørgsmål afholder vi skriftlig afstemning.
Valget resulterede i 9 stemmer på Mogens Brix, 8 stemmer på Peter Liljendal og 1 blank stemme.

Valg af bestyrelsessuppleanter:
a. Christian Hansen var på valg for 2 år. Han blev genvalgt.
b. Nyvalg af bestyrelsessuppleant for 1 år. Peter Liljendal var villig til valg - og blev valgt.

Valg af revisor:
Kim Pedersen var på valg - og han blev genvalgt.

Valg af revisorsuppleant:
Flemming Jensen var på valg - og han blev genvalgt.

Eventuelt:
Arne Larsen: Har sektion 54 fået penge fra sektion 53, da medlemmerne fra Hals blev overflyttet til sektion 54? Jeg mener at det er foreningsmæssigt - altså en del pr. forening.
HR: Jeg har ikke modtaget noget.
TK: Det må være sådan reglerne er - at pengene bliver overflyttet med medlemmerne.
HR: Hvordan gik det da 034 Mou blev flyttet over?
MH: Det må vi lige tale med sektion 53 og deres kasserer om.

LL: Jeg har også noget vedr. hjemmesiden - bogstaverne er blevet meget små - og det er noget der er kommet. Flemming mente at det var efter at der var lagt en fil ind. Det skal helst bare spille.
MH: Det skal jeg nok kigge på.

Der blev udråbt hurra for sektion 54.

 

Efter generalforsamlingen var der fællesspisning og præmieoverrækkelse for sæsonens mesterskaber.

 

Referent
Martin Hansen13. Oktober 2017

Samarbejde ophørt

I går aftes var der samarbejdsmøde mellem sektion 53, 54 og 63 forud for den nye sæson.

Kort sagt blev for der forelagt nogle krav fra sektion 53 som ikke kunne accepteres af sektion 54 og 63 - og derfor måtte vort samarbejde ophøre fra d.d. Alt foregik i en god ånd så vi kunne skilles som venner.

Nu skal vi i bestyrelsen i gang med at finde en løsning for næste år, men vi er allerede godt i gang - og vi vil forsøge at nå i mål til vores generalforsamling den 11/11, hvor der også vil blive fremlagt referat fra mødet i går og hvad vi er nået frem til.

Hvis I ønsker at høre mere inden for at få informationen direkte fra kilden, må I meget gerne kontakte mig.

Pbv.
Martin Hansen28. September 2017

Formandsmøde 8. august 2017 - referat

Til stede:  Hans Jørn Thomsen (HJT), Klaus Poulsen (KP), Henrik Stæhr Rasmussen (HSR), Karl Christensen (KC), Christian Hansen (CH), Thorkild Kristensen (TK), Peter Liljendal (PL) & Brian Jensen (BJ).

HJT: Hvad skal der ske det næste år. (Martin Hansen havde sendt 3 punkter vi skulle drøfte).

1. Bedre optimering og udnyttelse af lastbiler på kapflyvning.

2. Nye ideer til nye stationer til forbedringer af stationsvalg.

3. Det er nu det er tiden hvis vi har noget nyt i forhold til de andre sektioner.

KP: Vurderer, at det kun har været muligt, at køre med 1 lastbil i den sidste uge, i forbindelse af transport af gamle + unger. Samtidig roste KP sektion 53 & 63, da de havde været flinke til at stable 7 i højden fra start. 

Antallet af duer pr. lastbil er 140 kurve = ca. 3500 duer (7 kurve i højden).

PL: Forklarede at det giver store problemer for løsladerne, hvis der var 8 kurve i højden. Derfor var det ikke at anbefale.

HJT: Eventuelt skulle vi overveje om-pakning af slatter, da det måske kunne spare 1-2 biler i løbet af en sæson.

TK: Hvad har man tænkt sig?. Hvad kan man lave om på i forhold til flyveplan?.

HJT+HSR: Vi har en transportaftale med Per Vestergaard, som gælder 1 år mere, så lige nu kan vi ikke gøre så meget. 

TK: Man bør snakke med de andre sektioner, så man er mere enig omkring stationsvalg i 2018. Samtidig gjorde TK opmærksom på, at man i Frederikshavn ønsker kortere sektionsflyvninger.

KC+KP: Mere pres på sektionerne, så man laver samlede slip, med gamle duer når ungerne starter i uge 27.

PL: Det er meget vigtigt, at stationerne vælges ud fra hvor der er løsladere nok, så alt foregår korrekt. Samtidig forklarede PL at der ved samlet slip ville opstå problemer med løsladelse, da der ikke er folk nok på slipstederne.

CH: Mange vil ikke flyve sektionsflyvninger, grundet manglende luft. Det er presenningsbiler vi bruger og det er ikke godt ved høje temperaturer, specielt ikke hvis der er 3500 duer på bilen. CH spurgte samtidig PL til uge 30, hvor ungerne blev sluppet kl. 13.05 i Horsens. De gamle duer blev sluppet 11.15 i Vamdrup. Hvad var der galt?

PL: Horsens er et problematisk sted at løslade duerne, da der er en højderyg i Jylland. I uge 30 havde vi igen problemer. PL´s opfordring er, at vi ikke benytter Horsens som station i fremtiden. Samtidig forklarede PL, at han var presset i henhold til vedtagelsen fra generalforsamlingen omkring at vi ikke skulle løslade unger efter kl. 13.00. Vi kan løbe ind i problemer. Såfremt vi starter slip kl. 13.00 og vi er sidst, vil duerne ikke kunne slippes før kl. 13.30. Derfor er det vigtigt med mere flexibilitet. Hvis vi i en sådan situation vælger at overnatte på slipstedet, vil denne udgift skulle betales af sektion 54.

CH: Mener at man i uge 27 lavede en fejl, i forhold til at udsætte pakningen af duerne til om lørdagen. Der var fint flyvevejr.

PL: Vi samarbejder med 2 andre sektioner omkring transport og løsladelse, derfor er det ikke hver gang, at beslutningerne er de rigtige. Den pågældende weekend, var der ikke enighed omkring situationen, men flertallet bestemmer.  PL forklarede også, at det gav problemer ved overnatning omkring fodring af duerne, HVEM SKAL HVAD?. Per Vestergaard mener ikke det er chaufførens opgave at fodre duerne, han mener det er løsladerens opgave. Samtidig skal der fremskaffes foder, da der ikke er noget med lastbilen.

CH: Uge 30: 6 slip fra samme sted er for meget. Vi bør vurdere om vi skal flyve kortere med ungerne, da det kun giver 2 gange 3 slip. Hvilket giver hurtigere afvikling.

HJT: Mener at vi skal give løsladeren carte blanche, i forhold til at slippe senere end kl. 13.00.

PL: Carte blanche i forhold til senere løsladelse, skal op på generalforsamlingen, da det er der det blev besluttet at man ikke ville ha slip efter kl. 13.00.

HJT: Beskyttelse af løslader. Det er vigtigt at alle medlemmer er indforståede med, at man ikke kontakter vores løslader, hverken med opkald eller sms beskeder. I 2017 er det sket, at PL har modtaget en sms besked, hvor der stod personlige ting. Dette skal aldrig ske igen, da løsladerne laver et fantastisk stykke arbejde. Såfremt man er utilfreds, må man kontakte formanden eller tage det op på efterfølgende formandsmøde/generalforsamling. 

TK: Mener ikke at omtalte sms, var skrevet i en hård tone eller på nogen måde var personlig.

PL: Det er vigtigt med etikken omkring at holde sig til det saglige, og ikke blive personlig. Vi har i år som løslader været mere presset, dette er en følge af det meget ustabile vejr vi har haft. 

HJT: Vi bør beskytte PL som løslader, han gør alt hvad han kan for at vi kan afvikle gode kapflyvninger. Der bør laves en formular/regel omkring konsekvensen hvis dette skulle ske igen. Så vi er på forkant med situationen.

PL: DMI får fra næste sæson flere radar stationer med i deres prognoser. Dette burde betyde, at vi har bedre og mere sikre prognoser i 2018. Kl. 13.00 reglen er brudt 2 gange med ungerne i 2017 med slip kl. 13.05 og 13.15 på grund af de dårlige betingelser i 2017. Vedrørende uge 30 og de mange slip i Aabenraa, hjælper det ikke at flytte ungerne få km., da der tages forbehold for alle de andre sektionsslip i Sønderjylland (krydsende duer og så videre). Horsens er ikke et optimalt sted at slippe duer, PL foreslog at man undersøgte om Brædstrup eller Vejle DTC er en mulighed i 2018. Samtidig skulle Per Vestergaard kontaktes vedrørende slipstedet i Haderslev, da det ikke var optimalt i 2017, derfor blev duerne de efterfølgende gange kørt til Aabenraa.

Debat: Enighed blandt alle tilstedeværende om at hvis der påbegyndes slip kl. 13.00 gennemføres alle slip. Dette emne tages med på den næste generalforsamling.

KC: Konkurrencer/mesterskaber i 2018, 074 ønsker sportsmesterskab på unger i sektionen. Argumentet er at alle deltager med samme antal (4 sportsduer). Omkring generalmesterskabet er der kommet flere sportsflyvninger på mellemdistancen, derfor vil man opfordre til at antallet øges fra 4 til 5 i 2018.

CH: God ide med ungemesterskab på sport, det samme er gældende for udvidelsen af generalmesterskabet.

TK: Mesterskaberne skal hele tiden tilpasses og gøres mest muligt retfærdige. Samtidig nævnte TK at der for 3-4 år siden blev vedtaget, at HJT skulle sende mesterskabsresultater ud når der var afviklet 9 kapflyvninger. Efterfølgende skal der udsendes resultater hver anden uge.

HJT: Vidste ikke at dette var vedtaget, derfor har han ikke gjort det før. HJT garanterede for at dette ville ske fra næste sæson 2018.

KP: Fortalte, at han ikke længere ønsker at være en del af sektion 54´s bestyrelse, derfor træder han ud af bestyrelsen ved næste generalforsamling.

HSR Har tidligere på året fortalt, at han ligeledes ikke ønsker at fortsætte som kasserer i sektion 54´s bestyrelse, derfor træder han ud af bestyrelsen ved næste generalforsamling.

 

Referent: Brian Jensen16. August 2017

Brevduedag i Sektion 54 på søndag 20/8

Husk vores duedag, hvor vi har fokus på at introducere brevduesporten til alle interesserede.
Kom og bak op - og tag da gerne nogle mennesker med som er interesseret i at høre mere.

Der vil blive arrangere totalisator-flyvning, der kan ses duer og dueslag og der bliver naturligvis plads til en hyggelig snak med dine brevdue-venner - så hvorfor blive væk? ;-)

Vi ses!07. August 2017

Formandsmøde 8. august 2017

Husk at der er formandsmøde for alle formænd - og også gerne næstformænd - i sektion 54 i morgen tirsdag 8/8i 023 Aalborg kl. 19.30.

Pbv Martin04. August 2017

Uge 31

Vi forventer vi kan begynde at se mulighed for slip fra kl. 7,00, Det er klart at vi skal finde huller i det skydække som går gennem midt-jylland.

Det er aftalt at vores fællesslip med gamle duer er det første slip i Åbenrå. Derefter slip med gamleduer fra andre sektioner og så vores 3 ungeslip. Hvis alt går som planlagt er sektion 54s unger i luften 45 min.efter slip med gamle duer. (husk det er en plan)

jeg vil gerne takke af for en svær sæson og ønske jer alle god vind.

Peter.03. August 2017

Vedr. pakning af duer i dag fredag

I denne weekend har vi kun én bil til sektionsflyvningerne - de 2 flyvninger fra Åbenrå med unger og gamle duer.

Det betyder at vi skal samarbejde så at alle duer kan være på bilen - der bliver fyldt op.

Pak derfor duerne med omtanke - fyld kurvene op så vidt muligt; gerne med 26 A og 28 U som på Ddb - så vi kan have alle duer med for de 3 sektioner.

1000 tak for godt samarbejde!

Pbv Martin28. Juli 2017

Uge 30 - fortsat

Efter mange opkald til mig i dag fornemmer jeg en del uro vedrørende weekenden - og det forstår jeg godt.

Vejret ser meget ustadigt ud - og det kan være umuligt at se hvilke muligheder der bliver i morgen.

Vi prøver at gøre hvad vi kan for at være så fleksible som mulige i morgen.
I aften laster vi ungerne på en bil og de gamle på en anden, så vi evt. kan køre unger og gamle til 2 forskellige destinationer for at give mere plads til slip.

De gamle kan godt komme sent ud i morgen - ser det ud til - men ungerne kan vi jo som aftalt ikke slippe efter kl. 13 - og som det ser ud nu, kan det blive svært at finde plads til slip.
Måske hvis vi kører ungerne til en kortere station, kan der blive plads.

Løsladerne holder ekstraordinært møde i aften for at tale tingene igennem.

Tro på at vi gør hvad vi kan for at passe på duerne - hvis ikke der kan findes en god løsning for ungerne lørdag eller søndag, kører vi dem hellere hjem før et sats.

Tak for jeres forståelse.

Mvh
Martin Hansen28. Juli 2017

Uge 30.

 Som i alle kan se er det umuligt for os at forudsige et sliptidspunkt for nuværene. Men der er måske en chance for slip i morgen,men det er for tidligt at sige nu. I ved at jeg prøver  på ikke at slippe duer i for dårligt vejr.

Peter21. Juli 2017

Uge 29

Vi forventer at starte slip ved syvtiden, men vil selvfølgelig være klar tidliger hvis det er muligt. Om unger eller gamle skal slippes først vil vi tage stilling til i morgen da vi skal se hvad de andre sektioner foretager sig.

Peter.14. Juli 2017

Uge 28.

Vi forventer ungeslip i Vejle ca.kl. 7,00. og derefter forventer vi  slip lidt senere i Åbenrå. Sekt.60og 61 har også slip i Åbenrå.

Peter, 07. Juli 2017

Uge 27

Ja det ustabile vejr forsætter,så vi vil sidde klar i morgen tidlig og håbe på tidlig slip. Men holder det som metrologerne har forudsagt så kommer vi måske hen sidst på formiddagen før vi kan slippe.

mvh Peter.01. Juli 2017

Uge 26.

Vi forventer at starte slip Kl.7,00 i Aabenrå. Det er vores tur til at få sluppet duer først.

mvh.peter30. Juni 2017

Uge 26.

Flyvning og pakning er udsat i 24 timer. Vi pakker lørdag efter samme plan som fredag og flyver først søndag.

Inden der er nogen der ryger op i det røde felt må man lige forstå at fleretalet afgør beslutningen, når vi er tre der skal arbejde sammen. Vi er heldigvis normalt enige

Da Haderslev ikke kan stille med mandskab nok er Haderslev flyvningerne flyttet til Åbenrå resten af sæsonen.

mvh.Peter30. Juni 2017

Sektionsflyvning fortsat en option

Vore løsladere arbejder på at vi kan afholde en sektionsflyvning i denne weekend.

Peter forventer at vi indleverer i aften og flyver i morgen som normalt, men vil melde ud senere i dag om det holder.

Så hold dig orienteret her på nyhedsbrevet.

Pbv 
Martin Hansen29. Juni 2017

DDB Aflyst

På grund af vejrsituationen i Tyskland, har HB og DdB's løsladere på et telefonmøde torsdag formiddag kl. 9.45 besluttet, at alle DdB's flyvningerne i uge 26 er aflyst.

Vedr. sektionens flyvning gives der besked senere.

Pbv
Martin Hansen23. Juni 2017

Uge 25

I denne uge,kan vi ikke forud sige hvornår vi kan slippe duer.Måske først sidst på formiddagen. Men vi vil imorgen holde jer underrettet.Vi har aftalt være klar fra tidligt lørdag morgen så må vi se hvordan vejret er.sekt.54 skal efter planen slippes som nummer 2 efter sektion 53.

mvh peter.16. Juni 2017

Uge 24

Ja jeg har været på arbejde indtil nu så derfor dette sene nyhedsbrev. Vi forventer første slip Kl.6,00 og vores i sekt.54 slippes kl.06,30.Der skulle blive godt flyvevejr med vest til nordvestlig vind,lav luftfugtighed og gode temp. Så alt i alt godt flyvevejr. God vind. Peter09. Juni 2017

Uge 23

Vi forventer slip omkring kl.8,00,men håber vi skan starte tidliger. Solen skal først have brændt  den høje luftfugtighed af i midtjylland, Når det er sket forventer vi godt flyvevejr med sol og en vest syd vest vind.

mvh Peter.02. Juni 2017

uge 22

Vi håber at starte slip Kl.06,30 i Haderslev. Duerne forventes at starte med SØ vind som på ruten går over i en mere sydlig vind.Der vil være lidt overskyet på slipstedet.

mvh Peter.02. Juni 2017

Virus-udbrud, opdatering

Desværre har flere meldt at de har / har haft syge duer - og ikke kun i vores sektion.
Der er tale om en hidsig virus - og vi må konstatere at den allerede er spredt ud i hele Nordjylland.

Hvordan skal vi så forholde os?
Efter samråd med DDB's ordensudvalg holder vi os til normal plan.
Ganske vist er der tale om en hård virus, men vi kan ikke gøre noget- den er allerede spredt for alle vinde.
Duerne blev allerede i sidste uge samlet både til sektionsflyvningen og de 2 DDB flyvninger.

Men hold nu øje på jeres slag - og send ikke duer, hvis du har syge duer - både for din egen skyld og fo dine sportskammeraters skyld.

Hvis du har syge duer og mangler hjælp, så kontakt mig på tlf. 21246886.

Og vær vågne i foreningerne når der pakkes.

Vi krydser fingre for at vi har set det værste til denne virus - og vi kan få normale tilstande igen.

Pbv
Martin Hansen

 31. Maj 2017

Virus-udbrud

Vi har erfaret at et par medlemmer har konstateret syge duer efter weekendens flyvninger.
Duerne døde allerede indenfor et døgn.

Duerne har typisk med oppustet kro, drikker meget og har tynd afføring.
En belgisk veterinær er sikker på at der er tale om herpes-virus - en virus som nedbryder immunforsvaret og så dør duen af andre belastninger - coli-bakterier eller gul knop.

Vi anbefaler alle at holde øje med deres duer - og skulle noget lignende vise sig på jeres slag, så søg hjælp!
Og send ikke duerne i den kommende weekend.

Husk at det er ingen skam at indrømme at man har problemer på slaget - det kan alle komme ud for - og vi må hjælpe hinanden!

Pbv
Martin Hansen26. Maj 2017

Uge 21

Vi forventer tidligt slip i Vamdrup, måske kan vi starte slip kl 06,00.Vi vil i sekt.54 få sluppet duer efter 63 og 53. Vi forventer syd til sydvestlig vind som vil tiltage op af formiddagen.Tørt vejr og temp.fra 12-20 grader under flyvningen.

Peter.20. Maj 2017

uge 20 2

Der forventes slip mellem kl. 7 - 8.Vejr udsgten er rigtig god, så vi må forvente gode flyvninger med stor hastigheder. God Vind.

Peter18. Maj 2017

Uge 20

Løslader og formænd for de 3 sektioner har flyttet sektionsflyvningerne til søndag og med pakning og opsamling af duer til Lørdag.

At vi har valgt at flytte flyvningerne er begrundet i at metrologerne har med sikkerhed meldt ud at der fra søndag er stabilt vejr.

Vi håber ikke det vil give problemer for nogen.

mvh.Peter.12. Maj 2017

Første weekend

Vi pakker efter planen duerne i dag fredag.

Vanen tro er maj lig med ustabilt vejr - og det kan blive en svær weekend.

Men vi krydser fingrene for at vore kompetente løsladere finder de rette huller til slip.

God vind til alle!

Pbv
Martin27. April 2017

Regulativ 2017

I går aftes blev der afholdt kontrolmøde forud for sæsonen.

Vanen tro blev der gennemgået relevante ting for denne sæson - og derfor ligger regulativet for 2017 nu klar på hjemmesiden - under Sæson.

Vi vil anbefale alle at gennemlæse dette.

På forhånd tak - og rigtig god forberedelse inden det går løs 13/5 ;-)

Pbv
Martin Hansen16. Febuar 2017

Reminder - duedag på lørdag i sektion 54

Husk at der kun er 2 dage til en spændende duedag i sektion 54.

Det hele vil foregå i Nilfisk Altos lokaler på Blytækkervej 2, 9000 Aalborg på lørdag 18/2 - se program udsendt i sidste uge.
Især vil jeg gerne slå et slag på foredraget kl. 11.15 - Michael Th. Larsen er i storform - gå ikke glip af det - oplægget er intet mindre end:

Efter at have haft med duer at gøre, siden jeg blev født, har jeg efterhånden oplevet lidt forskelligt, og disse erfaringer vil jeg prøve at samle i mit indlæg, som blandt andet også kommer til at handle om de ”lærepenge”, jeg har betalt i tidens løb, sådan andre måske kan lære af mine fejl :)

Mine resultater blev markant bedre i slutningen af 90’erne efter at have erhvervet nogle rigtig gode duer fra min gode ven, Henning Jørgensen. Det var duer efter ”255”-linien, som blev et kæmpe løft til slaget. Samtidig startede et lærerigt samarbejde med Henning om træning og i det hele taget alle brevduesportens forhold. Få år senere indkøbte Henning og jeg sammen et større antal Flor Engels duer, og dette blev det virkelige gennembrud, fordi disse duer i kombination med den gamle blå 255-linie ”leverede varen” på kapflyvningerne. Dette boost af duematerialet faldt sammen med, at jeg flyttede til min nuværende bopæl og fik opført et helt nyt slag akkurat magen til Hennings. Herfra blev det til virkelig gode resultater og en stribe sektionsvindere og mesterskaber i årene 2003-2009. I denne årrække var slaget befolket med et stort duehold – i gennemsnit 40 enkehanner og 12-16 par, der enten blev fløjet på totalsystem eller som naturlige. Dertil kom et større avlsslag i størrelsesordenen af cirka 20 par. I samme periode fik jeg større og større udfordringer på mit job, og øget rejseaktivitet og arbejdspres generelt fik mig til at ”køre sur” i det, og jeg valgte efter sæson 2010 at holde en pause med duerne, dog beholdt jeg mine gode gamle udgangsduer på slaget uden at deltage på kapflyvningerne. Efter fem års pause kunne jeg ikke undvære sporten længere, og i 2015 anskaffede jeg to hold unger fra Engel/Porsmose og Jan H. Nielsen som supplement til mit eget tillæg. Disse unger blev klargjort til sæson 2016, som blev min første aktive sæson efter fem års pause. Det er gået rigtig fint med sportsmesterskabet på mellemdistancen i Sektion 32 som bedste resultat. I forbindelse med min nye opstart har jeg allerede gjort flere erfaringer i forhold til, hvordan sporten har udviklet sig i mit fravær, og samtidig har jeg lært om vigtigheden af at tilpasse sit due-hold til de tidsmæssige ressourcer, man har til rådighed, og dette vil jeg komme nærmere ind på i mit indlæg. I den forbindelse skal det nævnes, at min nye opstart er sket med 21 reder i flyveslaget og 8 i avlsslaget, så tingene har ændret sig en del med tiden!

Jeg vil tage udgangspunkt i følgende emner, som jeg mener, er vigtige for at få succes med duerne:

Duematerialet og avlsarbejdet

Sundhed, derunder slagets indretning med hensyn til ventilation m.m.

Fodring og biprodukter

Træning, kapflyvning og motivation af flyveduerne

Avlsarbejdet er et kapitel for sig, men de øvrige emner vil jeg forsøge at dække ved en gennemgang af ”due-året”, som hos mig begynder straks ved sæsonafslutningen og varer indtil næste sæsonafslutning.

Det kan vi ikke gå glip af! Håber at se rigtigt mange lørdag - vel mødt!

Pbv
Martin Hansen


09. Febuar 2017

Spændende Duedag i Sektion 54 18/2

Hermed indbydelser til duedagen i Aalborg d. 18/2-17.

I forbindelse med den traditionsrige torske-udstilling bliver programmet i år endnu større!
Spændende foredrag med Michael Th. Larsen - en ung og fremadstormende duemand plus en auktion.
Alle er meget velkommen!

Se medsendte fil!

Mvh
Bestyrelsen
Sektion 54
15. December 2016

Referat Bestyrelsesmøde 30. nov. 2016

Til stede: Brian Jensen, Henrik Rasmussen, Klaus Poulsen, Hans Jørn Thomsen, Martin Hansen

DAGSORDEN

Mødet blev startet med mindestund for Hans Chr. Hansen

1. Konstituering

Formand - Martin Hansen
Næstformand - Hans Jørn Thomsen
Kasserer - Henrik Rasmussen
Transport - Klaus Poulsen
Bestyrelsesmedlem - Brian Jensen

2. Kapflyvninger 2017-2018

Samtale om hvordan vi kan optimere transporten i 2017. 

En bedre koordinering i løbet af ugen kan spare os for penge.

Vi vil arbejde for et samarbejdsmøde med de 2 andre sektioner, så det kan blive godt.

3. Økonomi

Vi har optimeret så godt som muligt på driften - og da vi på generalforsamlingen blev enige om en stigning på kapflyvningsgebyret håber vi at denne del også vil balancere.

4. PR-tiltag

Et udvalg arbejder på nogle lier-flyvninger, som bestyrelsen vil støtte 100%.

Vi vil undersøge mulighederne for at komme ud på skoler og fortælle om duer - og evt. invitere til disse lier-flyvninger.

Der var enighed om at dække evt. udgifter til pr-tiltag.

5. Torskeudstillingen

Vi ønsker at samarbejde med torskeklubben om at udvide det glimrende arrangement, som afholdes i januar hvert år. Årets torskeudstilling bliver 18/2 2017 - sæt allerede nu kryds!

Der undersøges om det er muligt at samarbejde og udvide arrangementet.

6. Eventuelt

Mødet blev afsluttet med løst og fast. Småsnak om hvad der ellers rørte sig i vores sektion.

Mvh Martin
15. December 2016

Referat Generalforsamling 12. november 2016

Jeg beklager at referatet først bliver udsendt nu, men p.g.a. meget arbejde de seneste 4 uger har det ikke været muligt før.

Mvh Martin

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Lasse Lindstrøm (LL) og han blev valgt af forsamlingen.

LL takkede for valget, kunne konstatere at generalforsamlingen var rettidigt indvarslet og bad forsamlingen minde dem vi mistede i året.

2. Valg af 2 stemmetællere blandt tilhørerne

LL foreslog Peter Liljendal og Bjarne Rasmussen som blev valgt.

3. Konstatering af mandater

18 mandater blev konstateret. Da Ole S. Hansen ikke var medlem af DdB på dagen, kunne han ikke være mandat.

4. Formandens beretning

Christian Hansen, 023 (CH): Tak for en god beretning - vedr. hyggedagen vil jeg gerne undskylde at vi ikke har tilmeldt nogle mennesker til denne dag. Det er for ringe at vi ikke har haft nogen snak om denne dag og dermed kommer der ingen mennesker. Jeg tror at det er vigtigt at vi har sådan en dag i vores sektion. Jeg vil gerne give bestyrelsen opbakning til at invitere igen - jeg synes at det er en god ide.

Bent Pedersen, 034 (BP): Vedr. underskuddet på vores kapflyvninger, synes jeg at det skal nævnes at den anden uge med ungerne vel kostede 1000 unger og derfor også med stor indflydelse på tallene.

Herefter blev beretningen enstemmigt godkendt. 

5. Regnskab 2016

Hans Chr. Hansen (HCH): Regnskabet er nu revideret af Henrik Rasmussen og Kim Pedersen. Desværre gav de uheldige træninger og flyvninger i år et underskud, men der kan jo nævnes flere årsager.

BP: Måske bør der kigges på budgettet for 2017, da vi har mistet nogle medlemmer i 034.

HCH: Det er derfor at vi har valgt at foreslå en gebyrstigning pr. due. Man kunne også lave forud anmeldelser pr. uge, men det bliver jo også lidt omstændigt.

MH: Vi kigger naturligvis på tallene fra 2016 sammenlignet med 2015 og 2014 for at få lagt de rette planer.

Herefter blev regnskabet godkendt.

6. Kontingent 2017

Bestyrelsen foreslår uændret kontingentsats kr. 150,-

Ingen kommentarer.

7. Indkomne forslag

MH: 194 Hals har søgt om grænseændring, men vi har valgt ikke at lægge dette på dagsordenen af 2 årsager. Dels drejer det sig om en grænseændring, som vi som sektion ikke kan beslutte alene, dels drejer det sig om samme sag, som vi har bearbejdet på 3 tidligere møder. 

8. Flyveplan 2017 samt konkurrencer

BP: Synes at vi skal lave uge 29 om til Haderslev med gamle og Vejle med ungerne - så er der så stor afstand at der kan laves morgenslip på begge stationer. Ligeledes i uge 30 kunne man løslade ungerne i Haderslev og de gamle i Vamdrup, så der igen er stor afstand mellem unger og gamle.

MH: Jeg synes at det er en god løsning og det har jeg også allerede fortalt BP på forhånd - og har også fremlagt det for de 2 andre bestyrelser. Alle tiltag, der er med til at forbedre skal vi jo have på bordet. Hvis alle synes at det er et godt forslag, så foretager vi bare ændringen - det ændrer jo ikke noget på folks program, hvis det er kendt før sæsonen.

Klaus Poulsen (KP): Selvom det er svært når vi sidder i forhandlinger med de 2 andre sektioner, så kan vi jo sagtens ændre sådanne ting, hvis det er med til at forbedre - og vi har endda 2 biler, så jeg kan godt bakke op om sådan et forslag.

Hans-Jørn Thomsen (HJT): Det ville også kunne bakke op om et evt. fællesslip i uge 30, da der er flere folk i Vamdrup.

Der var enstemmig opbakning for det på mødet, at vi skulle gå videre med dette forslag.

Henrik Rasmussen (HR): Vi vil gerne foreslå at mesterskabspræmierne bliver nedsat til kr. 300, 200 og 100 (i stedet for 500, 300 og 200) og sektionsvinderpræmien ned fra kr. 300 til 200,- for at spare nogle penge i stedet for at køre med underskud.

CH: Min egen holdning, men det er altid en diskussion om der skal være præmier eller ej. Giver det motivation, at der er præmier eller ødelægger det ting? Altså kr. 200,- på en sektionsvinder, så kunne man måske lige så godt helt sløjfe præmierne helt.

Jeg tror altså at pengepræmier kan være med til at motivere - jeg har hørt om medlemmer som lægger duerne til i uge 31, når vognmanden udlodder gode præmier på den flyvning.

Thorkild Kristensen (TK): Min holdning er at kan man spare nogle penge, ville det vel være godt for alle.

Det blev afholdt en pause på 5 minutter for at give repræsentanterne mulighed for at snakke tingene igennem.

CH: Vi har talt om at vi kunne vælge at tage præmierne helt væk - og så køre med 6 kr. pr. due - enten skal vi beholde dem som de er for at de har noget værdi - ellers skal de helt væk.

Karl Christensen (KC): Min egen mening er at jeg kan bakke HRs forslag op.

En del snak frem og tilbage om 6 eller 7 kr. per due - gevinststørrelser o.s.v.

Herefter blev der stemt om 053s forslag om nedsættelse af præmier. 8 stemmer for.
Og det eksisterende forslag fik 6 stemmer for.

Hermed blev 053s forslag besluttet.

HJT: 074 vil gerne foreslå at bestyrelsen kontakter Peer Vestergård for at få muligheden for at uddele pengene i uge 31 til flere præmier i stedet for kun 3.

MH: Husker nu at Peer Vestergård holder fast i at det kun er 3 præmier - ellers får vi ingen penge - han ønsker at der skal være en god præmie til de 3 første duer. 1000, 500 og 300 kr.

9. Valg af Løslader. Peter Liljendal er på valg. Peter blev genvalgt.

TK: Ønskede Peter tillykke med valget og rettede en særlig hilsen til Peter. Ønskede at Peter ikke skulle være al for teoretisk, så slippene ikke blev for sene.

10. Valg af Formand. Martin Hansen er på valg. Martin blev genvalgt.

11. Valg af 1 bestyrelsesmedlem. Ole S. Hansen er på valg. Ønsker ikke genvalg. 

Bestyrelsen foreslår Brian Jensen, 074, som villig til valg. Brian blev valgt.

12. Valg af Bestyrelsessuppleant. Dion Esmann er på valg. Dion ønskede ikke genvalg.

MH: Bestyrelsen vil gerne foreslå HR. HR blev valgt.

13. Valg af revisor. Henrik Rasmussen er på valg. 

LL: HR kan ikke sidde som både revisor og suppleant for bestyrelsen.

MH: Bestyrelsen foreslår Torben Andersen. Torben Andersen blev valgt.

14. Valg af revisorsuppleant. Torben Andersen er på valg.

Flemming Jensen blev foreslået - og han blev valgt.

15. Eventuelt

KP: Informerede om hans tanker for opsamlingen 2017 og 2018 og kunne fortælle at han havde indgået en aftale med 053 Sølyst - eneste ændring i forhold til 2016 er at 053 selv står for arbejdet - og stiller med 2 mand hver fredag. Prisen er den samme som sidste år.

Finn P. Sørensen (FS): Der er sikkert nogen, som har hørt om at 153 Hadsund og 077 Arden har gået med tanker om at slå de 2 foreninger sammen, men 153 Hadsund har trukket sig fra den løsning - og dermed er sagen lukket. 

077 Arden fortsætter - endda med 2 nye medlemmer.

HJT: Informerede om at der vil blive arrangeret nogle ”lier-flyvninger” i foråret og i de første uger i sæsonen - for at lave nogle flere tiltag i sektionen. HJT håbede at vi alle ville bakke op om disse flyvninger.

CH: I Belgien kører de med ”Rundt om Belgien” netop hvor man har lodtrækning om løsladelsesstedet, så man ikke kan vide på forhånd om man har fordel af vinden eller ej - og det er utroligt populært. Så jeg håber at det bliver vel modtaget i vores sektion ligeledes.

CH: 023 indsender et forslag til repræsentantskabsmødet om en landsflyvning mere fra Freiburg med morgenslip - som et forslag fra et udvalg, som arbejder med netop disse flyvninger. Vi håber at alle her vil stemme for. I må gerne tage en snak om det i klubberne.

Finansieringen bliver ordnet ved at afholde en auktion, så flyvningen bliver gratis for medlemmerne.

KC: Jeg vil da ikke mene at det kan blive nedstemt, når finansieringen er på plads.

074 fremsender et forslag om at bibeholde langdistance-programmet fra 2016 for de næste 2 sæsoner.

MH: Jeg ved at også 189 indsender et lignende forslag.

Herefter lidt småsnak frem og tilbage om forskellige stationer - og ligeledes om der kunne bortkastes 1 eller ingen på langdistancen. Og sportsflyvningerne på mellemdistancen.

MH: Ole S. Hansen er her jo ikke, men jeg vil godt her takke ham for hans store arbejde i bestyrelsen og skænke ham en lille gave.

Og ligeledes har vi jo vores ”flidspokal” som vi gerne vil uddele til en person, som altid er villig til at stille op og hjælpe. Og gør gode ting for medlemmerne i sektion 54 - altid klar på at hjælpe og står allerede her og laver mad. Så vi har besluttet at den skal gives til dig, Karl (Christensen). Tusind tak for at du altid er villig til at give en hånd med.

Generalforsamlingen blev afsluttet med 3 x hurra!

 

Referent
Martin Hansen

 

 08. November 2016

Hyggedag - aflyst

Beklageligvis må vi aflyse hyggedagen på lørdag p.g.a. for få tilmeldinger.

Derfor bliver programmet for lørdag:

Generalforsamling kl. 10.00
Derefter præmieoverrækkelser til årets mestre.
Og efterfølgende middag til repræsentanter og dem der har tilmeldt spisning.

Pbv
Martin07. November 2016

Tilmelding til hyggedag?

Da vi endnu ikke har hørt fra nogen forening, vil vi gerne have jeres tilmeldinger til hyggedagen på lørdag senest i morgen tirsdag 8/11.

Send til m@hansen023.dk - eller sms til 21246886.

På forhånd tak
Martin Hansen28. Oktober 2016

Hyggedag 12/11 2016

I forlængelse af årets generalforsamling 12/11 2016 vil vi gerne invitere alle sektionens medlemmer til at deltage i årets hyggedag i sektion 54.

Vi håber at rigtigt mange vil prioritere denne dag - i særdeleshed foredrag af Michael Th. Larsen, 227.
Michael vil garanteret være forberedt, så glæd dig til at få Michaels bud på hvordan man bliver en bedre duemand!
Efter generalforsamlingen vil der også være præmieceremoni og fejring af årets mestre, kom gerne og klap med!

Der vil også være spisning til meget lave priser, hygge, Fedtmuleturnering, lotteri, sjov og spas, så det bliver en skøn duedag!

Se vedhæftede indbydelse og tilmeldingsblanket - vi krydser fingre for at se mange duevenner denne dag! 

Vi glæder os!

Pbv 
Martin26. Oktober 2016

Sektionens Kapflyvningsplan 2017

Efter samarbejdsmøde med sektion 53 og 63 har vi arbejdet os frem til en kapflyvningsplan for 2017.
Se vedhæftede - og under Sæson.
Den ligner egentlig meget vores plan fra sidste år bortset fra at vi har lidt flere flyvninger fra Vamdrup med - grundet det gode samarbejde på løsladelsesstedet.

Desuden er Vejle kommet på programmet igen, som giver os mulighed for at give vores unger en lidt kortere start - det har været et ønske fra alle 3 sektioner.

I de første 3 uger med unger har vi forsøgt at skabe en større afstand mellem løsladelsesstedet for unger og gamle for at give vore løsladere lidt mere råderum.

Vi håber at alle vil tage godt imod denne plan.

Pbv
Martin Hansen 09. August 2016

Formandsmøde 9. august 2016

Tilstede: Bestyrelsen minus Hans Chr. Hansen, Peter Liljendal, Finn Sørensen, Thorkild Kristensen, Karl Christensen, Rene Nielsen, Christian Hansen.

1. Sæsonen 2016

CH: 023 er glad for opsamlingen om fredagen - det kører bare super!

Der er utryghed omkring Kolding som station - vi har haft nogle dårlige slip - er der inkompetent løslader-team der? Er der noget med Kolding som sted?

Løsladelse af unger sent om eftermiddagen vil man ikke have - kan man lave et seneste løsladelsestidspunkt vedr. unger.

PL: Jeg bruger den blå som info-kanal - så hvis de gamle og de unger står samme sted, så bruger jeg kun den ene info-kanal.

Det sene slip kan jeg kun beklage - jeg havde ikke forventet at ungerne kom så dårligt - vejrmæssigt var der ingen problemer - det vil jeg stå inde for. Måske skyldtes det det sene slip - måske skyldes det at ungerne ikke havde spist eller drukket nok.

CH: Generelt er 023 glade for sektionsflyvningerne - de bliver værdsat i 023.

PL: Som udgangspunkt er der ikke noget problem i Kolding, men jeg er lidt usikker på holdet, så jeg vil måske foreslå Vamdrup i større grad.

Vejle bliver en ny mulighed, da der er kommet nye og unge mennesker, som er klar på opgaven.

TK: Utilfredshed omkring nogle slip i år - første uge blev sluppet i svær østenvind - næste uge blev aflyst selvom vejret faktisk var ok om lørdagen.
034 kan heller ikke acceptere slip sent på eftermiddagen.
Og ugen efter i Vamdrup undersøgte TK tingene på vejen - flere blev kontaktet og de kunne heller ikke forstå hvorfor duerne ikke kunne slippes.
Vi kan heller ikke forstå at ungerne ikke må slippes først - hvorfor skal de gamle partout slippes først??
Arbejdet i 053 Sølyst er vi meget tilfredse med.

PL: Det er helt sikkert at vi først slipper duer når vi er klar til det - og ikke før. Vi ønsker morgenslip så mange gange som muligt - det må være alle klart!

TK: Jeg er bange for at der er blevet dig for teoretisk at slippe duer - andre kan godt slippe duer - hvorfor kan vi så ikke?

PL: Jamen vi er et seriøst hold på 3 mand - og vi arbejder hårdt på at gøre det bedste vi kan.

FS: Vi er ganske trygge ved vores løslader - vi ved at vores duer er i det bedste hænder.

KP: Måske kan vi med flere samslip undgå de mange slip?

KC: Vi kunne godt tænke os - med både gamle og unger - at starte lidt mere lempeligt - starte med Horsens og Vejle i stedet for Kolding. Og så vil vi også foreslå at vi ikke har de dobbelt flyvninger de første uger.

OSH: 023 og 034 efterspørger et tidspunkt for seneste slip af unger?

HJT: Kan vi sige at vi ikke slipper unger efter kl. 14.00?

Det blev besluttet at vi ikke slipper unger efter kl. 13.00.

TK: Kan vi ikke arbejde for at få ungerne ud først, når alle duer står på samme sted?

PL: Det er bare en kæmpe logistik udfordring - vi kan jo ikke slippe vore unger et kvarter før gamle duer til Frederikshavn? Vi prøver virkeligt at gøre det så godt som muligt.

KP: Det ville være super at få fællesslip de sidste 5 uger - så ville der være god plads til ungerne.

MH: Hvad kan vi så arbejde hen i mod mht de første uger - 1 eller 2 slip?

TK: Vi synes da at det er fint med 2 slip

CH: Vi synes også at det er bedst med 2 slip - det minimerer også risikoen for katastrofeslip af alle duer.

RN: Vi går også ind for det - 2 slip - 2 flyvninger i de første uger.
Vi er generelt tilfredse - vi er selvfølgelig kede af de tab med ungerne, men ellers.
Og vil også gå ind for flere samslip de seneste uger.

FS: Vi ønsker også flere samslip i de seneste uger.

MH: Jeg tolker at der er flest der ønsker 2 slip de første uger, så det må være det vi arbejder videre med.

TK: Vi har flere som gerne vil have en sektionsflyvning i uge 32

CH: I 023 var der ikke tilslutning til det - måske en ungeflyvning - kunne være fedt at have en sektionsflyvning at sende opsamlingsgruppen på.

2. Sæsonen 2017

Sektion:
Vi har fået en mulighed for at bruge Vejle som station, vi fortsætter med dobbeltslip og vil arbejde for flere samslip de sidste uger.

KP: Vi havde møde i fredags vedr. fredagsopsamlinger og pakning. I år har det været sådan at Ole og Klaus har været ansvarlige for at køre det hele, men vi har lagt op til at det fremadrettet er 053 der stiller med 2 mand - og det blev modtaget positivt.

Alle var glade for at 053 er positive over for at fortsætte det gode samarbejde.

MH: Vi vil fortsætte med at informere så meget som muligt i den kommende sæson. PL gør hvad han kan for at informere hver fredag over middag. Nogle fredage arbejder PL lidt længere, så der vil informationen komme lidt senere, men vi forsøger at gøre det så godt som muligt.

Ligeledes med SMS’er fra 1919 forsøger PL at informere efter bedste evne.

DdB:
HJ: Jeg har siddet og arbejdet med afstandene på det nye forslag fra HB.
Vi har jo langt længere på vores langflyvninger i forhold til region syd så der er nogle ting der skal tilrettes for at vi får fuld fairness.
Antwerpen er placeret så skævt at der er 100 km længere at køre med duerne end til Frankfurt til trods for at der er 20 km længere hjem fra Frankfurt i fugleflugt.
Og der er 250 km over vand til Aalborg hvis man tager den direkte linie!

CH: Antwerpen er en kongeflyvning som vi aldrig kommer af med. Der kommer altid mange duer med på landsplan.

3. Totalisator
HJT har fået målt 6-7 stationer op fra Als Odde til Løgstør som en vifte - og så vil der blive arrangeret tot-flyvninger.
Vi skal være 20 mand, som stiller med 2 duer, som bliver løsladt på 2 forskellige stationer.
Vi vil arbejde på noget PR og sjov omkring disse lørdage…. det kan også være at det bliver på f.eks. en tirsdag.

Stemningen var positiv, men det blev besluttet at vi venter til næste år lige før og i sæsonen.

4. Social dag og generalforsamling 12/11
Vi holder generalforsamling og social dag - og vi vil opfordre ALLE til at komme - dels for at høre alt hvad der vil ske på generalforsamlingen - dels for at komme med til en super duedag med jeres duekammerater fra sektionen.

5. Eventuelt
KP: OSH stopper jo i bestyrelsen og vi vil gerne opfordre alle foreninger om at finde den rette mand til at overtage pladsen fra Ole. Kontakt gerne bestyrelsen så hurtigt som muligt.

Husk også at der er Regionsmøde på næste onsdag den 17. august i 031 Randers!

Referent
Martin Hansen

 

 07. August 2016

Formandsmøde i 074

Kære formænd og løslader.

Bare lige en reminder om vores formandsmøde på tirsdag i 074 Vejgaard.
Tidspunktet er kl. 19.30

Der bliver tid til en god snak om alt vedr. sæsonen.
Kom med al jeres input til hvordan vi kan forbedre tingene!

Vi ses.

Pbv
Martin Hansen06. August 2016

Vedr. uge 31 - del 2

Rigtigt mange har kontaktet mig inden for den sidste time vedr. løsladelsestid/ungeflyvningen.

Ja, vores unger er løsladt sammen med ungerne i sektion 63.

P.g.a. vejret var Peter voldsomt presset og der var ikke plads til at lukke vores unger ud som de sidste.
Han var derfor bange for at vente med vores unger.
Alternativet ville så først være lige før eller over middag, som det så ud kl. 7.00.

Finn tilbød os at slippe med dem - de havde kun 5-6 kurve (1 kurv til Løgstør + 5 unger til Kaas - resten fra medlemmer i Hjørring) - og det blev beslutningen.

Det har godt nok været endnu en svær løsladelse - jeg håber at vi får 2 gode flyvninger.

Og tak for jeres forståelse.

Mvh 
Martin05. August 2016

Vedr. uge 31

Jeg har netop talt med Peter Liljendal efter at han er kommet hjem fra arbejde.
Og, nej, situationen er ikke umiddelbar nem at gennemskue vedrørende dueslip i morgen lørdag.

Vejret er igen meget broget - og prognoserne giver ikke megen hjælp til vores løslader.
Derfor kan Peter på nuværende tidspunkt ikke sige om det kan blive til morgenslip eller om vi må vente til efter middag. Der kan opstå et hul i morgen tidlig, men det er alt for uvist på nuværende tidspunkt; ellers må slippene vente til over middag.

Peter har aftalt med Finn Nielsen, som er løslader i sektion 63, at de får en snak i aften, når klubarbejdet er færdiggjort - og prognoserne er tættere på i morgen. Skulle de være mere sikker i deres sag, vil der følge et nyt nyhedsbrev i aften.

Tak for jeres tålmodighed - jeg er sikker på at I alle kan se at der p.t. ikke er meget at kunne garantere....

God vind!

Mvh
Martin Hansen29. Juli 2016

uge 30.

Ja den er svær igen.Vi håber på tidlige slip men ved også det kan gå i vasken.Sektion 54 skal slippes først i denne uge på et elller andet tidspunkt efter Kl.06,30. Den er rigtig svær når metrologerne ikke kan lave vejrudsigter mere end et par timer frem. Det så vi her i formiddag der skulle være regn, men der er ikke kommet et eneste dryp, hvor jeg har været. Men et er sikkert kl.04,30 sider jeg og tjekker vejr i morgen tidligt.

mvh Peter.22. Juli 2016

uge 29.

Vi kan igen forvente en hård uge for ungerne.Forholdsvis høj luftfugtighed og varme med mulighed for tordenbyger i midt og vestjylland. Vi forventer ikke det kan lade sig gøre at begynde slip Kl. 7.00.

God vind. Peter15. Juli 2016

uge 28.

Med den vejrudsigt vi kan se her fredag formiddag, ser det ikke ud til slip før sidst på formiddagen i morgen lørdag. Så vi forventer at i kan sove længe i morgen. Men men men den skal ikke flytte sig ret meget før alt er muligt.08. Juli 2016

Uge 27.

Jeg kan idag ikke sige hvornår vi starter slip med duerne. Vi har høj luftfugtighed i morgentidlig,den falder først omkring kl. 8 efter prognoserne. Høj luftfugtighed er det eneste problem i morgen,men det behøver ikke at give dis eller tåge og så er der mulighed for tidlige slip. sååååååååå slip mellem kl.6 og 8 er et godt bud. Vi får sluppet først og vi vil slippe ungerne først hvis det er muligt.

mvh. Peter01. Juli 2016

Vanding af duer m.m.

Vi har i år haft en hård sæson - og vi mærker at folk søger diverse årsager for evt. tab. Vejret har været udfordrende for vore løsladere og vore metrologer - og vore duer har været udsat for et par svære flyvninger. Mange bliver bekymrede - og naturligvis taler man sammen med sine sportskammerater om årsagerne til at nogle lørdage er sværere end andre. Skyldes det et lavtryk? Er det typen af duer man har? Burde man have trænet duerne mere? Eller har duerne ikke de optimale betingelser under transport?

I hvert fald er det i flere omgange kommet os for øre at duerne måske ikke bliver vandet ordentligt under opsamling/transport og ved løsladelsesstedet. Og derfor tyer vi til denne information.

Vi vil i denne besked på det kraftigste understrege at vi har fuld tiltro til vores vognmand Peer Vestergaard, som igennem flere år har kørt med vore duer til stor tilfredshed. Og for at der ikke skal herske nogen som helst tvivl vil vi gerne understrege hvordan vore duer bliver serviceret af medlemmer og chaufførerne.

Når duerne ankommer til 053 Sølyst i Aalborg bliver ALLE duer (altså for alle 3 sektioner) vandet med 2 vandtrug, som fyldes inden afgang fra Aalborg (transporteres duerne med 2 biler til samme løsladelsessted, bliver duerne fra sektion 63 også vandet i Hjørring).
Og ved ankomst til løsladelsesstedet vandes de IGEN af chaufføren inden han lægger sig til at sove.

Alle chauffører som kører for Peer Vestergaard ved at duerne SKAL vandes ved ankomst til bestemmelsesstedet.

Dette er vore helt klare aftale med Peer Vestergaard - duerne BLIVER vandet 2 gange på deres tur til løsladelsesstedet.

Derfor vil vi gerne anmode ALLE om at stoppe med evt. spekulationer og rygter om mangel på vand på vore sektionsflyvninger. De forskellige rygter skader samarbejdet - både imellem de 3 sektioner - men også med vor vognmand, som er dybt rystet over disse misforståelser. Peer Vestergaard sætter en ære i at behandle vore duer bedst muligt!

Vi vil derfor også gerne takke Peer Vestergaard for samarbejdet - og takke for hans store indsats. Vi er trygge ved hans transport - og er sikre på at alt er 100% i orden - ligesom han også servicerer vore Ddb-duer efter aftale.

Vi vil også gerne her takke 053 Sølyst, som har et glimrende samarbejde med Peer - og for deres store indsats fredag aften, så vi sikrer os at duerne bliver passet optimalt med vand på turen til løsladelsen.

Lige ledes alle andre, som deltager aktivt i at vore duer skal have det godt.

Skulle der være spørgsmål om vanding, transport eller andre ting vedr. vore sektionsflyvninger, vil vi gerne bede jer alle om at rette dem direkte til os - i stedet for at diskutere dem med andre medlemmer og dermed skabe rygter som ikke altid indeholder den fulde sandhed. Det ødelægger mere end det gavner - og skal vi have et godt samarbejde, må vi stole på alle, som er involveret i pasningen af vore duer fra afsendelse til løsladelse.

Tak for jeres forståelse!

Med sportslig hilsen

Henrik Larsen, Frank Juul og Martin Hansen01. Juli 2016

Uge 26.

Vi er i en periode med ustabilt vejr. Det er svært for os løslader at se bare et halvt døgn frem. Vi forventer at kunne slippe duer i løbet af formiddagen. Vi håber at kunne slippe på bagsiden af det lavtryk som køre ind over jylland i nat og i morgen tidligt.

mvh Peter.17. Juni 2016

uge 24

Vi forventer at starte slip omkring Kl. 08,00 +- 1/2 time. Grundet den høje luftfugtighed. Vi vil for første gang flyve i vestenvind i år.

mvh Peter.17. Juni 2016

Pakning til morgendagens flyvning

Da mange nok sender knapt så mange duer til Bremen som til andre mellemdistance-stationer, har vi i aften en fælles opgave for at få plads til alle duerne på bilen.

Derfor anmoder vi om at ALLE foreninger pakker duerne så optimalt som muligt og med 26 hanner/28 hunner i hver kurv - som på DdB.

Vi ved endnu ikke, om det bliver et problem, men gør hvad I kan for at få duerne pakket så godt som muligt og send information til Ole Scmidt Hansen - som hver fredag - hvor mange fyldte kurve og evt. hvor mange duer i har i kurve med slatter. - så han kan være optimalt forberedt, hvis der skal tages aktion.

Tak for jeres samarbejde - vi regner med jeres forståelse!

Rigtig god vind i weekenden ;-)

Pbv
Martin10. Juni 2016

Uge 23.

Vi forventer at stare slip mellem Kl. 6,30 og Kl. 7,00 i Kolding. Vejret er nogenlunde lige som vi har haft på de tidliger kapflyvninger i år, dog ikke så varmt.

MVH.Peter03. Juni 2016

uge 22

Vi forventer at starte slip Kl.06,00 i Haderslev. Først 63 så 53 og Kl.06,30 er det vores tur.

mvh. peter27. Maj 2016

Uge 21

Vi forventer slip i Vamdrup i morgen Kl. 7.00 med sektions 54's duer. tørt vejr med en NØ vind.

mvh Peter20. Maj 2016

uge 20

Vi 3 løslader er enig om at aflyse ugens flyvninger pga.ustabilt vejr.

 

mvh.Peter.13. Maj 2016

Uge 19

Vi har nu haft møde os 3 løslader. Der er måske mulighed for at starte  slip kl 7,00 i Horsens og 15 min. senere i Kolding. først sekt.53 så 54 og til sidst sekt.63. For slip kl. 700 er muligt, må vi først se hvor høj fugtigheden er. 

med ønske om en god start,Peter12. Maj 2016

Opdatering vedr. weekenden

Efter mødet kl. 13 mellem de 3 løsladere lader det til at der bliver kapflyvning lørdag.
I hvert fald kan I regne med at det ikke bliver i morgen fredag, som nogle måske havde frygtet.

Der regnes med morgenslip lørdag, men Peter vil - som han plejer - sende sine bemærkninger om weekendens løsladelser ud i morgen fredag eftermiddag.

Da dette er første weekend, aftalte vi lige, at jeg lige skulle følge op på nyhedsbrevet i går.

Jeg vil også gerne benytte lejligheden til at slå et slag for vores nye slagspil i sektionen - altså slagspil på sportsduerne. Dette skulle gerne give alle en reel mulighed for at vinde, og vi håber at rigtigt mange vil prøve at være med. Det koster som tidligere år - kr. 20 (altså 5 kr pr sportsdue - alle 4 skal spilles).

Rigtig god fornøjelse - og god vind til alle!

Mvh 
Martin11. Maj 2016

Weekendens flyvninger

De seneste par dage er snakken gået lystigt om hvordan vejret arter sig i weekenden.
Hvornår vi kan arrangere nogle gode kapflyvninger?

Naturligvis er vi alle spændte på hvordan sæsonen forløber, men jeg vil gerne bede jer om at give Peter og de 2 andre løsladere arbejdsro - de har endnu ikke taget en beslutning om weekenden, men vil holde møde i morgen kl. 12. Derefter vil vi melde deres plan ud til alle.

1000 tak - og rigtig god vind til alle på årets første flyvninger! WUUUW!

Mvh
Martin12. April 2016

Social dag udsat

Vi har valgt at udsætte vores sociale dag i sektionen til en gang i efteråret, da den 30/4 ikke er en god dag.
På samme dag er der andre arrangementer i foreningerne, så for at få så mange med på dagen som muligt, har vi valgt at udsætte den til en tid med lidt mindre arrangementer.

Men vi vil stadig gerne invitere alle til at deltage i UNGERÆS som sidste år.
Læs meget mere på vedhæftede dokument - og find info om pris, flyvninger og tilmelding.

Vi håber på at mange melder sig til!

Ønsker jer alle en god forberedelse forud for årets sæson ;-)

Pbv
Martin02. Marts 2016

Bestyrelsesmøde 11/2 2016

Til stede var alle 5 bestyrelsesmedlemmer.

Dagsorden:

1. Beslutningsreferat og diskretion

Vi gennemgik vore forretningsprocedurer da vi desværre inden for de seneste uger er blevet beskyldt for både trusler og uretfærdige beslutninger. Historier - den ene værre end den anden - er gået mellem medlemmerne i sektion 54 - desværre ikke til gavn for nogen!

Så for at der ikke skal herske nogen tvivl kommer her et kort referat af mødeaktiviteterne i december 2015 og januar 2016:

--

17. december tog Henrik Larsen, sekt. 53 og Martin Hansen, sekt 54 til Sekretariatet for at få en snak om fremtidens muligheder. Ønsket var at kigge på mulighederne for sektion 53 og 54 - konkurrenceområder, inddeling, mesterskaber m.m. efter den seneste tids forhandlinger mellem sektion 53, sektion 54, 194 Hals og 053 Sølyst. Det var ikke kun for at finde en løsning for medlemmerne i Hals, men en mere langsigtet planlægning - dog uden nogen tidsramme. Der blev kigget på kort og skitseret - og der blev tegnet en løselig inddeling i 3 beregningsområder.

Tanken var at man f.eks. kunne afprøve samlet slip af duerne i sektion 53 og 54 og beregne hjemkomsten i 3 beregningsområder - naturligvis inddelt efter fysisk beliggenhed og dermed også for nogle få medlemmer på tværs af forening.

Intet andet blev diskuteret på dette møde, som ikke var hemmeligt (og naturligvis var DdB’s næstformand meget velkommen da han mødte op på sekretariatet)

Den 20. januar mødtes de 2 sektionsbestyrelser. Her ville Henrik Larsen og Martin Hansen kort redegøre for deres tanker fra december som et oplæg til en diskussion om forholdene i dag og fremover, men mødet udviklede sig hurtigt til en enighed om at situationen var kritisk her og nu - og at det ikke var aktuelt at tale om fremtidsplaner med nye beregningsområder og deslige.

Derfor blev skitsekortet lagt til siden og der blev i stedet diskuteret om repræsentantskabsmødet og naturligvis 053 Sølysts forslag på dagsordenen.

--

For at undgå evt. misforståelser og vandrehistorier blev det besluttet at vi for fremtiden ville fremlægge et beslutningsreferat fra bestyrelsesmøderne.
Og der foruden er det vores ønske at hvis man er i tvivl om bestyrelsens arbejde og forslag eller hører rygter som virker for ”abstrakte”, så tager man direkte kontakt til bestyrelsen for at bede om svar.

 

2. Siden sidst

Der var afholdt repræsentantskabsmøde i Brædstrup og mødet blev naturligvis gennemgået.

Vedr. 053 Sølysts forslag som først blev taget af dagsordenen og senere genopstillet af Johannes Andersen personligt, blev afstemningen som man kunne forvente.

Selvom den fulgte bestyrelsens ønske, er sagen ikke afsluttet her. Vi ønsker stadig at de 6 medlemmer fra Hals skal bakkes op til at deltage på kapflyvningerne i sektion 53 - og hvis de føler sig godt tilpas i 053 Sølyst, må der kunne laves en ordning. Og vi ønsker at vi kan hjælpe medlemmerne som efter konklusionen på vores generalforsamling i november jf. de faktiske ønsker fra medlemmerne - nemlig at man kan få hjælp til at få pakket duerne i 053 Sølyst, så der kan deltages på både sektion 53’s flyvninger og DDB’s flyvninger.

Der for uden var der positiv tilslutning til Finn Nielsen som ny revisor.

 

3. Datoer

19. marts 2016 Torskefest kl. 18.00

2. april 2016 Auktion med Lars Boje Henriksen i 053 Sølyst i samarbejde med 034 Mou

27. april 2016 Kontrolmøde i 023 Aalborg

30. april 2016 Socialdag i 074 Vejgaard - se separat indbydelse.

5. maj 2016 Sektionstræning Hasselager

7. maj 2016 Sektionstræning Horsens

9. august 2016 Formandsmøde (husk jeres forslag til kapflyvningsplan)

12. november 2016 Sektionens Generalforsamling i 074 Vejgaard

(indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 29/10)

Se i øvrigt kalender på hjemmesiden hvor alle datoer er opslået.
Husk at indsende evt. andre ting til kalenderen.

 

4. Kapflyvningsplan og opsamling

Kapflyvningsplanen bliver offentliggjort på hjemmesiden og svarer til den besluttede plan.

Opsamlingsplanen følger senest til kontrolmødet 27/4.

 

5. Samarbejde med de andre sektioner

Vi vendte samarbejdet med de andre sektioner.

 

6. Eventuelt

 

Referent

Martin Hansen
11. December 2015

Referat Generalforsamling 14. november 2015

Generalforsamling i Sektion 54

Lørdag den 14. november 2015 kl. 10.00 - i 074s klubhus, Enghavevej 15, 9000 Aalborg

Martin Hansen (MH) bød velkommen til årets generalforsamling og takkede for at alle repræsentanter var mødt op.

Dagsorden:

1.     Valg af dirigent – bestyrelsens forslag Lasse Lindstrøm blev valgt.
LL takkede for valget. Han konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indvarslet.
Bad forsamlingen rejse sig for at mindes de sportskammerater som var gået bort i året.

2.     Valg af 2 stemmetællere blandt tilhørerne
Bjarne Rasmussen og Peter Nielsen

3.     Konstatering af mandater
Alle 21 mandater var til stede – 023 med Christian Hansen (CH), Martin Sørensen (MS) - 034 med Thorkild Kristensen (TK), Ejvind Larsen (EL) – 053 med Rene Nielsen (RN), Henrik Rasmussen (HR), Brian Jensen (BJ), Flemming Jensen (FJ), Mogens Brix (MB), Arne Larsen (AL) – 074 med Torben Andersen (TA), Peter Liljendal (PL), Henning Hellemann (HH), Leo Hallund (LH) - 077 med Frank Jensen (FJ), Finn P. Sørensen (FS) plus bestyrelsen.

4.     Formandens beretning
HR mente ikke at man kunne skrive at der var flertal imod sagen om Hals, når der var 3 foreninger for og 2 imod.
MH kommenterede at der ikke offentlig havde været afholdt afstemning og han kun kunne tælle efter mundtlige tilsagn som ikke havde givet ham opfattelsen af at der var anden general opfattelse end på seneste formandsmøde, hvor der generelt var skepsis.
Men han kunne måske havde skrevet mandater i stedet for foreninger.
Beretningen blev her efter sat til afstemning og blev godkendt med 17 mandater for, 6 blanke.

5.     Regnskab 2015
HCH kommenterede at der var en lille skrivefejl i det udsendte da der var noteret ”overført til formue” på et underskud. Der blev uddelt nyt regnskab. Ellers var der ikke andre kommentarer – og regnskabet blev godkendt af alle 21 mandater.

6.     Kontingent 2016
Bestyrelsen foreslår uændret kontingentsats kr. 150,-. Ingen kommentarer.
Énstemmigt godkendt.

7.     Indkomne forslag

a.     Énstemmigt vedtaget.

b.     OSH – det er et forslag, der udspringer af formandsmødet, derfor vores forslag.
BJ – Mener at det nuværende mesterskab giver mestre i ydersiderne og hvis alle flyvninger skulle tælle med ville det give medlemmerne i midten af sektionen en bedre chance for at være med.
CH – Kunne stemme for bestyrelsens forslag da det var det forslag, som man havde forhandlet sig frem til på sidste formandsmøde. Desuden var 053 forslag alt for omfattende og det ville kunne give meget få mestre, da der skulle deltages på alle flyvninger.
MH – Synes at Brian talte imod eget forslag idet de mange flyvninger netop ville give de slag i den ende af sektionen med årets mest gunstige vinde en fordel frem for midten og modsatte side. Og med meget få kandidater til årets generalmester til følge. Med bestyrelsens forslag får man et mesterskab som alle har en chance til.
Der blev stemt for 053 ændringsforslag – 6 for.
Der blev stemt for bestyrelsens forslag – 12 for.
Dermed blev det bestyrelsens forslag for generalmesterskabet, der bliver gældende.

c.      BJ – gælder det også unger.
MH – måtte blankt erkende at det kunne specificeres mere direkte, men da vi ikke har sportsduer på unger, havde man valgt den ordlyd i forslaget.
Lidt snak frem og tilbage om der kunne laves en løsning med unger – men da der ikke findes en sportsduekonkurrence for unger.
Forsamlingen blev enige om at ordlyden skulle være: ”Slagspræmie vindes af 1. af 4 afkrydsede duer” så spillet kunne bruges både for gamle duer og unger.
Herefter blev forslaget énstemmigt godkendt.

d.     TK – hvorfor skal vi diskutere dette punkt igen – sidste år blev det udtrykt at begge bestyrelser i sektion 53 og 54 var enige om at medlemmerne ikke skulle overflyttes.
Det havde været bedre hvis vi allerede på sidste års generalforsamling havde fået talt sagen igennem, men der blev det fejet af generalforsamlingen.
LL – jeg kunne ikke gøre andet, da jeg havde fået at vide fra HB at hvis der var enighed om samme sag, var det ikke nødvendigt at stemme – og da begge bestyrelser allerede sidste år var enige om at Hals ikke skulle flyttes, tog jeg det af dagsordenen – og PL havde fået samme melding.
HJT – vi skal stemme om, om vi skal flytte vores sektionsgrænser og hvis vi her på mødet bestemmer at grænserne ikke skal flyttes og sektion 53 ligeledes gør det, vil det være et vejledende signal at sende til HB.

HJT – det skal lige understeges at de medlemmer med modstand mod Hals – det er ikke medlemmerne fra Hals, som man har noget i mod, slet ikke, men det er bare så svært at følge konsekvenserne helt til ende, da der kunne stå andre foreninger klar til at ønske overflytning.
RN – der er 2 kandidater med for 053 i dag, så der kan stilles spørgsmål til dem.
KP – ved at der er forsøgt indkaldt til flere forhandlingsmøder mellem sektion 53, 54 og Hals – hvorfor har man ikke taget i mod denne indbydelse? Det er utroligt vigtigt med dialog.
AL – mødet blev indkaldt med kort varsel – derfor kunne vi ikke komme.

CH – kunne godt tænke mig at høre argumenterne for at medlemmer i Hals vil overflyttes.

AL – foreningen er ved at være så lille og medlemmerne er ved at være så gamle at det er svært at få alt det praktiske til at fungere – at få tid og lyst til det længere.
Derfor valgte vi at søge ind i sektion 54.
HJT – der er ingen problemer i at I får pakket jeres duer i 053 – så kan I jo stadig konkurrere i sektion 53. Det er jo de samme flyvninger. Der er andre sektioner der gør det på samme måde.
CH – har da forståelse for at foreningen kan blive så lille at man har brug for hjælp. Og alle kan da kun være glade for hvis Hals pakker i 053 og så flyver i sektion 53 – det giver ingen konflikter overhovedet. Men hvis vi skal til at ændre sektionsgrænser, så stopper der medlemmer i 023. Jeg synes at det ville være sørgeligt hvis vi skal til at ændre sektionsgrænser nu hvor vores sektion fungerer så godt – der er ro. Vi skal tænke over hvad vi gør ved vores sektion!
MH – er der andre grunde til at Hals ønsker overflyttelse?
MB – ja, vi blev ikke behandlet ret godt af sektion 53 – og er blevet kaldt både det ene og det andet på generalforsamlinger i sektion 53 – derfor synes vi ikke at vi kan samarbejde med sektion 53 mere.
MH – grunden til at jeg spørger er, at der er jo himmelvid forskel på at være medlem i 053 og være en del af fællesskabet i sektion 54, men at konkurrere i sektion 53 – og så at være medlem i sektion 54 – også konkurrencemæssigt.
I ved godt at det er selve sagens kerne her – det er sektionsgrænsernes placering og det konkurrencemæssige – og ikke det menneskelige. Derfor spørger jeg indtil om der er andre grunde til jeres ansøgning end bare det rent arbejdsmæssige og sociale.

AL – prøv at kigge på landkortet – vi bor jo ikke alle i Hals. Det er kun Limfjorden der skiller. Vi har samme afstande.
HJT – vi har sådan et godt konkurrenceområde lige nu – og pludseligt kommer Dannerhøj og Voerså også med – og så bliver det svært for de vestlige medlemmer i sektion 54. Det tager om sig.

CH – er bare nødt til at præcisere at det kommer til at koste medlemmer i den vestlige side, hvis sektionsgrænserne bliver ændret – de første medlemmer i vores foreningen har meldt deres mening og melder sig ud, hvis det bliver en realitet. Så vi får 6 nye medlemmer i øst, men mister 6 gamle medlemmer i vest.
Og argumentet om at Hals skulle have svært ved at konkurrere i sektion 53 holder ikke – der er 7 km til kystlinjen hvor duerne kommer, så det er ikke meget øst om duerne kommer – hvor imod bare afstanden fra Godthåb til Gandrup (ikke Hals) er 30 km. Lige nu har vi en sektion der hænger sammen sportsligt – det skal vi værne om. Har kigget på hvis vi i sektion 54 skulle flyve med sektion 53 – og vi ville være tilbage til den gamle sektion 33, hvor det vil være utroligt svært bare at blive placeret i Top 30 i sektionen.
BJ – hvor ligger sektionsgrænserne i dag?
MH – vi kan ikke få et kort over sektionsgrænserne, men den går igennem Limfjorden og ud til Egense og ned langs kysten indtil den krydser ind op mod sektion 52.

CH – konkurrence området er jo ikke det store problem på de lange flyvninger – faktum er bare at de fleste har lyst til at flyve på de korteste flyvninger – især i Aalborg by – og den konkurrence bliver ødelagt, hvis vi ændrer noget.

FS – synes at det virker som om at man er bange for konkurrencen – vi ligger jo også skidt, men deltager stadig på sektionsflyvningerne. Skulle vi så stoppe med det?

MH – må erkende at I i 077 ligger skidt på sektionsflyvningerne, men derfor behøver vi da ikke at ødelægge hele sektionen fordi nogle ligger skidt på de korteste flyvninger – der er også andre medlemmer, der ligger skidt. Man kan ikke bare sige at fordi vi har det svært, så skal alle andre også have det svært. Det er bare at lade stå til – i stedet for at tænke solidarisk på alle medlemmer.
Det har været et langt år med megen diskussion og rygter og det har givet grus i maskineriet for vores sektion.
TK – hvorfor skal vi blive ved med at diskutere dette – det er da åbenlyst hvordan vi ligger rent stemmemæssigt.
LL – kan vi gå til afstemning?
Afstemningen blev 11 for – 10 imod – bestyrelsens forslag.

 

8.     Flyveplan 2016 samt konkurrencer

LL - Der er en fejl i ugerne pga ugernes placering i 2016 – så det skal være uge 18-30.
MH – vi havde samarbejdsmøde med sektion 53 og 63 og vi besluttede der at næste genforhandling af kapflyvningsplanen skulle være op mod 2017 – på samme tid som genforhandlingen af DDBs kapflyvningsplan. Derfor ingen ændringer.
TK – vi talte om at der skulle være større afstand mellem de to flyvninger i ugerne med unger – så der kunne være et større spillerum for løsladerne.
OSH – ja det er korrekt – og vi havde også det forslag med til samarbejdsmødet, men der var flertal for at lade kapflyvningsplanen lægge til næste år.

MS – kunne man ikke lægge ungeflyvningerne en uge senere, så man starter i uge 27-32 – i stedet for uge 26-31. Mange er måske ikke klar i uge 26.
OSH – det talte vi også om, men det kunne vi ikke blive enige om.

Afstemning for kapflyvningsplan og konkurrencer – énstemmigt vedtaget.

9.     Valg af Løslader. Peter Liljendal er på valg. Ønsker genvalg
Genvalgt

10.  Valg af Kasserer. Hans Chr. Hansen er på valg. Ønsker genvalg
Genvalgt

11.  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
Hans-Jørn Thomsen er på valg. Ønsker genvalg
Genvalgt
Klaus Poulsen er på valg. Ønsker genvalg
Genvalgt

 

12.  Valg af Bestyrelsessuppleant. Christian Hansen er på valg
Genvalgt

13.  Valg af revisor. Kim Pedersen er på valg
Genvalgt

14.  Valg af revisorsuppleant. Torben Andersen er på valg
Genvalgt

15.  Eventuelt

HJT – vi har talt om at afholde en træningsflyvning 5/5 i uge 18 fra f.eks. Hadsten – i de forskellige foreningers træningstrailere. Det kunne gøres billigt – og måske en god måde at starte sæsonen på.
TK – spurgte om der skulle afholdes unge-konkurrence igen og hvis man skulle om man så kunne angive ringnumrene tættere på flyvningen.
OSH – vi fortsætter i 2016 efter god opbakning og vil rette ind efter de forskellige forslag.

 

Efter generalforsamlingen blev der uddelt medaljer og diplomer for årets mesterskaber.
Derefter spisning.

 

Referent
Martin Hansen11. August 2015

Invitation til jubilæum

Jeg har lovet Johannes at udsende denne invitation til deres store dag.
Alle er velkommen til at komme på besøg ;-)

Mvh Martin

---

JUBILÆUM
DAN 084 ”Lilleheden” 90 år d. 25. august.
I anledning af jubilæet holder vi åben hus en klubhuset, Nejsthaven 2, lørdag d. 22. august, fra kl. 11.00 – ca. kl. 14.00, hvor man kan nyde en kop øl/kaffe, og få en god snak med venner og bekendte.
Alle sportskammerater/venner er velkommen.

Sportslig hilsen
DAN 084 ”Lilleheden”04. August 2015

Formandsmøde 4/8 2015

Referat - Formandsmøde 4/8 2015 – i 023 Aalborg
Tilstede: OSH, HJT, HCH, KP, MH plus CH, LL, EØ, TK, PL.

Dagsorden:

1.  Sæson 2015

a.    Opsamling og transport
CH 023: Super opsamling – fuld tilfredshed
TK 034: Stor ros til bestyrelsen for et flot stykke arbejde i sæsonen
OSH: Flot arbejde af foreningerne at melde antal duer – det praktiske er gået godt
CH: Var det ikke muligt at pakke lidt færre i kurvene i de første uger – her skal duerne lære at drikke og de er stressede
OSH: Ja, vi har statistikken, men der er mange duer, så det er presset.
LL og EØ: Også tilhængere af færre duer i kurvene.
EØ: Vi har fået – og andre foreninger også – kurve tilbage som har været splittet af – har på fornemmelsen at de bliver sparket sammen – i hvert fald er nogle lemme trykket ind.
EØ: Kan vi tage kontakt til vognmanden og evt. være med til at udarbejde værktøjer, så det bliver bedre/nemmere for løsladerne?
PL: Jeg er i god dialog – og vil gerne tage en dialog med løsladelsesstederne for at høre mere om hvordan de slipper.
OSH/KP: Som udgangspunkt får duerne ikke vand før de er på bilen – det er også et stort arbejde at skulle tage vandet af igen.
MH: Vi undersøger om vi kan få nogle bedre/flere drikketrug – der skal i hvert fald være nok. Den tyske udgave er længere, så den fylder hele fronten.

b.    Statistik / Økonomi
OSH: I gennemsnit 965 gamle duer hver uge, 1005 unger. 65 flyvende slag i sæsonen.
EØ: Ros til løsladeren – det er også resultatet af gode løsladelser at der kommer mange duer uge efter uge.
PL: Taknemmelig for al den ros, som vi har fået i år. Der er dog nogle stationer (løsladelsesfolk), som er bedre end andre. Vil gerne indstille at vi får en snak om at tilpasse kapflyvningsplanen, så vi får justeret til det bedre.

c.    Kapflyvningsplan 2015 -> 2016
TK: Vi vil også gerne rose for løsladelserne. Men vi må nævne de ungeflyvninger igen – og vi vil så gerne have ungerne sluppet først. Kan vi så ikke få lidt længere afstand på flyvningerne med de gamle, så der er mere plads?
MH: Det har vi allerede talt om – det vil give mere plads.
PL: Det er også vores forslag som løsladere at få mere afstand imellem de gamle og ungerne.
CH: Vi er enige i det – og vi har heldigvis været forskånet for dårlige flyvninger.
MH: Vi tager det med i overvejelserne – i forhold til kapflyvningsplan og samarbejde med de 2 andre sektioner.

d.    Mesterskaber
TK: Vi har talt om der kunne laves ændringer, men vi er faktisk meget godt tilfredse.
LL: Hvad om vi tager 4 Mellem Sport flyvninger med til generalmesterskabet?
Generel enighed – og bestyrelsen tager det med til generalforsamlingen.

e.    Tællende procenter – 20%, 25%?
Vores sektionssystem skal rettes, så vi kan få 25% placeringer med i slagtelisten.

f.    Supplerende konkurrencer
Ungeræs har været en god succes – og der var god stemning om det.
CH: Folk elsker spil – måske kan man spille slagspil på sportsdue?
Godt forslag. Bestyrelsen stiller forslag til generalforsamlingen.

2.    Møder
Generalforsamling 14/11 2015 kl. 10.00 i 074
Formandsmøde forud for Brædstrup 1/2 2016 kl. 19.30 i 053
LL: Jeg har udarbejdet et forslag til DM Åben – udleveret på papir – som jeg gerne vil indsende til DDB inden 15/11 – Det lyder:

DM-Åben:
Mesterskabet afvikles på min. 3 lang/landsflyvninger suppleret op med DDB Flyvninger, således at slaget har min. 4.500 km i flyveafstand. Der kan vælges blandt alle DDB Flyvninger med gamle duer.
Efter sæsonen indberetter slaget sine bedste flyvninger i henhold til ovennævnte, hvis sekretariatet ikke kan udregne dem.
Begrundelse:
Som mesterskabet er i 2015, hvor man skal forudanmelde flyvninger inden sæsonstart, er det lidt som at spille lotto. Et slag har måske 3 sektionsvindere på flyvninger, de ikke har forudanmeldt, så det er ikke altid sikkert, at man finder landets stærkeste slag, som er mesterskabet er i 2015.

074 indsender forslaget til DDB.
Er der input, så kontakt Lasse.

3.    Andre arrangementer – vinteren 2015, foråret 2016.
MH: Vi har jo lagt billet ind på fællesudstillingen 2017.
HJT: Derfor vil vi gerne opfordre alle medlemmer til at støtte op om udstillingen i 2016.
MH: Vi synes at Hyggedagen i april var en stor succes – og vi vil komme med ny indbydelse til marts 2016.

4.    Eventuelt
PL: Er der problemer med fredagsslip i vores sektion?
Tilbagemeldingerne fra alle: generelt er der ikke så store problemer.
OSH: Der kan være problemer med vognmanden – det er ikke sikkert at der er ledige biler.
LL: Kunne man ikke udsende sms med vigtige beskeder i stedet for mail – det er hurtigere.
MH: Måske kan der laves en løsning – vi ser på det.
PL: Er der tilfredshed med informationen forud for flyvningerne?
Ja, generel stor tilfredshed hos alle.
EØ: Hvordan er holdningen til Hals’ situation?
MH: Jamen vi har jo officielt givet svar til Hals om at vi som sektion IKKE ønskede deres optagelse – efter 2 behandlinger.
Efterfølgende har de enkelte medlemmer så alligevel opsøgt medlemskab i Sølyst.
EØ: Vi havde et lidt ubehageligt møde den aften, hvor vi var nogle, der skulle være bussemænd mod Hals, men efterfølgende har det faktisk vist sig at nogle af de medlemmer som dengang stemte for deres optagelse, i dag har fortrudt efter at de har tænkt igen.
HJT: Vi har jo ikke noget imod de medlemmer, men hvor går grænsen? Næste step er Flauenskjold og hvad så?
CH: Vi er rygende imod i vores forening – fordi vi skævvrider vores sektion væk fra os.
Lige nu har vi en sektion som balancerer – og det skal vi værne om!
Sammenfatning af diskussionen: Alle tilstedeværende udtrykte modstand eller bekymring mod optagelse af medlemmerne fra Hals i sektion 54.

Referent
Martin Hansen31. Juli 2015

Uge 31

Vi forventer at starte slip i Åbenrå kl.7,00. Vi er opmærksom på at der kan være lidt tåge og dis i Horsens området. Der er jo ikke så meget vind til at rydde op.Vi regner med fint flyvevejr med en sydlig svag vind og temp mellem 11 og 15 grader.Jeg vil gerne ønske alle en god sidste sektions flyvning og sige tak for denne sæson,Det varmer med al den ros vi har fået i år.

 

mvh Peter Liljendal23. Juli 2015

Uge 30

Vi har besluttet at flyve sektions flyvninger fredag.Vi har flyttet slippene til Vamdrup da haderslev ikke kunne stille med løslader.Ddb duerne pakkes normalt og sektionsduerne opsamles 2 timer sener end opsamlingsplan. Vi forventer at starte slip omkring kl.8,00.

mvh peter17. Juli 2015

Uge 29 2

Undskyld der skulle stå 6,30 og ikke 7,30.

PL17. Juli 2015

Uge 29

Vi forventer at starte slip i Vamdrup kl.07,30. Sektion 54 først derefter 63 og til sidst 53,

mvh Peter10. Juli 2015

Ue 28

Undskyld det sene tidspunkt. Vi agter at starte slip i haderslev kl 6,15 og Kolding unger 7,15 sektion 53 er først og 15 min efter er det vores tur. god vind.

 

Mvh Peter03. Juli 2015

Uge 27

Vi vil gerne kunne sige at vi lavede tidlige slip, men det kan vi ikke. Varmen imorgen mene vi ikke er et problem da den først rammer midt eftermiddag og de  20 grader lige før middag.Det store problem er tåge og høj luftfugtighed kombineret med nærmest ingen vind. Vi arbejdet på at få ungerne først ud men det kan væltes af at de folk der slipper vores duer også er Brevduemænd og de får også duer hjem.og da de får en del mere varme  og har lav luftfugtighed må vi forvente de har tidliger slip. Så alt ialt tør jeg ikke give en forventet løsladelses tid. For som sdet ser ud nu kan vi ikke starte før mellem 8 og 9 i morgen i Horsens og en time tidliger i kolding.

mvh Peter Liljendal.02. Juli 2015

Vedr. første ungeflyvning

Hvor er det dog skønt at vi endelig har fået lidt sommer over Danmark! ;)

Med varmen kommer dog usikkerheden for weekendens flyvninger - og det er jo ganske naturligt.

DdB har taget en beslutning om at pakke færre duer i kurvene til flyvningen fra Antwerpen - og vi har valgt at følge lidt efter vedr. vores første ungeflyvning.

Derfor har vi informeret alle kontrolformænd at det til denne første ungeflyvning er accepteret at man kun pakker 24 unger i hver kurv - det giver mere luft i kurvene og vi har pladsen på bilen.

Det skal lige understreges at vi skal pakke de gamle duer efter normale regler - altså 26 hanner og 28 hunner.

I forlængelse af dette vil vi godt informere at vi har fuld tiltro til vore løsladere. Jeg har selv været i dialog med vores løslader flere gange, og jeg kan informere at der arbejdes meget seriøst med at finde den bedste løsning for weekendens flyvninger.

Rigtig god vind i weekenden!

Pbv
Martin Hansen27. Juni 2015

Uge 26 2

Vi forventer ikke slip før Kl. 8,00. Vejrudsigterne melder høj luftfugtighed om morgenen, men til gengæld skulle der komme huller i skydækket og ingen regn eller byger.Vinden skulle komme fra vest sydvest og kun lidt vind.

 

mvh. Peter Liljendal25. Juni 2015

Uge 26

Vi har besluttet at duerne først pakkes og opsamles på lørdag til sektionens flyvning fra Haderslev.

 12. Juni 2015

Uge 24

Vi forventer at starte slip i mellem kl.6 og 7.Sø vind det medste af vejen ca.12 grader varm.måske kan luftfugtigheden drille først på morgen.

 

mvh Peter Liljendal05. Juni 2015

Uge 23

Vi forventer efter vejrudsigten her fredag kl.9,00 at slippe duer ved 9-10 tiden lørdag. Med sektion 54 først og derefter 63 og tilsidst 53.Grunden til sener slip er at vi har en høj luftfugtighed fra morgenstunden.Jeg ønsker jer alle en god flyvning.

Ps.Husk jeg skriver forventer.

mvh Peter Liljendal29. Maj 2015

Uge 22

Vi forventer at slippe duer midt formiddag lørdag, måske lidt senere. de som kikker vejrkort kan se  et lavtryk som køre mod nordøst over det nordlige skagerak og sydnorge. og i området omkring Hamborg kan der også være problemer. Men vejrsystemer kan jo rykke sig både hurtigere og langsommer.

mvh Peter.22. Maj 2015

Uge 21

Uge 21.

 

Vi forventer at starte slip i Vamdrup Kl. 7.00 og regner med 1/2 time mellem slippene,så duerne skulle være i luften inden for en time.

Der skulle ikke være nogle problemer med vejret.

mvh Peter Liljendal.15. Maj 2015

uge 20

Vi har besluttet at udsætte ugens flyvninger til søndag,det vil sige at der først skal pakkes duer imorgen lørdag.

Duerne vil blive opsamlet lørdag.

mvh Peter Liljendal08. Maj 2015

Uge19

Et enig løslader-udvalg har besluttet,ud fra vejrmeldingerne, at vi udsætter flyvningerne fra Horsens og Kolding til søndag. Vi har derfor udsat pakning og opsamling af duerne et døgn, til lørdag.

mvh.Peter Liljendal07. Maj 2015

Vedr. weekendens flyvninger

Det ustadige vejr giver lidt grå hår i hovedet og det er svært at afgøre om lørdag eller søndag bliver den gode dag til kapflyvning.

Vi arbejder på at finde den bedste løsning for vore duer - og som det ser ud nu, bliver det nok først søndag at duerne skal i luften (og dermed pakning om lørdagen).

Men intet er sikkert endnu, så vi vil gerne bede jer om at stå standby til i morgen, hvor vi melder ud med den endelige beslutning.

Regn med information imellem kl. 12-13 i morgen fredag.

Tak for jeres forståelse!

Mvh
Martin04. Maj 2015

Første Kapflyvning Fredag

Så er sæsonen virkelig lige om hjørnet!

Vi ønsker alle en god vind og god opstart på sæsonen på lørdag.

Husk at kapflyvningen fra Horsens er fra "HORSENS N" - altså den korteste af de 2 Horsens stationer.

God fornøjelse!

Pbv

Martin19. April 2015

Tak for sidst

Efter en rigtig hyggelig social dag i sektion 54 føler jeg trang til at sende en hilsen.
Vi havde simpelthen en rigtig hyggelig dag - og jeg ved at alle, der var til stede, vil give mig ret.

Først tog vi fat i en Fedtmuleturnering, hvor både helt nye spillere såvel som de garvede, som lærte spillet "under broen" kæmpede mod hinanden. Erfaring er klart en fordel, men vi ved også at hukommelsen kun bliver værre med årene - og det er jo noget med at man skal huske at uddele kortene rigtigt og huske at melde færdig, når man vender det sidste stik, så......
Nu spillede jeg ikke selv med ved alle borde, så det skal være mig usagt om det var en af grundene til at ikke alle seatede spillere gik videre til finalen, men jeg kan vist godt tillade mig at sige at den bedste spiller vandt til sidst. Det var overlegent og stærkt spillet - og man kunne se at respekten bredte sig til alle i lokalet. Selv var jeg knap så begejstret....

Helle havde bagt en lækker kringle, som vi nød til en kop kaffe - 1000 tak for det Helle!

Herefter holdte Frode Brakstad et fremragende foredrag på godt en time - og mange var begejstret.
Jeg synes også at det var meget interessant - og jeg havde høbet at flere havde haft mulighed for at høre det. Her kunne vi alle lære noget - om meget vigtige ting til hele året.

Der var mulighed for at tilmelde sig årets ungerace - i henholdsvis 2. og 4. kapflyvning med unger - og der blev afholdt en tombola.

Kl. 18 blev middagen serveret - Karl var igen kok - og ja, igen til stor begejstring hos alle.
Tak for din opbakning, Karl! Det var godt og hyggeligt at spise sammen - og snakken gik lystigt.

Herefter var det tid til nogle flere kortspil - ja, det var utrolig sjov og hyggeligt.

Tak for en superhyggelig dag - vi glæder os allerede til at planlægge en ny dag til næste år!
Det var godt at mødes på tværs af foreninger - og det er vigtigt!

De næste uger bliver der igen nogle muligheder for dette - i det 023 Aalborg afholder auktion med Aad Van Berkel, Holland, søndag 26/4 - og 053 Sølyst afholder auktion med Bent Th. Petersen, søndag 3/5 - brug et par timer på at støtte sportskammerater - også på tværs af foreningerne.

Ellers vil jeg bare ønske jer alle en rigtig god forberedelse de næste uger - jeg glæder mig til at vi skal i gang med kapflyvningerne. God vind!

Pbv - og med venlig hilsen
Martin Hansen15. November 2014

Referat – Generalforsamling Sektion 54 – 15/11 2014

Referat – Generalforsamling Sektion 54 – 15/11 2014

Tilstede: Bjarne Nielsen (074), Dion Esmann (074), Jens Eilif (053), Rene Nielsen (053), Flemming Jensen (053), Christian Hansen (023), Thorkild Kristensen (034), Frank Jensen (077), Poul Astrup (023), Martin Sørensen (023), Peter Liljendal (B), Ole S. Hansen (B) & Martin Hansen (B).
Jan Christensen havde indgivet fuldmagt. Christian Hansen supplerede Hans-Jørn Thomsen i hans fravær.
Der ud over 12 tilhørere.

 1. Valg af dirigent – bestyrelsen foreslog Lasse Lindstrøm som blev valgt.

 2. Valg af 2 stemmetællere - Leif Sørensen, Hans Bøjer.

 3. Konstatering af mandater.
  14 stemmer – 9 mandater + 5 bestyrelsen

 4. Formandens beretning.
  Christian Hansen (CH): 023 vil gerne rette en tak til Peter Liljendal for hans arbejde som formand – for hans ledelse og arbejde i bestyrelsen.

 5. Regnskab 2014
  Dion Esmann (DE): Der er en post, der hedder 2.100,- til diplomer som virker ret stor?
  Henrik Rasmussen (HR): Vi har købt en stor bunke diplomer til flere års forbrug.
  CH: Kan se at der er en beholdning på 105.000,- - og vi vil gerne høre hvor stor en beholdning som bestyrelsen har tænkt sig.
  Peter Liljendal (PL): De 10.000 af årets overskud bliver betalt tilbage, men ellers har vi mange penge ude at arbejde.
  HR: Vi starter med at betale 60.000 aconto før sæsonen, så vi har brug for en vis mængde.
  Ole S. Hansen (OSH): Vi har ikke i sinde at spare mere op, men det er godt at have en vis beholdning. Det er godt at have lidt på bogen så vi kan betale f.eks. manillamærker, presenninger o.s.v.
  Lasse Lindstrøm (LL): Vi har tidligere diskuteret dette og vi har altid været enige om at det er en rimelig beholdning omkring de 100.000,-

 6. Kontingent 2015 – bestyrelsen foreslår uændret kr. 150,- - det blev vedtaget uden kommentarer.

 7. Indkomne forslag.

  1. 053 – forslag om at 6 ud af 7 ungeflyvninger skal tælle til mesterskabet.
   Rene Nielsen (RN): Vi ønsker at sende flere unger og har hørt at der mangler unger på DDB flyvningerne – og har lyst til at få vores unger fløjet på mellemdistancen.
   CH: 023 ønsker at beholde de 5 af 7 for at der netop skal komme flere unger – for at holde mesterskabet mere åbent – så lang tid som muligt. Jo flere der tæller med, jo mindre kan holde hele sæsonen. Og flere flyver med forårsunger, som måske har så mange fjer tilbage de sidste par uger.
   PL: I bestyrelsen har vi talt om det samme – vi ønsker at arrangere mesterskaber på sektionens flyvninger – uden at lukke for DdB’s flyvninger.
   RN: Hvorfor er det man så ikke siger 5 ud af 5 på sektionens flyvninger – og måske laver 2 mesterskaber – et stort og et lille mesterskab.
   Martin Sørensen (MS): Synes ikke at vi skal til at have 2 mesterskaber for ungerne – det er alt for meget for de få flyvninger.
   Afstemning: 4 stemmer for 053 forslag – 10 stemmer for bestyrelsens forslag.

  2. 034 – forslag om at ungerne skal slippes først.
   Thorkild Kristensen (TK): Vi ønsker at slippe dem så tidligt som muligt så de ikke står længe i bilen. Dette må være bedst for ungernes tarv og det bør være muligt.
   Der må være 2 uger hvor det er muligt, når ungerne står på en kortere distance.
   PL: Synes at løsladerne skal bestemme det. Det bliver lidt nemmere i 2015, hvor vi har 3 samslip – og dermed kun 4 slip på dagen. Det er svært at løslade ungerne først da de flyver langsommere end de gamle – og derfor bliver der længere mellem slippene. Vi synes – som løsladere – at vi har haft en fin sæson trods alt.
   CH: Vi ønsker at løsladerne skal have den frihed som de har – men det er selvfølgelig meget vigtigt at ungerne kommer tidligt ud.
   Vi har også brug for en holdningsændring – det må være vigtigere at løslade ungerne tidligt selvom de kommer hjem sammen med de gamle – der ligger tilsyneladende en gylden regel om at de gamle skal hjem på slaget før ungerne – vi bør være lidt mere fleksible.
   PL: Vi arbejder jo virkelig med at få puslespillet til at gå op, så vi vil ikke have et regelsæt for løsladelse – det må være vores beslutning. Måske vil sæsonen 2016 give os mulighed for netop 5 samslip med de gamle duer – og så er problemet løst.
   RN: Vi har jo netop givet løsladeren carte blanche til at gøre det bedste for duerne.
   Afstemning: 1 for 034 forslag – 13 for bestyrelsens forslag.

  3. 034 - foreslår at afstanden på ungeflyvningerne bør være minimum Vejle
   TK: Kan forstå at kapflyvningsplanen er fast, så vi trækker forslaget.

  4. 034 – foreslår at der max kan bortkastes 3-4 flyvninger til mesterskabet.
   TK: Vi trækker forslaget da 074 har et lignende forslag.

  5. 074 – foreslår at 11 flyvninger tæller til mesterskaberne – indland åben.
   DE: I 2014 havde vi 9 af 17 – og i 2015 får vi 15 flyvninger, så vi foreslår 11 der tæller.
   Jens Eilif (JE): Vi går stadig ind for at der kun er 9 der tæller – det holder flere i mesterskaberne og der bliver sendt flere duer.
   PL: Vi er enige med 053 – og vore yderpunkter får en bedre mulighed for at vinde – jo flere der tæller, jo svære vil det blive at være med i de sværest beliggende slag.
   CH: 023 – vi er også enige med 053 og bestyrelsen – jo færre flyvningerne, jo længere er der chance for at være med til mesterskaberne – tror at det kommer til at koste duer.
   Afstemning: 3 for 074 forslag – 11 for bestyrelsens forslag.

  6. 074 – foreslår at 11 flyvninger tæller til mesterskaberne – indland sport.
   Afstemning: 3 for 074 forslag – 11 for bestyrelsens forslag.

  7. 074 – foreslår at 11 flyvninger tæller til mesterskaberne – etårs.
   Afstemning: 3 for 074 forslag – 11 for bestyrelsens forslag.

  8. 074 – esduer sættes op fra 5 tællende flyvninger til 7.
   JE: Vi kan godt tilslutte os det forslag.
   CH: Vi synes at vi skal beholde de 5 flyvninger – synes at duen med 5 flyvninger er en virkelig topdue – nogle flyver ikke alle flyvninger – og derfor synes vi også at der er flere der kan være med.

   Afstemning: 5 for 074 forslag – 9 for bestyrelsens forslag.

    

 8. Flyveplan for 2015 samt konkurrencer.

  1. Bestyrelsen foreslår at vi sidestiller med DdB og har 4 sportsduer.
   Énstemmigt vedtaget.

  2. Yderligere snak om flyveplanen.
   PL: Vi synes at det er helt ok at vi laver en kapflyvningsplan i samarbejde med de 2 andre sektioner – og kan ikke se det helt store problem i at den er fastlagt.
   TK: Det er lidt mærkeligt at vi skal sidde på en generalforsamling og stemme om en kapflyvningsplan, som allerede er fastlagt.
   CH: Planen skal jo godkendes, men det giver ikke så megen mening at diskutere den.
   MS: Det er jo svært at lave det anderledes – ellers ville det kræve en fælles generalforsamling for alle 3 sektioner – der er ikke mange andre muligheder end at komme med forslag og meninger på formandsmødet i august.
   JE: Vi bør jo faktisk tale om kapflyvningsplanen 2016 allerede nu, så vi får alle gode ting med til næste forhandlinger.
   DE: Har sektion 53 yderligere kapflyvninger?
   PL: Ja, de arrangerer selv 2 ungeflyvninger før uge 27.
   DE: Vil foreslå at bestyrelsen nedsætter et forslag til en lovændring, så vi sætter kapflyvningsplanen til bemyndiget afstemning på formandsmødet.
   PL: Vi beslutter jo netop vores kapflyvningsplan – vi godkender den jo – selvom det er svært at arbejde med evt. ændringer på generalforsamlingen.
   Og der er jo mulighed for at komme med alle forslag til ændringer – men på seneste formandsmøde kom der ingen ændringsforslag overhovedet.
   Kapflyvningsplanen blev énstemmigt vedtaget.

  3. Mesterskaber er behandlet

 9. Valg af løslader. Peter Liljendal ønsker genvalg. Peter blev énstemmigt vedtaget.

 10. Valg af formand. Peter Liljendal ønsker ikke genvalg. Martin Hansen (MH) foreslås.
  DE: Spurgte ind til om MH nu havde tid til denne opgave. Tidligere har man ofte måtte vente på ting fra MH igen og igen. Har man spurgt andre?
  PL: Vi ønsker at foreslå MH da han har været en del af bestyrelsen i flere år og kan videreføre den linie som vi har været enige om. Har tiltro til at MH naturligvis har tid til opgaven når han har ønsket at opstille.
  MH: Har naturligvis opvejet situationen inden jeg valgte at opstille.
  Énstemmigt vedtaget.

 11. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
  Ole S. Hansen er villig til genvalg – énstemmigt vedtaget.
  DE: Vil gerne takke for det arbejde som 053 og Ole har gjort vedr. transport og ompakning.
  Klaus Poulsen, 034 – énstemmigt vedtaget.

 12. Valg af kasserer.
  Henrik Rasmussen har siddet som kasserer uden for bestyrelsen.
  Bestyrelsen forslår Hans Chr. Hansen som ny kasserer – og han indtræder i bestyrelsen.
  Jan Christensen vil gerne give sin plads i bestyrelsen p.g.a. helhedsmæssige årsager.
  Hans Chr. Hansen blev énstemmigt vedtaget.

 13. Valg af bestyrelsessuppleant. Dion Esmann er villig til genvalg – genvalgt.

 14. Valg af revisor. Klaus Poulsen er indtrådt i bestyrelsen og derfor skal vi have en ny.
  Henrik Rasmussen er villig til valg. Valgt.

 15. Valg af revisorsuppleant – Torben Andersen er villig til genvalg – genvalgt.

 16. Behandling af 0194 Hals ansøgning om optagelse i sektion 54.
  LL: Har talt med sekretariatet om reglerne. Hvis begge bestyrelser er enige/uenige om valget, kan de 2 sektioner selv beslutte. Er der uenighed bliver forslaget besluttet på et HB møde.
  PL: Har talt med formanden i sektion 53 – og de vil ikke af med 194 Hals som forening, da deres sektion ikke er så stor – mister de 7 medlemmer mere så er det endnu værre.
  Desuden vil de gerne anmode om at man kan deltage med 2 medlemmer i på vore kapflyvninger for at se hvordan de kan være med. Til denne ansøgning har bestyrelsen takket nej.

  Da de 2 bestyrelser er enige om at Hals ikke skal overflyttes, bør vi ikke engang afholde afstemning.
  LL: Vi afholder ikke afstemning da det kun vil blive en vejledende afstemning uden grund.

 17. Eventuelt.
  MH: Overrakte en vingave til Henrik Rasmussen og Peter Liljendal for deres arbejde i bestyrelsen som formand og kasserer.
  PL: Takkede for hans tid som formand – tak for opbakning fra både bestyrelse og medlemmer i sektionen.
  DE: DDB foreslår med deres forslag til kapflyvningsplan at vi i 2015 kan få 8 sportsflyvninger.
  Da vi på regionsmødet diskuterede dette punkt var der tilsyneladende enige om at beholde de 7.
  Hvordan er vi som sektion 54 stillet?
  TK: Vi må jo igen foreslå at få vores hjemmeside opdateret.
  MH: Den er teknisk svær for de fleste – så det vil kræve lidt viden – men vi vil godt arbejde for at få en anden mand på pinden, så den kan blive opdateret noget oftere.
  Vi vil tage det med på næste møde.
  (Efterfølgende fik MH en samtale med Flemming Jensen om denne opgave – og det ser ud til at vi har fået en ny webmaster ;-)

Referent
Martin Hansen08. November 2014

Generalforsamling 15/11

Vi vil gerne igen minde alle om at vi giver rundstykker på lørdag 15/11 kl. 9.00 inden generalforsamlingen kl. 10.00.

Generalforsamlingen foregår i 074 og vi håber at mange vil komme og få det hele med.

Efter generalforsamlingen er der frokost, hvor der også bliver mulighed for at hylde årets mestre.
Der er stadig mulighed for at tilmelde sig mad - senest mandag 10/11 aften til Henrik Stæhr tlf. 25 13 76 00.
Pris kr. 55,-

Vi håber på en god generalforsamling og en hyggelig sammenkomst for vores sektion.

Pbv.
Martin Hansen30. Oktober 2014

Foredrag lørdag 1/11

Frode Brakstad kommer til Danmark d. 1/11, hvor han vil fortælle om hans produkter, hvordan man forbereder duerne til avlssæsonen og flyvesæsonen. Og hvordan man fastfolder formen gennem hele sæsonen.
Der vil blive mulighed for at stille spørgsmål til Frode om andre emner også.
 
Vi vil i den anledning gerne invitere vores naboforeninger til dette arrangement.
 
Arrangementet afholdes LØRDAG D. 1/11 kl. 10.00 i NATURCENTERET på KNIVHOLT.
Der kan købes kaffe/rundstykker - øl og vand til rimelige priser.
 
Af hensyn til køb af rundstykker vil vi gerne have en tilmelding senest torsdag d. 30/10 enten på tlf. 24496065 eller på denne mailadresse.
 
Vi glæder os til at se mange af vores sportskammerater til en hyggelig dag sammen.
 
med sportslig hilsen
 
Claus Wormstrup
068 "Frederikshavn"22. Oktober 2014

Nyt fra sektionen.

22/10-2014

Bestyrelsen vil gerne inviterer medlemmerne af sektion 54 på en løs snak og en gang kaffe og rundstykker 

kl. 09.00 før generalforsamlingen d.15/11 2014 i 074's klubhus.    

Bestyrelsen har besluttet at tilbagebetale 0,50 Kr pr. medsendte due for sæson 2014, da vi har et overskud i flyveregnskabet.

Pengene vil blive overført til foreningerne snarest.

Mvh. Sektionsbestyrelsen.

 11. September 2014

Generalforsamling og medlemsmøde.

Vi har i bestyrelsen besluttet at udsætte generalforsamlingen til

Lørdag d.15/11-2014 Kl. 10,00 Da formanden ikke kunne deltage d.8/11.

Både formand og næstformand er forhindret i at møde til medlemsmødet,derfor

har vi besluttet at afholde medlemsmødet på et senere tidspunkt.

Pbv. Peter Liljendal.08. September 2014

Referat af formandsmøde 20.08.2014

Referat af formandsmøde 20/8 2014.
Tilstede: Erik Ø (053), Henrik R (053), Ole S (053), Dion E (074), Hans Jørn T (074), Christian H (023), Thorkild K (034), Finn S (077), Martin H (023)

1. Ansøgning fra 194 Hals
Dion Esmann (DE): 074 vil gerne sige nej tak – og ønsker ikke at optage 194 Hals i vores sektion.
Erik Ø (EØ): 053 er for en evt. optagelse, men det er vigtigt at vi får lavet en holdbar løsning for opsamlingen.
Hans Jørn T (HJT): Vi skal passe på at vi ikke malker medlemmerne ud af sektion 53, så de med tiden bliver for få.
Finn S (FS): 077 er for at 194 bliver optaget – synes at vores sektion nærmest er for lille.
Thorkild K (TK): 034 er for med undtagelse af 1 medlem.
Christian H (CH): 023 er klart imod, da flere medlemmer i den nordøstlige ende vil skævvride vores sektion mere end den er i forvejen. Og som HJT sagde vil sektion 53 med tiden blive for lille og en sammenlægning er uundgåelig.
Ole S (OSH): Et af problemerne ved at åbne op for dette område er at nye/andre medlemmer kan flytte ind i området helt ude på østkysten.
Martin H (MH): Der er lige nu et evt. nyt medlem som flirter med tanken om at starte – han bor p.t. i Mou – og vil overveje at flyve derfra.
EØ: Synes at vi må se på hvordan situationen ser ud i dag – og ikke tænke så meget over hvad der evt. kan ske.
CH: Vi er nødt til at se på det principielle og ikke på de enkelte personer som er berørt af sagen.
TK: Vi må tænke på om alt det praktiske kan lade sig gøre før en evt. optagelse.
CH: Vores sektion er p.t. meget fin – vi ved at vinden har stor indflydelse, men som vores sektion er nu, er der stadig spænding om hvor vinderen ligger. I andre sektioner kan man allerede inden flyvningen afgøre vinderen på vindretningen – er det det vi vil ha?
MH: Lige nu lader det til at vi ikke kan nå til enighed, så vi må afgøre dette spørgsmål på vores generalforsamling.


2. Sæson 2014
Opsamling/Ompakning:
OSH gennemgik alle punkter vedr. en ugentlig opsamling og ompakning startende med kurvenes ankomst torsdag formiddag til duernes afhentning sent fredag aften. Et meget stort  arbejde som man arbejdede hårdt på at udføre i 053 uge efter uge.
FS: 1000 tak for denne mulighed. I 077 er vi startet med at flyve sektionsflyvninger igen og det skyldes i høj grad at vi kan aflevere vores duer direkte i Sølyst fredag kl. 17.30. Super løsning for 077 da alternativet er Haverslev fredag kl. 02.00.
TK: Tak for stort arbejde og stor hjælp – det går bare fremragende.
HJT: Stort arbejde både torsdag og fredag. Evt. kunne en af dagene foregå i 074.
DE: Vi har talt om en fælles indlevering, men jeg mener ikke at den er i spil mere med denne fine løsning i 053.
MH: I skal have stor ros for jeres arbejde – jeg synes at vores opsamling fungerer til UG – og der er også en rigtig fin stemning ude i 053 disse 2 aftener.
EØ: Er der andre der gerne vil løse opgaven, giver vi den gerne fra os.
CH: Vi er meget glade for løsningen – stor tak til alle involverede.
OSH: Samarbejdet med sektion 53 og 63 kører også bare godt.
TK: I må sige til hvis I har brug for hjælp til nogle opgaver.

Løsladelse:
CH: Der kan være store udfordringer hver uge når vi har så mange slip, så vi må være på mærkerne.
TK: Vi ønsker stadig at ungerne skal slippes først – især da hvis de står på et sted med kortere afstand end de gamle duer – sørg for at slippe ungerne så tidligt som muligt. Hvis vores unger skal slippes som sidst af 6 slip kan det blive meget sent. Start gerne lidt længere ude med ungerne, så det ikke kun bliver en træning – og så duerne har mulighed for at sprede sig lidt.
DE: 074 foreslår at man slipper alle gamle sammen for de 3 sektioner i de uger med unger. Synes at start i Horsens er ok.
EØ: Man kunne nok godt forestille sig at sektion 53 vil være med på samslip, men at sektion 63 nok vil takke nej – og så er vi jo heller ikke interesseret.

Andre ting:
DE: 4 sportsduer må vi have. Og husk at rette i regulativet at indberetning skal ske inden 15 minutter.
FS: Vi har fået dispensation fra ordensudvalget til at vente 30 minutter med at indberette – og det kan alle søge om.
MH: OK, vi skriver 15 minutter med mindre at der er givet dispensation.
DE: Vi synes at der skal mere end 9 flyvninger, der tæller til mesterskabet.
Og ligeledes til esdue konkurrencen – 5 er for lidt.
DE: 074 vil gerne have 3 x Horsens med unger i starten.
OSH: Der var jo et forslag oppe vedr. vores ungemesterskab på seneste generalforsamling, men det blev skrottet p.g.a. at det ikke var indsendt tidsnok. Kunne vi ikke få en dato, så alle er sikre på hvornår der er sidste dato for indsendelse af forslag?

DATOEN FOR INDSENDELSE AF FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGEN ER I ÅR SENEST 15. OKTOBER, MEN  VI VIL VÆRE TAKNEMMELIGE FOR INDSENDELSE SENEST 1. OKTOBER, DA VI HOLDER BESTYRELSESMØDE DER.

OSH: Vi må følge DdBs regler vedr. 26/28 duer i kurvene.
MH: Kan vi ikke fortsætte med 24/26 – så længe der er plads nok på bilen?
HJT: Det er bedst at have samme antal på både DdB og sektion.
OSH: Hvis der kommer kurve hjem med skader på så meld det til sektionsbestyrelsen eller sekretariatet.
OSH: Husk at tjekke jeres kurve nu i vinter – drikkelemme, hjørner, kanter o.s.v. De skal være i orden!
DE: Er vores transporter god nok? Mangler der ikke luft i bilen?
OSH: Nej, vi har en rigtig fin bil – og luften er fin. Det er en bil med presenninger, så bilen kan åbnes på varme dage.
HR: Ja, det er en rigtig fin transporter vi har.

Økonomi:
HR: Økonomien for denne sæson ser rigtig fin ud – det ser ud til at vi har sendt 4.600 duer over budget og ender ud med et fint overskud på sæsonen.
Og HR fik at vide at han kan fortsætte med at indkøbe medaljer ;-)

3. Eventuelt
HJT: Vær meget opmærksom på jeres vaccine, som efter åbning skal bruges inden for 3 uger! Ligeledes næste år skal vaccine-batch påskrives/påklistres vaccinationsattesten.

Referent
Martin Hansen07. August 2014

Uge 32 - DdB

Beklagelsesvis glemte jeg lige at uddybe hvad Ddbs beslutning var.

Duerne fra Henstedt vil blive løsladt allerede i morgen fredag.
Dresden p.g.a. afstand nok først lørdag eller når vejret er passende.

De skriver på deres hjemmeside:

Løslader- og forretningsudvalget har, med baggrund i vejrudsigten for weekenden, besluttet at alle DdB-flyvningerne undtagen Dresden løslades fredag 8. august 2014, såfremt vejret tillader det - dvs. Henstedt, Soltau og Örebro.

Dresden løslades tidligst lørdag.

/Sekretariatet

Mvh Martin Hansen07. August 2014

Uge 32 - opdatering

Det er nu besluttet at på baggrund af vejr - og på baggrund af DdB's beslutning - at vi IDAG torsdag også pakker duer til de 2 sektionsflyvninger fra Åbenrå.

VIGTIGT!
Kurve med unger til flyvningen fra Åbenrå skal markeres BÅDE MED GRØN OG GUL MÆRKESEDDEL!

Vognmanden som opsamler duer til sektionsflyvninger kommer en time senere end normalt.

Husk at sektionsflyvningen med gamle duer fra Åbenrå er en sponsorflyvning med samlet slip for alle 3 sektioner.

Der kan nok opstå lidt kaos i vores foreningen, men vi må stå sammen og få det til at køre - op med humøret ;-)

Tak for godt samarbejde! Og god vind!

Mvh Martin Hansen06. August 2014

Uge 32

Som alle nok kan se, går vi en svær weekend i møde mht løsladelse af vore duer.

Peter er jo gået på ferie, men jeg har lovet at holde dialogen med de 2 løsladere i sektion 53 og 63.

Lige nu ser det ud til at vi kan komme til at pakke duerne allerede i morgen med udsigt til flyvning allerede fredag, MEN MEN MEN det er kun som det ser ud lige nu.

I morgen ca. kl. 12 bliver den ENDELIGE beslutning taget af løsladerne på baggrund af seneste prognose fra DMI - og så får I information herefter.

Denne meddelelse er mest som en lille advarsel om at I skal holde duerne standby til kapflyvning fredag eller lørdag.

På genlyt i morgen.

Mvh Martin Hansen01. August 2014

Uge 31

Vi forventer at starte slip Kl. 6,00 i Haderslev. Gamle duer først og i rækkefølgen sektion 53-63 og 54 samme rækkefølge med unger. 6,30 gamle og 7,15 unger for os. Tempraturen skulle ikke volde problemer da vi først rammer 22 grader ved 10 tiden og da skulle ungerne gerne være hjemme da de lover en SØ vind.

Jeg vil gerne takke af for sæson 2014, i næste uge stå Ole Johansen 128 og Finn Nielsen 189 for løsladelse.Jeg er meget tryg ved det da de er et par dygtig folk til jobbet.

Der kommer ikke en mail på næste fredag.

Husk formandsmødet er flyttet til d 20/8-2014 Kl.19,00 i 053's klubhus.

Jeg vil hermed gerne takke Ole smidth og 053 medlemmer for et godt udført arbejde hver fredag aften eller måske halv nat. Jeg er meget glad for jeres måde at løse de praktiske problemer på. TAK

 

Jeg ønsker alle god vind.

 

mvh Peter.25. Juli 2014

Uge 30

UNDSKYLD jeg glemte jer i sidste uge. Vi har besluttet at flytte ungerne til Horsens N af 2 grunde. For det første skulle der være 8 slip i Vamdrup i denne uge og så det varme vejr. Vi forventer at slippe vores duer Kl  06,15 på begge stationer, da der kommer et regnvejr ind ved Århus ca.08,00 og for ikke at blive fanget af andre slip bla. Ddb.

God vind Peter.14. Juli 2014

Referat af bestyrelsesmøde 2/7 2014

Bestyrelsesmøde 2/7 2014

Alle medlemmer af bestyrelsen til stede på mødet.

 1. Ansøgning fra 194 Hals om optagelse i sektion 54. Der var forskellige meninger om denne ansøgning. Derfor blev det besluttet at spørge alle medlemmer om deres mening.

  Hermed information til medlemmer i sektion 54 – vi ønsker jeres tilbagemelding på formandsmødet i august. Ønsker man at optage de 7 medlemmer fra 194 Hals i sektion 54?

 2. Antal af duer på flyvningerne i 2014 er glædeligt steget. P.t. ligger vi 2.800 duer over sidste år – dels pga. en ekstra uge – dels pga. bedre tilslutning hver uge.

  Generelt går samarbejdet godt – der har været lidt indkøringsvanskeligheder, men det må siges at være naturligt, når der nu er 3 sektioner, der skal samarbejde.

 3. Som et kig ind i fremtiden snakkede vi om evt. fællespakning i sektionen. Peter Liljendal fremsagde et oplæg, som han havde arbejdet på.
  Der blev diskuteret til højre og venstre – og mange spændende idéer blev lagt på bordet.

  Vi blev enige om at det med fordel skal diskuteres i de enkelte foreninger først, så der kan oplistes fordele og ulemper ved sådan en løsning. Vi vil meget gerne høre fra de enkelte klubber – gerne allerede på formandsmødet i august.

 4. På efterårets generalforsamling trækker Peter sig som formand, og Ole ønsker heller ikke at fortsætte i bestyrelsen.

 5. Formandsmødet den 6. august er flyttet til den 19. august – stadig i 053 Sølyst og kl. 19.30.

 6. Allerede nu blev vi enige om at vi næste år vil foreslå 4 sportsduer og at vi pakker jf. DdB’s regler for antal i kurvene – p.t. 26 hanner og 28 hunner.

Referent
Martin Hansen11. Juli 2014

Uge 28

Vi forventer at starte slip når nattens høje luftfugtighed 95-99% falder mellem 6 og 7 Slip rækkefølgen er 53 63 54, 15 min.mellem slippene.Vi forventer at starte i Horsens 45 min.efter sidste slip i Kolding.

Ungerne i Horsens slippes i samme rækkefølge som de gamle,måske med 20 minutter mellem slippene.Ungerne forventes at have en SV vind de første ca.50 km som så svinger over til en Ø-NØ vind ca.5-8 mps. Tempreturen forventes at ligge mellem 15-20 grader.

Der er kommet flere henvendelser om at man gerne vil have ungerne ud først. Det mener vi er en dårlig ide da der forventes vindstille og lokal dis eller tåge i horsens som  de gamle duer kan dreje udenom.

Ps sørg nu for at ungerne er fyldt om med vand, da der i eftermiddag og aften er meget tørt og varmt,det er vel det største problem.

Peter.04. Juli 2014

Uge 27

Vi forventer at starte slip Kl. 6,00. Rækkefølgen laver vi først i morgen mellem 5 og 6.Da vi har et ungeslip i sektion 53 fra Vindblæst kirke. Der skulle ikke være problemer med luftfugtigheden og varmen før efter kl.10.

God vind Peter.27. Juni 2014

Uge 26

Vi 3 løslader forventer slip mellem 8 og 10,således der ikke kommer duer hjem før Kl. 12. Vi er inde i en periode med ustabil luft. Vi tror vi få en tør kapflyvning,For at få slippene til at passe starter vi sikkert med vores duer derefter skrt.53 og til sidst sekt 63.Ved middagstid skulle luftfugtigheden falde til ca 65%.

 

God vind Peter.20. Juni 2014

Uge 25.

Vi løslader regner med at starte slip i haderslev Kl. 06,00. Rækkefølgen vil efter vejrudsigten blive sekt 63-54-53.

Der er dog en usikkerhed for vejret skal ikke forskuppe sig ret meget for at vi må lave en ny plan.

Vi forventer at duerne kommer tørskoet hjem.der er dog en mulighed for en lille byge. Den skrå modvind fra nv plejer duerne at udnytte til mere fart.

 

God Vind. Peter13. Juni 2014

uge 24

Vi forventer at starte slip Kl.6,30 fra kolding.Rækkefølgen ligger ikke helt fast, men den lave vi imorgen til vores møde ca.kl.6. Der er meldt ud at vi får en nordlig vind men tørt vejr og klart vejr. God vind til alle.

mvh Peter06. Juni 2014

Uge 23

Vi regner med slip start ca kl. 08,00 da der skulle ligge en hel del fugtig luft  i midt jylland. Der er dog mulighed for, at det ikke bliver til dis og tåge så vil det være muligt at slippe lidt før.God vind til alle.

mvh Peter.30. Maj 2014

Uge 22

Vi forventer at starte slip i Vamdrup Kl.7,00  53-54-63 og vi håber på 20 min. imellem slip.Der skulle ikke være nogle problemer med vejeret.

 

god vind Peter23. Maj 2014

Uge 21

Vi forventer at starte slip i Kolding Kl. 7,00 og Haderslev Kl.8,45 I denne uge er det først sekt 63 derefter sekt 53 og vi er sidst.

mvh Peter16. Maj 2014

Uge 20

Vi forventer slip i morgen omkring kl. 8 - startende i Horsens.
Dog kan der forekomme tidligere slip hvis den forventede dis slipper hurtigere.

God vind!

Mvh
Peter09. Maj 2014

Uge 19.

Så starter vi sæsonnen op med de første imformationer.Vi har nu haft telefonmøde os 3 løslader og vi forventer gode flyvninger med lødladelse af duerne fra omkring kl 8,00.Rækkefølgen er Blå sekt.53 Orange sekt54 og Hvid sektion 63 og andet slip Gul sekt 53 Grøn sekt.54 og rød sekt.63.Jeg vil gerne byde sektion 63 velkommene i vores sammenarbejde. God vind og lad nu ikke nerverne styre.08. Maj 2014

1 års stjernen

Hermed en invitation til alle medlemmer i sektion 54.
Et nyt tiltag af Ole S. Hansen - tilmelding senest fredag 16/5!

Se vedhæftede.

God fornøjelse!08. Maj 2014

Referat af kontrolmøde

Formandsmøde (kontrolmøde) onsdag den 2.april 2014.

Peter bød velkommen, og redegjorde for forløbet af den indgåede aftale mellem sektion 53, 63 og 54.

Derefter gennemgik vi ”Regulativ for 2014”.

Vedr. dueantal i kurvene påpegede bl.a. 034 , at det kunne have været bedre at følge DdB´s anvisnng, om at kurvene fyldes op med 26 A og 28 U.
Vi har 24 A og 26 U – og det er vigtigt at der fyldes op i kurvene.
Peter svarede, at det jo er tilladt, at fylde ekstra i kurvene, så man evt følger DdB´s retningslinjer.
Det er vigtigt,at vi ikke får for mange ”slatter”af pladshensyn .

Forsamlingen gav tilsagn om at OSH 053 måtte lave en mindre ompakning (sammen med et andet medlem af 053)- hvis dette ville være nødvendigt.
På forsiden af kuverten til Henrik Rasmussen påføres nummer på ikke fyldte kurv(e), så den/de er nemme at finde i forbindelse med en evt. ompakning.

Transportplanen kommer så snart Per Vestergård har udarbejdet den.

Som det fremgår af Regulativet, SKAL DER MÆRKESEDLER på begge sider af kurvene,
Kode 95: Orange
Kode 96: Grøn
Der blev udleveret mærkesedler til alle foreninger.

Vedr. opsamling, kan det nævnes, at 077 Arden leverer duerne i Haverslav. Finn vil dog undersøge,
om der er stemning i Arden for, at duerne leveres i 053.

Mesterskaber: som beskrevet.
Præmier: som beskrevet.

Vedr. indberetning: Det blev diskuteret, hvorfor vi ikke følger DdB´s regler med indberetning.
Hos DdB er det senest 15 min. efter et medlems først stemplede due, og hos os er det 30 min efter.
Der indberettes på internet/SMS til www.brevduen.Dk.
Vi tager det op igen på evalueringsmødet i August.

Indberetning af resultater vedr. sektionsflyvninger: De skal kun sendes til Hans Jørn Thomsen.
Henrik Rasmussen skal ikke have dem mere.

Der blev fra flere sider rejst kritik af den mangelfulde opdatering af hjemmesiden.
Specielt siden som omhandler foreninger/formænd m.m (siden med adresser)

Under eventuelt snakkede vi om at få ændret sportsdueantallet til næste år, så det følger DdB.
HUSK AT VI TAGER DET OP.

Mødet afsluttes med et ønske om at huske den positive stemning i dette nye tiltag med sektion 63 – og 53.
Eventuelle problemer skal tages op på rette sted, ellers er det svært at gøre noget ved det.

God Sæson 2014.

Referent : Ole S. Hansen

P.S. Husk at informere om EDB-ansvarlig i hver klub til Peter Liljendal, hvis det ikke allerede er sket.28. April 2014

Vigtig information

Husk at flyvninger fra Horsens foregår fra station Horsens N.

Mvh Bestyrelsen28. Marts 2014

Kontrolmøde 2/4

En lille reminder vedr. kontrolmøde i næste uge onsdag den 2. april.

Mødet afholdes i 023 Aalborg kl. 19.30 - og vi håber at se alle ansvarlige forud for den nye sæson.

Vel mødt.

På bestyrelsens vegne;
Martin Hansen12. Marts 2014

Debat aften i 023 Aalborg 17/3

Hermed en invitation til en debat aften i 023 Aalborg, Magsvej 8A, 9000 Aalborg.

Mandag den 17. marts kl. 19.00

M&C Hansen kommer med et oplæg, og der bliver mulighed for debat:

 • Hvordan kan vi bruge tiden fra nu og til sæsonen starter?
 • Hvad skal der nås, for at blive klar til tiden?
 • Hvad skal vi give duerne for at få dem klare til en ny sæson?
 • Konditionstræning og træning i bil
 • Fodring
 • Og meget mere.

Der vil også være mulighed for at høre mere om udvalgte biprodukter - og mon ikke der også vil være nogle gode tilbud ;-)

Alle er hjertelig velkommen!

Med venlig hilsen
023 Aalborg09. November 2013

Referat af generalforsamlingen 9/11 2013

Generalforsamling Sektion 54 – Lørdag 9/11 2013 i 074 Vejgaard

Deltagere: Den samlede bestyrelsen + Martin Sørensen, Christian Hansen fra 023 - Bent Pedersen fra 034, Jens Eilif, Rene Nielsen fra 053 – Torben Andersen, Sigurd Kjærgaard, Hans-Jørn Thomsen, Finn Nielsen fra 074. I alt 14 mandater. 077 var fraværende.

1.       Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Lasse Lindstrøm – blev valgt.
Lasse takkede for valget. Bad os om at rejse os og minde de misterede. LL konstaterede at generalforsamlingen var rettidig indkaldt.

2.       Valg af 2 stemmetællere blandt tilhørerne. Klaus Poulsen og Hans Bøjer

3.       Konstatering af mandater. 14 mandater.

4.       Formandens beretning.
PL: Glemte at nævne at 034 også har været samarbejdsvillige i løbet af sæsonen.
Ingen kommentarer – og enstemmigt vedtaget.

5.       Regnskabet 2013.
HR: Årets overskud skyldes at sektion 53 i 2013 har sendt flere duer i år.
CH: Der har været spørgsmål vedr. egenkapitalen – er 96.000 et fornuftigt niveau i løbet af sæsonen?
HR: Der kommer store udlæg i løbet af sæsonen – derfor har vi brug for en god kassebeholdning.
PL: Vi ønsker at have en buffer på ca. årets omsætning, så vi også kan klare os i eventuelle hårde tider.
Herefter blev regnskabet enstemmigt vedtaget.

6.       Kontingent 2014
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent enstemmigt vedtaget.

7.       Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag

8.       Flyveplan 2014
Der er udsendt 2 kapflyvningsplaner – en for et samarbejde mellem sektion 53-54-63 og en for et samarbejde som i 2013 med sektion 53. Da sektion 63 først har generalforsamling i januar måned, har bestyrelsen udsendt 2 kapflyvningsplaner, så vi ikke skal afholde en ekstraordinær generalforsamling, hvis de ikke ønsker at deltage i samarbejdet.
Vognmand Peer Vestergaard har udsat 3 ærespræmier på henholdsvis 1000-500-300 til hver sektion i uge 32, hvor der er fællesslip – slagpræmier og med 4 afkrydsede duer i foreningskryds.
BP: Vi kunne godt tænke os at vi havde haft et formandsmøde før der blev forhandlet med sektion 53 og 63.
PL: Der lå ikke noget konkret på det tidspunkt – der blev først lavet et forslag til kapflyvningsplan for en måned siden.
BP: Vi kunne godt tænke os at få samlede slip med de gamle i de sidste 3 uger så vi undgår 6 slip.
CH: Vi er fortaler for et samarbejde med sektion 63. Og vi ønsker at samle den nordjyske del som en gruppe – og så må vi være fleksible i samarbejdet. Vi vil stå stærkt som 3 sektioner.
HJT: Foreslår at bestyrelsen har carte blanche til at vedtage om vi starter 2 eller 3 uger før DbB.
RN: Kunne vi beslutte at vi starter i uge 19 uanset samarbejde?
LL: Vi stemmer om vi kan vedtage kapflyvningsplan 2. Hvis så sektion 63 ikke ønsker samarbejdet – er kapflyvningsplan 1 gældende. Enstemmigt vedtaget.
Kan bestyrelsen få carte blanche til at arrangere en uge med 2 x Horsens i uge 19, hvis DdB vælger at rykke til start i uge 22. Enstemmigt vedtaget.

JE: Skal vi have flere sektionsflyvninger i generalmesterskabet?
PL: Vi kan ikke ændre noget på det før næste år.
TA: Der er for mange usikkerheder p.t. til at vi kan lave ændringer – lad os se hvad fremtiden bringer og så evt. ændre noget på mesterskaberne.
RN: Vi kunne godt tænke os at der min. er 1 DdB-flyvning i ungemesterskabet.
HJT: Det kræver en manuel udregning, da systemet ikke kan udregne det.
BP: Vi kunne godt have et sportsmesterskab med ungerne også.
LL: Vi kan ikke ændre noget nu – indsend jeres forslag næste år i god tid.
CH: Jeg spørger lige igen vedr. uge 32 med fællesslip på plan 1 – denne flyvning tæller med til mesterskabet, så vi har i alt 17 flyvninger?
PL: Ja, den tæller med.
LL: Hvem kan stemme for uændrede konkurrencer? Enstemmigt vedtaget.

9.       Valg af løslader. PL genvalgt.

10.   Valg af kasserer. HR ønsker ikke genvalg.
PL: Vi har i bestyrelsen talt om at vi ikke kan tage flere opgaver, men vi ønsker at påtage ansvaret. Men opgaven vil blive lagt eksternt og mod betaling.
MS: Synes at det er en god idé at lægge opgaven til en ekstern tilknyttet.
CH: Synes ikke at det skal være et medlem i sektionen – det skal være en ikke-duemand.
HJT: Vil gerne give bestyrelsen carte blanche til at finde en ekstern, men det skal ikke være en duemand for at undgå fnidder. Det er også lige så meget for personens egen skyld.
PL: Problemet er jo at opgaven igen vil falde tilbage på bestyrelsen – og vi har nok at lave.
BP: Det dur ikke at begynde med at betale folk for det.
HR: Jeg vil godt hjælpe, men jeg ønsker ikke at være i bestyrelsen.
MH: Vil det sige at du godt vil være ekstern kasserer?
HR: Ja, det er ok.

5 minutters pause……

PL: Vi foreslår HR som kasserer udenfor bestyrelsen.
LL: Hvem kan stemme for HR? Enstemmigt vedtaget.
HJT: Vil gerne opstille.
RN: Vil gerne have en repræsentant fra 034?
LL: Kan vi stemme for HJT? Enstemmigt vedtaget.

11.   Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. Martin Hansen og Jan Christensen er villige til genvalg. De blev valgt.

12.   Valg af en bestyrelsessuppleant. Christian Hansen blev genvalgt.

13.   Valg af revisor. Kim Pedersen blev genvalgt.

14.   Valg af revisorsuppleant. Torben Andersen blev genvalgt.

15.   Eventuelt.
RN: Ønsker at sektionens mesterskaber blev lagt på hjemmesiden lige efter sæsonen.
MH: De er netop blev lagt på.
LL: Mangler stadig referat fra generalforsamlingen (ordinær) fra november 2012.
MH: Jeg var ikke til stede på mødet, men skal finde frem til dokumentet.
PL: Kan ikke forstå at bestyrelsen ikke har modtaget nogen forslag vedr. mesterskaber. Men ser at vores forretningsgang gør det svært for folk at få kilet forslag ind, da de skal indsendes inden 15/10.
Håber at vi vil tage godt i mod sektion 63 i samarbejdet, men det kræver at vi arbejder aktivt for det – fylder kurvene op o.s.v.
BP: Kunne bestyrelsen ikke forslå at vi følger DdB’s retningslinier for sportsduer, så vi kan følge dem mht antal uanset hvad DdB så beslutter?
PL: God ide at vi tænker på at få forslag ind i tide.
BP: Kunne godt tænke sig at vi som foreninger havde mere fokus på ungerne, så vi ikke mister så mange unger? Måske kunne man i et fremtidigt samarbejde mellem 3 sektioner arbejde med små slip i starten – og have fokus på udfordringen med sene løsladelser.
RN: Sørg for at kurvene – også i sektionen – bliver pakket optimalt – udnyt kurvene og undgå slatter. Vi havde jo en enkelt uge i 2013, hvor der pludseligt var propfyldt på bilen.
HJT: Kunne vi i de enkelte foreninger forud anmelde antal duer om torsdagen?
MS: Vi kunne også lave kurveattester så vi ved hvilke kurve der kan pakkes om.
HJT: Der er ingen, der kan klantre bestyrelsen for den uge, hvor der kom så mange duer – det var umuligt at forudse – men man kunne måske afhjælpe problemet med forud anmelde.
PL: Men vejret kan jo ændre sig, så det giver måske rokeringer fra torsdag til fredag.
OSH: Man kunne også give en lille markering på nogle halvfyldte kurve, så de kunne stilles til side ude i sektion 53 – og når så bilen/bilerne skal pakkes endeligt kunne vi lave en lille ompakning.
CH: Kunne bestyrelsen ikke udarbejde nogen retningslinjer for dette?
HJT: 18. januar udstilling og 15. marts fest – i Torskeklubben.
RN: Vi kan jo bruge de samme oppakningspapirer som vi bruger i DdB-regi.

Generalforsamlingen blev afsluttet med et trefoldigt hurra og lev for sektion 54

Referent
Martin Hansen17. September 2013

Medlemsmøde i Sektion 54 - imorgen 18/9

En lille reminder om at der i morgen afholdes medlemsmøde i sektion 54 regi.

Vi håber at se mange medlemmer, så vi kan få en god og konstruktiv snak om nutiden og fremtiden i vores sektion.

Mødet afholdes i 053 Sølyst kl. 19.30

(og ikke i 074 som først annonceret)

Vel mødt.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen.28. August 2013

Formandsmøde 28/8

Formandsmøde 28/8 2013 – i 023 Aalborg

Tilstede var: Torben Andersen, Ole Schmidt, Peter Liljendal, Jan Christensen, Erik Ø Jensen, Bent Pedersen, Ole Olsen, Martin Hansen. Fraværende var Frank Jensen og Henrik Rasmussen fra bestyrelsen.

HUSK:
Medlemsmødet er 18. september kl. 19.30 – flyttet til 053 Sølyst. Vi håber at se rigtigt mange af jer.

Statistik:
I forhold til 2012 mangler vi 72 duer pr. flyvning, men da året er gennemført uden duer fra 077 Arden er året acceptabelt. Til gengæld har sektion 53 afsendt 2.000 duer mere i år, så året har sammenlagt været positivt for de 2 sektioner.
077 Arden regner med at ville flyve sektionsflyvninger igen i 2014 – og det er jo meget glædeligt.

Kapflyvningsplanen 2014:

PL:Uge 26 og 27 regner sektion 53 med at arrangere 2 Randers flyvninger, hvor de selv vil skaffe en bil.

BP: Vi har talt om at det kan blive meget svært at lave 6 slip på ét sted.

PL: Uanset om vi har 4 eller 6 slip så har vi alligevel koordineret med sektion 63 tidligere, så det ændrer ikke noget.

TA: En mulighed er jo også at lave fællesslip de sidste 3 uger, så man i alt kun har 4 slip.

MH: Vi kommer selvfølgelig til at samtale med de 2 andre sektioner om at gøre det bedst muligt – alle er interesseret i at gøre det bedst muligt for duerne.

Bred enighed om at finde den bedste løsning for vores unger. Også bred enighed om at finde det bedste løsning for samarbejdet med de 2 andre sektioner.

De tilstedeværende gav bestyrelsen mandat til at kunne arbejde mod evt. fællesslip de sidste 3 uger for at kunne få en god løsning for ungerne.

TA: I 074 kunne man også godt være interesseret i en 4-duers flyvning som foreslået.
Stor fællesinteresse i de 4-duers flyvninger.

Yderligere punkter:

PL: Henrik Rasmussen stopper som kasserer efter denne sæson pga. at hans arbejdsbyrde vil stige i fremtiden. Derfor skal vi på jagt efter en ny kasserer. Gode forslag imødeses.
Peter Liljendal beregner også selv at stoppe som formand efter udgangen af 2014.

OS: Hvad var det der skete den weekend hvor vi måtte udsætte pakningen til lørdag – var der problemer i 023 med at kunne pakke om lørdagen?

MH: Nej, vi havde ikke nogle problemer – nej, det var i sektion 53, at man ikke ville finde sig i denne løsning for fremtiden, hvis der er usikker om hvornår DdB duerne ville blive løsladt. Nej, vi klarede det fint i 023.

Referent,
Martin Hansen25. Juli 2013

Uge 30.Torsdag.
Det ser ud til vi først kan slippe duer ved 8-9 tiden i Aabenrå.Morgentåge og høj luftfugtighed i jylland.Men jeg vil tro vi har fået afviklet vores sektions flyvninger inden Kl 12 og dermed inden den megen varme vil sætte ind.God vind Peter

24. Juli 2013

Uge 30
Hey Boys.Det er blevet besluttet at alle flyvninger både dddb og sektion afvikles fredag.Alle stationer pakkes Torsdag og det er samme opsamlings-plan som om fredagen i sektionen og ddb samler op som normalt.jeg vil prøve at få udsendt et nyhedsbrev ca.kl 12.30 i morgen Fredag.mvh Peter

22. Juli 2013

Salg af Bruno Høgh Jensens avlsduer

Det var med stor sorg, at vi modtog informationen fra den efterladte familie om at Bruno var afgået ved døden for 6 uger siden.

Bruno startede med brevduer igen i efteråret 2012 efter mange år med raceduer, men han skulle desværre ikke få mange måneder med disse duer. Han meldte sig ind i vores forening 1. januar - og vi har allerede mange gode minder om Bruno. Han vil blive savnet for sit gode humør, passion til duer og for sit venskab med alle i byen.

Hans avlsduer er netop nu til salg på www.hansen023.dk - nogle fine, udvalgte duer, som passede Brunos smag. Duerne er velbyggede og fine - her er der mulighed for at gøre et rigtigt godt køb.

Alle penge vil ubeskåret gå til den efterladte familie, så vi håber at duerne vil blive solgt flot - også selv om tiden ikke er den mest gunstige.

Skulle der være spørgsmål om duerne eller hvis I har lyst til at se dem, går de hos Martin - ring 2124 6886, så finder vi et tidspunkt.

Duerne er præsenteret i de parringer, som Bruno havde valgt - den sidste han var parret med en lånt hun, som nu er leveret tilbage.

Med venlig hilsen
M&C Hansen19. Juli 2013

Uge 29
Vi forventer at kunne starte med slip i haderslev mellem Kl.7,00 og Kl. 8,00,Det ser ud til vi får noget morgentåge og ikke ret meget vind Hvis vi ser på vejrkortene med luftfugtighed vil den begynde at falde ved kysterne ca kl.700.Hvis der ikke er morgentåge vil vi kunne begynde slip Kl. 6,10 altså en time efter solopgang.Temp vil kl.ca.12,00 ramme 24 grader.så jeg håber vi kan afvikle flyvningerne inden. God vind.Peter

15. Juli 2013

Uge 29
Vi ha kun en lastbil her i næste Week-end. Så vi kan ikke flyve med unger fra kolding de skal med til haderslev.Jeg håber ikke det vil give nogen problemer.mvh Peter Liljendal

12. Juli 2013

Uge 28
Vi regner med at starte slip 7,30-8,00 Da der er en høj luftfugtighed fra solopgang.Oveni har vi den udfordring at sekt.63 står i Vejle med 2 slip.Vi satser på at kunne slippe vores Gamle i kolding og sektion 63 i Vejle på samme tid,30 km afstand.Vi skal have ungerne ud inden der bliver for varmt og vores løslader flyver selv korte stationer,så der er nogle hensyn at skulle tage.mvh Peter

05. Juli 2013

Uge 27
Vi forventer godt flyvevejr imorgen. Der er dog lidt ugler i mosen med høj luftfugtighed og måske tågebanker og dis,Vi er blevet enig om at første er gamle duer  fra sekt.53 og derefter deres unger.Vores unger går 1/2 time efeter deres unger så de ikke løber sammen.Jeg håber og tror vi kan slippe gamle duer ved 6 tiden da der er bedre vejr i padborg men slippetr skal falde i hak med sektion 34 og sektion 21 (sjælland) da de står i Løgum Kloster.Pøj Pøj med ungerne.mvh Peter

29. Juni 2013

Uge 26
Det er blevet besluttet at vi pakker til sædvanlig tid idag Lørdag. Da der har været en del kritik af vores beslutning med at udsætte pakningen af duerne agter vi at pakke normalt om fredag resten af sæsonnen.Det er dog muligt at vi pakker en lørdag,hvis Ddb har udsat deres flyvninger til søndag om fredagen.det gør de nok ikke.mvh Peter

28. Juni 2013

Uge 26
Vi har udsat pakning af duer til imorgen da vi mener at der ikke er flyvevejr lørdag.Der kommer en langsom front fra vest ind over jylland og samtidig har vi en luftfugtighed på 95-100% det meste af dagen.Vi ved ikke om der bliver en anden tid på opsamling,men herom senere.mvh Peter.

21. Juni 2013

Uge 25

Vi har nu haft møde og regner med at begynde  slip ca.kl.9,00.

mvh Peter.14. Juni 2013

Uge 24

Jeg forventer slip for sektion 54 ca. kl.6,00 som vejrudsigten se ud nu her kl. 13,30 fredag. Vi skal have god sigt og sol på hele flyveruten. tørvejr og en vind fra SV der går over til S, så det kan godt blive hurtig flyvning.

God Vind.Peter14. Juni 2013

Opdatering af hjemmesiden

Så er hjemmesiden blevet opdateret med de første resultater fra denne sæson.

God fornøjelse med læsning.

Pbv.
Martin07. Juni 2013

uge 23

Vi forventer slip 6,30 - 7,30. Vi vil vente med at slippe til temp.er ca.10g og den vil komme omkring vores forventet sliptidspunkt. Der forventes vestlig vind som op af formiddagen svinger til Nv.  

Vi ønsker alle godt flyvevejr.

mvh Peter. 31. Maj 2013

uge22

Nyhedsbrevet er forsinket da jeg har været på arbejde hele dagen. Sådan er det indimellem.

Duerne forventes løsladt ca. kl.6,00 i morgen fra Haderslev og det forventes at de flyver hjem i  en nordlig vind.og halvskyet ca.15 g. God vind.24. Maj 2013

Løsladelse

Duerne er sluppet Kl.11.15 i kolding.Østlig vind  6 mps halvskyet og 13,1 g

god vind.23. Maj 2013

Uge 21

Hey Venner.

Som i sikkert ved har Ddb aflyst flyvninger i denne uge.Sektionerne 53 og 54 har besluttet at afvikle vores indlandsflyvning Fredag d.24/5-2013 med forventet slip ca.kl 11,00 Duerne samles op i 053 ca. 2 timer senere end opsamlingsplanen om Fredagen.

Jeg håber ikke det her giver problemer for nogen.

mvh Peter18. Maj 2013

uge 20

Vores slip er lidt forsinket da sektion 11 og 12 skal krydse hen over Haderslev,17. Maj 2013

uge 20

Hvornår der slippes kan jeg ikke sige da der er 2 muligheder her fredag middag.Hvis vejret køre lidt hurtiger er der  mulighed for silp kl.6,15 og holder vejrudsigten er der slip først på formiddagen.

Jeg forventer en god flyvning.

Blå flyvning slippes først.

Husk at tjekke vriderne på kurvene.

mvh Peter Liljendal10. Maj 2013

Uge 19.

Her fredag middag forventes godt flyvevejr.sydlig vind sol med skyer og temp.fra 8 til 10 g.når vi slipper duer.

Jeg vil gerne at i er obs på at vi flyver Horsens N stations nr.199,så vi ikke får problemer med den imorgen.

Vi for venter at slippe vores duer i Horsens Kl. 7.30 og Kolding Kl. 8.00 og sektion 53s Horsens kl. 7.00 og deres Kolding Kl.7.30.

Vi regner med at vi få nogle gode flyvninger, så vi kommer godt igang.

God vind Peter Liljendal.25. April 2013

Referat af kontrolmøde 10/4

Referat Kontrolmøde Sektion 54 - 10/4 2013 i 023 Aalborg

Tilstede: Lasse L, Frank J, Finn S, Thorkild C, Rene, Waleed, Bent P, Christian H, Martin S, Henrik R, Ole S, Martin H

1. Gennemgang af reglement 2013

CH: Kunne man bede PL om at sende en mail uanset hvad fredag? God idé synes de fleste – men gerne en fast melding, så man ved hvad man kan rette sig efter.

Ellers ingen kommentarer.

BP: Ved sportsmesterskabet har vi kun 3 afkrydsede duer – vi skal have det med næste år som 4 – lige som DdB.

BP: Forslag om at Sektionen laver en sæsonstart – ligesom DdB – så vi er sikre på at tingene er ordenligt.

2. Andre ting – Idéer som bestyrelsen kan arbejde med.

CH:                      Sørg for kun at vande halvt op i vandtrugene, så det ikke vælter ud over det hele. Sektion 53 vander for meget.

BP:                      Per Vestergaard har oplyst sektion 53 om dette.

CH:                      Hjemmeside – kan vi ikke få resultaterne ud på hjemmesiden? Opdatering løbende, så vi og andre kan følge med.

MH:                    Vi mangler en webmaster, som kan arbejde med siden. Og problemet er at hjemmesiden er kodet, så…

BP:                      Kunne man ikke bruge DdBs hjemmeside?

MH:                    Jeg prøver at spørge.

CH:                      Hvem betaler for kørslen fra Frederikshavn til Aalborg?

TK:                       Hvorfor bliver der ikke lavet en oversigt over kapflyvningsregnskabet, så vi kan få alle informationer?

HR:                      Der er intet hemmeligt i noget – og sidste år blev alle informationer sendt ud til gennemsyn.

FS:                       Vi sender ikke duer på sektionen, da vi ikke får noget ud af det. Der sker ikke noget nyt.

FJ:                        Duerne flyver ofte forbi – så vi vælger at træne selv.

CH:                      Må en mand køre et andet sted hen med duerne?

FS:                       Vi har givet hinanden håndslag på at lave et prøveår.

BP:                      Stemningen var god i vores forening for et fællesslip med sektion 53, 54 og 63 på sportsflyvningerne med f.eks. 4 duer.

                             9 flyvninger hvor alle 3 af 4 sportsduer tæller.

Flere:                 God ideer.

CH:                      Synes altid at kapflyvningsplanen ER fastlagt når vi går til afstemning. 023 vil gerne foreslå Åbenrå i stedet for Kolding. Længere flyvninger end nu.

MH:                    Vi kæmper altid for længere afstande.

CH:                      Vi bruger 10.000 på ærespræmier i sektionen – nogle hos os synes at det er for meget.

LL:                        Vi synes at det er fint.

BP:                      Der skal da være præmier!

MS:                     Hvad med mesterskaber – skal de også afskaffes?

FJ:                        Hvis ikke der er mesterskaber, vil jeg da ikke have duer.

LL:                        Der skal da være noget at flyve om.

Flere:                 Generelt positiv stemning for mesterskaber og præmier.

FS:                       Jeg kunne godt tænke mig at mesterskaberne ikke var så lange, så der kunne holdes ferie.

MH:                    Et mesterskab f.eks. på 9 uger – så man kan nå at afslutte et mesterskab inden ferie.

CH:                      Kan ikke forstå at der ikke er flere der spiller slagspil. Det er det mest reelle spil.

BP:                      Slagspil på sportdueflyvningerne var måske en god idé?

Flere:                 God idé

TK:                       Serieflyvninger med 3 duer – måske en mulighed for at få penge i gang.

FJ:                        Frits Jensen har lyst til at flyve i sektion 54 – og DdB har oplyst at hvis vi som sektion kan blive enige, så kan han overflyttes uden problemer.

CH:                      Tror ikke at 023 vil stemme for at han bliver optaget. Det er overhovedet ikke personligt på Frits, men det er princippet at vi skal udvide endnu mere mod øst.

LL:                        Tror heller ikke at 074 vil stemme for at han bliver optaget.

Flere:                 Hvorfor kan han ikke flyve i sektion 52? Han er jo i sin gode ret til at indlevere i sektion 54 men konkurrere i sektion 52.

FS:                       Frits har sagt at det skal være kun sektion 54 – ellers ingen løsning.

Flere:                 Så bliver det nok besværligt.

Referent
Martin Hansen21. Marts 2013

Referat af bestyrelsesmøde i sektion 54 19/3 2013

Bestyrelsesmøde Sektion 54 tirsdag d. 19/3 kl. 19.00 - hos Peter Liljendal
Forhindret var Jan Christensen og Ole S. Hansen

Dagsorden:

1. Forberedelse til Formandsmøde 10/4 i 023:

Kapflyvningsreglement.
Opsamlingsplan.

Gennemgang af regulativ og kapflyvningsplanen – transport – som fremlægges på formandsmøde 10/4.

Ikke de store ændringer bortset fra acconto-beløbet per due, som grundet manglende duer fra 077 Arden, bliver hævet til 8,00 pr. due. 2012 gav et underskud på kapflyvningerne på 17.000,- så med yderligere udfordringer bliver vi nødt til at hæve med en krone.

2. Tanker og idéer om fremtiden.

Bestyrelsen ønsker at lukke op for gode idéer hen over sæsonen – der er flere idéer på papiret, men vi ønsker meget at høre fra medlemmer i sektionen med idéer til nytænkning – skriv til formanden.

• Sportsflyvninger med f.eks. 3-4 duer? Evt. i samlet slip med sektion 53 og 63?
• Sponsorflyvning?
• Makkerflyvninger?
• Sportsduer med unger?

O.s.v. o.s.v. mulighederne er mange, så vi ønsker at høre fra medlemmer i sektion 54 med deres gode idéer.


3. Eventuelt.

Referent
Martin Hansen21. Marts 2013

Referat af ekstraord. generalforsamling 13/2 2013

Ekstraord. Generalforsamling i Sektion 54 – onsdag den 13/2 2013

Formanden Peter Liljendal (PL) startede med at byde velkommen.
Orienterede også om et møde med Per Vestergård i Brædstrup. Sektion 54 er åben overfor samarbejde med andre sektioner.
P.t. er der udsendt et tilbud fra sektion 53 og 54 til sektion 63. Vestergård har givet os et tilbud, hvis sektion 63 også skulle være med i vores opsamling – dette tilbud er videregivet til sektion 63.
Der kunne også være mulighed for et samarbejde med evt. andre sektioner.

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Lasse Lindstrøm (LL) – ikke andre forslag – og LL tog opgaven.
Startede med at indskrænke overfor bestyrelsen at der ikke er blevet udsendt referat fra den ord. Generalforsamling – der skal udsendes referat – også selvom sekretæren Martin Hansen (MH) ikke deltager i mødet som det var tilfældet. Så må der findes en anden referent.

2. Konstatering af mandater
Mandater blev optalt:
023 1
034 1
053 2
074 5
077 0
Bestyrelse 3
I alt 12 mandater.

3. Kapflyvningsplan 2013

Jens Eilif (JE): Hvad er grunden til at vi skal gå tilbage fra Padborg i uge 27 til Kolding i uge 28?

PL: Hele kapflyvningsplanen er jo skabt på baggrund af et samarbejde med sektion 53, så der er folk der ønsker længere, men også folk, der ønsker kortere flyvninger.

Hans Jørn Thomsen (HJT): I uge 27-29 er der forskellige stationer med henholdsvis unger og gamle – måske skulle vi søge om at flyve med sektion 34 i alle 3 uger?

Christian Hansen (CH): Nu kan vi alligevel ikke lave om på ugerne, men man kunne måske for næste år arbejde for et udvidet samarbejde med sektion 34?

PL: Der er i høj grad skævet til lastbilernes kapacitet – de er i de uger fyldt op – begge biler.

HJT: Hvis vi alligevel ikke kan lave om på noget – hvorfor så møde?

LL: Vi skulle have vedtaget kapflyvningsplanen som den var på den ord. generalforsamling – og så i tilfælde af ændringer kunne vi afholde extraord. generalforsamling.

PL: Ja, det kunne godt have været en løsning, men på det tidspunkt hvor vi skulle holde generalforsamling i efteråret var der mange ting i støbeskeen fra hovedbestyrelsen bl.a. det nye sprintermesterskab, som så alligevel ikke blev til noget.

Bent Pedersen (BP): Kunne det ikke være spændende at flyve med ungerne i uge 32 på en sektionsklubflyvning?

PL: Der er ikke økonomi til det – antallet af unger vil være for begrænset til at det kan hænge sammen.

Kapflyvningsplanen blev herefter fuldtalligt (12) vedtaget.

4. Eventuelt

BP: Ville ønske at vi kunne lave et fælles læserbrev til HB, som udtrykker vores utilfredshed med repræsentantskabsmødet i Brædstrup i sagen om de 2 uger med sektion 34.

HJT: 074 Vejgaard har allerede sendt et læserbrev til Brevduen vedr. dette.

MH: Kunne godt tænke mig at arbejde mere med de beregningsområder, som først var på tapetet. Kunne man få lov til at bruge flyvningerne i sektion 54 som prøvedata, så vi kan få vished i hvad der sker med sådanne beregningsområder – hvordan bliver resultatet o.s.v.

BP: Jeg synes at beregningen er meget forvirret og synes at det kan være svært at overskue stillingen til et mesterskab løbende. Synes også at det Berlandske system er bedst, da mange duer ét sted kan ødelægge det for mange et andet sted.

HJT: Koefficient beregningen er godt, hvis der ikke er så mange duer med.

MH: F.eks. på langflyvning hvor tingene bliver mere udlignet.

CH: Beregningen er faktisk nem og ligetil, men kan jo først laves efter at det officielle resultat foreligger.

Der var enighed i forsamlingen om at vi skulle prøve at lave nogle prøveberegninger for vores sektion i 2013 – det kunne være godt at se, hvad det ville betyde.

BP: Hjemmesiden er stadig under al kritik – det er irriterende at den aldrig er opdateret.

MH: Jeg mangler simpelthen tid. Og de resultater og mesterskaber som alligevel er udsendt af HJT og hænger på alle opslagstavler i klubberne ser jeg ikke som det store problem. Men hvis det ikke er godt nok, så er det jo ikke godt nok og så må vi finde en anden mand til det. Alt i orden med det.

PL: Nu da vores præmiefest blev aflyst – hvordan deler vi så præmier ud efter en sæson? Generalforsamlingen er vel den eneste mulighed.

MH: Så ærgeligt at festen blev aflyst – en dejlig aften til at styrke det sociale i sektionen.

Sigurd Kjærgaard (SK): Synes at det er svært at lave nogle sociale arrangementer – i vores forening har vi nogen gange prøvet at lave noget, men der kommer ikke så mange fra de andre foreninger.

PL: 077 Arden har meldt ud at de ikke sender duer på vores sektionsflyvninger – så vi kommer til at mangle penge i det samlede regnskab.

HJT: Hvor tit vil I have mellemregninger i sæsonen?

PL: Du får information fra bestyrelsen

MH: I 2012 var det efter uge 25, 27, 29 og 31 for gamle og uge 29 og 31 for unger, så det bliver nok noget i den stil for 2013 også.

BP: Hvis sektion 63 ønsker samarbejde, bliver det vel med fællesslip for alle 3 sektioner?

PL: Frank, sektion 63, har ytret ønske om et par prøve fællesslip, hvis vi får gang i samarbejdet – hvordan er stemningen for det?

CH: Det kan vi ikke vide p.t. uden møde i de enkelte foreninger.

MH: Det eneste som jeg kunne være bange for er at vi efter nogle års samarbejde med både sektion 53 og 63 står som ”den lille” mht. afstand på vores flyvninger og at både sektion 53 og 63 ønsker kortere flyvninger – så har vi ikke mandat til at gå i mod, men omvendt kan vi heller ikke trække os fra samarbejdet p.g.a. prisen pr. due.

Hermed kunne generalforsamlingen afsluttes i god ro med kaffe.

Referent
Martin Hansen20. Febuar 2013

Foredrag 18. mar. 2013 i 074 Vejgaard

Så er der en ny spændende aften på programmet.

Peter Olesen, Natural Brande, kommer til Aalborg og fortæller om biprodukter og foderblandinger m.m.

Det sker i 074´s lokaler på Enghavevej 15 i Vejgaard.

Mandag d. 18/3 kl. 19.00

Vel mødt, til alle, der har lyst til at opleve en hyggelig aften med andre sportsfæller.

 14. Febuar 2013

Foredrag 19. feb. 2013 i 053 Sølyst

M&C Hansen kommer til 053 Sølyst

tirsdag den 19/2-2013 Kl 19.30

Her vil de fortælle lidt om deres dagligdag hos duerne
og produkterne fra Vanhee og Pigeon Vitality.

Velkommen til en hyggelig aften

053 Sølyst

P.S. Formanden bager kanelkage!!08. November 2012

Skandinavisk Brevduefestival 17/11 2012

Kære medlemmer i sektion 54 (og 53, da)!

BREVDUEFESTIVAL 17. november.

HUSK nu at sætte stort X ved lørdag d. 17. november i jeres kalender for der skal I da til BREVDUEFESTIVAL i Rødekro, Brunde Vest.

Det koster ikke noget at deltage og allerede nu er der 5 bare fra Aalborg, der tager afsted - det kunne være hyggeligt med endnu flere!

Vi åbner dørene kl. 09.00

Første foredrag er kl. 11.00 ved Frode Brakstad fra Norge, som vil fortælle om IMPROVER og der kommer meget mere. Belgica De Weerd kommer - Sjaak Buwalda holder et foredrag om overnatsflyvninger - og der bliver naturligvis tolket til dansk.

Til frokost kan der købes højtbelagte smørrebrød fra Rødekro Kro.

Der vil være flere stande med produkter til duer og også GvW Denmark (Gaston van de Wouwer) vil være og præsentere nogle dejlige duer.

Desuden senere på dagen 2 topauktioner med Filip & Nicolas Norman og Sjaak Buwalda.
Preauktion er nu online på www.hansen023.dk

For dem der ønsker at fortsætte om aftenen tilbydes at komme med på Rødekro Kro til hyggelig samvær med glade duefolk og dejlig mad. I kan stadig nå at blive tilmeldt. Ring til Martin på 21246886.

Se mere på www.skandinaviskbrevduefestival.dk

Vi håber det bliver en lærerig dag for alle og vi glæder os til at I møder op.

Såfremt I ønsker at være med om aftenen vil vi gerne vide dette SNAREST og senest  torsdag d.15. november.

Ring på tlf.  21246886 eller e-mail: mc@hansen023.dk

Sportslig hilsen
M&C Hansen05. November 2012

Sektionens Præmiefest Aflyst

Vi er meget skuffet over at måtte aflyse præmiefesten da der kun var tilmeldt 16 deltagere.

Klaus Poulsen vil prøve at mindske underskudet da musik og lokaler var bestilt forud.

Vi vil i stedet uddele præmier efter generalforsamlingen d.10/11-2012.

Pbv.
Martin Hansen16. September 2012

Medlemsmøde på onsdag 19/9 kl. 20.00

Jeg vil lige minde jer på at vi har medlemsmøde nu på onsdag 19/9-2012 i 074 Vejgårds klubhus Kl 20.00 (bemærk tidspunkt).

Kom med alle jeres gode idéer, så vi i bestyrelsen kan se på dem.

Klaus Poulsen trækker sig ud af bestyrelsen ved næste generalforsamling, så vi skal alle ud og finde en afløser for ham.


Med venlig hilsen
Peter Liljendal29. Juli 2012

Kolding kl. 6.50

Efter mange overvejelser og med kig på den lokale vejrudsigt har vi besluttet at slippe duerne i Kolding kl. 6.50 - unger og gamle sammen.

Vi vægter duernes tarv højst og ønsker at få en fin flyvning for de gamle, men allermest at få ungerne godt hjem fra weekendens strabadser. Derfor denne "utraditionelle" beslutning.
Sektion 53 har lige løsladt kl. 6.30 og alle duer gik godt derfra.
Vores gik ligeledes godt derfra 20 minutter senere.

Her er 11 grader, skyet, men med god sigtbarhed - nordpå flot vejr, så her er der rigtigt duevejr, men sydpå truer regnvejret - derfor mener vi ikke at det er forsvarligt at overlade ungerne til den udfordring efter de seneste ugers voldsomheder.

Håber på forståelse og opbakning.

Pbv
Martin28. Juli 2012

Weekendens flyvninger - opdatering

En sen opdatering med nyt om weekendens udfordring.

Det har været en hård dag - og aften - med arbejde for at finde den bedste løsning for i morgen.
Fokus har været på at lave den bedste flyvning for vores unger - naturligvis også for de gamle - men det har immervæk ikke været nemt.

Hvis I selv har kigget på vejrudsigterne fra diverse meteorologer, har I set at de har "sejlet rundt" i forskellige prognoser og store skift, så det har ikke gjort opgaven nemmere.

Vi har valgt at se på den "værste" vejrudsigt for ikke at tage nogle chancer - og for at prøve at gå fri for det sydfrakommende regnvejr har vi valgt at flytte duerne til Kolding.

Muligheden for slip skal findes mellem kl. 6-7 som det ser ud nu, men det er bedst at følge med i morgen ;-)

God vind!

Mvh Martin
Løslader i denne weekend.27. Juli 2012

Udsættelse

Vejret er rigtigt tarveligt lørdag, så vi har besluttet at udsætte opsamlingen med 24 timer og dermed udsætte flyvningen til søndag.

Lørdag byder på 2 frontzoner og tordenvejr, så vi vægter duerne tarv højest og tager ingen chancer - derfor denne beslutning.

Vi følger tidsplanen på lørdag som for en normal fredag.

Rigtig god flyvning og weekend!

Mvh fungerende løslader ;-)
Martin26. Juli 2012

Aabenraa flyvninger denne weekend

Som I nok alle har set, ser vejret ikke specielt indbydende ud til dueslip lørdag.

Derfor har vi med i overvejelserne at vente med slip til søndag - og dermed også pakning og opsamling af duerne lørdag som vi prøvede for nyligt.

Det gælder om at få de bedste betingelser for vore duer.

Men vi kender jo vejret - meget kan ske inden lørdag - så vi vælger at gennemgå vejret i morgen formiddag - og tager derefter den endelig beslutning inden kl. 12.00 i morgen.

Vi udsender information om beslutningen lige efter.

På vegne af løsladerudvalget
Martin20. Juli 2012

Haderslev 21/7

Vejret er som det har været hele sommeren lidt ustabilt ind over midtjylland.

vi forventer slip omking kl 8-9 .Men det skal ikke flytte sig ret meget for at vi kan slippe tidliger.

Så i skal ikke regne for meget med tiden vi forventer.

mvh peter.14. Juli 2012

Kolding 15/7

 Vi har imorgen 4 slip i kolding.Vi må påregne tidlige slip,vi forventer

at sektion 53 slipper gamle Kl.6,00  og vores kl.6,15, unger sekt.53 kl. 6,30

og vores unger kl.7,00.Som det ser ud nu er det muligt at begynde 5,45.

men vi får se for vejret skifter hele tiden lidt frem og tilbage.

mvh Peter13. Juli 2012

Denne weekends flyvninger

Vejret i morgen ser ret håbløst ud.

Derfor har vi - som informeret i går - arbejdet på flyvninger søndag, så duerne kun skal sidde en nat i kurvene. Vi har gransket vejrkort i dag og situationen har ikke forbedret sig mht i morgen.

Vi har efter aftale med vognmand dermed besluttet os at udsætte de 2 sektionsflyvninger i denne weekend til søndag den 15/7.

Det betyder samtidig også at vi flytter pakningen til disse 2 flyvninger med 24 timer - så duerne bliver opsamlet efter samme plan lørdag aften den 14/7.

Vi regner med jeres opbakning og forståelse.
Og håber at I sætter gang i en informationsformidling i jeres foreninger.

God vind!

Pbv.
Martin Hansen

 12. Juli 2012

Vedr. flyvninger i kommende weekend

Som I sikkert har set på vejrudsigterne, tyder lørdag ikke til at blive en god kapflyvningsdag.
Men vi har efterhånden lært at intet vejr er sikkert her i Danmark.

Derfor har vi udbedt os om ekstra betænkningstid hos vognmanden for at komme så tæt på weekenden som mulig - og for på den måde at have de mest sikre vejrudsigter.

Vi har fået tilladelse til at tage en beslutning før kl. 12.00 i morgen fredag
- om vi pakker fredag som normalt for at satse på lørdagsslip
- eller om vi først pakker lørdag og går efter søndagsslip.

Vi prioriterer duernes - især ungernes - tarv højest - og derfor har vi taget denne beslutning.
Vi ønsker ikke at vore unger skal sidde 2 døgn i kurvene.

Følg derfor med her på nyhedsbrevet i morgen fredag omkring kl. 12.00, hvor vi sender information om den endelig beslutning - så I har tid til at sende informationen ud til alle medlemmer i jeres egne foreninger.

Vi regner med jeres forståelse.

Pbv.
Martin Hansen07. Juli 2012

Padborg-Horsens

Jeg tror vi første kan slippe lidt før kl. 12,00 så i må være tålmodige.

Opklaringen er ved at trække ind over sydjylland og der skulle også snart komme lidt vind

til at fjerne disen.Jeg forventer en god flyvning med hastigheder  mellem 1300 og 1500mpm.

det er en del hurtiger end sektion 52 UH HA godt det ikke er mig der er løslader dernede men

god vind til jer alle.

mvh peter06. Juli 2012

Horsens-Padborg

Vi kan ikke komme med et bud på løsladelserne i morgen vejrudsigterne

skifter nærmeste hver time.Når vi sammeligner de forskellige vejrudsigter

er de vidt forskellige.

mvh Peter29. Juni 2012

Haderslev 30/6-2012

Som det ser ud fra min pind her fredag middag slippes duerne kl.6,00 lørdag.

Efter vejrudsigten vil duerne have en sv vind ca.3mps og op til 10 mps i vindstødene.

så vi må forvendte en hurtig flyvning.Gog vind.

mvh Peter15. Juni 2012

16/9 Haderslev

Ja så har vejret rykket sig igen ,nu ligner det slip fra  7 til 8, Jeg håber

udsigten holder til imorgen tidlig. I ønskes alle en god nat.

mvh peter.15. Juni 2012

Haderslev 16/6

 

Her fredag eftermiddag ligner det et slip for os kl.6,00 i Haderslev.

Det forventes at duerne vil flyve meget stærkt da de har en frisk SV vind.

mvh peter12. Juni 2012

Information om sliptid

I lørdags gik DdB's SMS-service desværre ned, så den ventede sms med løsladelserne kom aldrig til os.

Som det fremgik af både vores og DdB's hjemmeside angav Peter Liljendal allerede løsladelsestiderne omkring kl. 6, men da SMS-systemet ikke virkede, fik man aldrig besked om slippet. Desværre blev nogle medlemmer "taget på sengen" som følge af dette.

Vi vil gerne pointere at Peter altid angiver en status senest kl. 7 - det vil sige at enten angiver han en sliptid inden kl. 7 - ellers angiver han om der kommer besked efter et nyt klokkeslet.
Og begge dele vil som udgangspunkt komme på SMS fra DdB.

Hvis I derfor IKKE har modtaget en sms inden kl. ca. 7.15, kan I godt regne med at der er et problem med sms'erne den dag (det kunne jo også være jeres udbyder). Og derefter vil vi opfordre jer, som ikke kan slå op på internettet, til at tage kontakt med brevduevenner fra byen, som sikkert kan hjælpe jer.

På den måde undgår I at komme ud for ubehagelige "overraskelser" på slaget.

Pbv.
Martin Hansen08. Juni 2012

Kolding 9/6

Det ustabile vejr forsætter DET ER RIGTIG TRÆLS. Derfor kan jeg ikke

sige hvornår duerne slippes imorgen,Men som det ser ud nu fredag Kl.14,30

kan vi måske slippe kl.6,00 og sektion 53 kan måske slippes kl 5,30.

Hvis vi ikke kan slipe på de planlagte tider bliver det svært.

Jeg vil også gerne fortælle jer at jeg ikke selv flyver i denne uge og derfor

er det Martin Hansen der tager beslutningen for et go for løsladelse sammen med

undertegnet.

Peter.02. Juni 2012

Haderslev 2/6

Morgennyt.06,39

Vi forventer at begynde slip kl.08,00. Der kommer lige nu tordenbyger ind fra NV

 og temp.i haderslev er 4,8 grader. Det er nordjylland og Esbjerg området

der har nogle størrer regnvejrsområder.

Peter.25. Maj 2012

Slip 26/5,2012.

Kl.13,39

 

Der er aftalt med Kolding og sektion 53,HVIS det ken lade sig gøre slipper

vi sektion 53 Kl. 6,00 og vores duer Kl 06,30. Efter vejrudsigterne starter duerne i en

sydvest vind som under vejs bliver til øst og til sidst en nordlig vind,der bliver varmt så jeg

forventer det bliver en rimlig flyvning.

God vind Peter19. Maj 2012

Slip

Vi begynder slip lige så snart det kan lade sig gøre.

 Peter19. Maj 2012

Haderslev

Jeg har lige været i kontakt med haderslev.De fortæller at der ikke vil blive sluppet duer den første

 time. Der er overskyet og ud mod vest er der mørke 2 farvede skyer, altså ikke slipvejr,så i

må være tålmodige.

mvh peter18. Maj 2012

Slip 19/5

Der forventes slip kl.7 og kl.8 i Haderslev. Foreninger vil måske komme til at mangle kurve

til næste uge da vi ikke kan nå at få dem før Peer Vestergaard lander i 053 kl 19,30.

Så er det forsent for vores lokale vognmand kan få dem med ud.

Så hvis i mangler er i nød til at hente dem selv i 053 .

mvh Peter.13. Maj 2012

sliptider

Planen er stadig at duerne fra Horsens og Kolding slippes kl.8.00.

vh peter12. Maj 2012

Forventede sliptider.

Hey venner.

Vi forventer at slippe sektion 54 Horsens kl 8.00 og Kolding kl. 8.00.

for ikke at duerne skal løbe sammen slipper vi sektion 53.

Horsens 8.45 og Kolding kl.8.30.

I skal huske at det er forventede løsladelser og vi forbeholder ret til at ændre tiderne

hvis der er noget der taler for det.

Jeg vil hermed ønske jer alle en god sæson og fortælle at vi er oppe på dupperne og klar.

med venlig hilsen Ole Johansen og Peter Liljendal.11. Maj 2012

Pakning af duer udsat.

Hey venner.

Vi har besluttet at udsætte pakning og flyvningerne i et døgn.

Dvs at vi kører med samme tidsplan lørdag som vi ellers skulle fredag.
Lige nu ser det ud til slip både i HORSENS OG KOLDING søndag morgen 7-8

mvh Peter liljendal.10. Maj 2012

12/5 -2012

Velkommen til den nye sæson.

Opstarten af sæsonen se ikke så dum ud her torsdag middag.

   Vi forventer slip sidst på formiddagen lørdag,da vinden skulle have løjet en del af ned til 7

mps fra NV. og Temperaturen skulle være oppe på et fornuftigt leje.

Søndag har været inde i billedet

men har udviklet sig lidt til den negative side.men men men vi ved aldrig med  de vejrudsigter

de har de sidste par dage ændret sig næsten hver time.

I skal vide at vi gør alt for at få en god start og vil deraf ikke tage nogen chancer.

 

mvh.Peter Liljendal11. April 2012

125 års jubilæum (mere info)

125 års jubilæumsauktion i 023 Aalborg

I forbindelsen med foreningens 125 års jubilæum afholdes der reception kl. 12.30 med efterfølgende foredrag og auktion over 39 duer fra forskellige topslag.
Først og fremmest er de første 20 duer af De Rauw Sablon afstamning henholdsvis fra Pierre Mathijs, Belgien, og Bent Th. Petersen.

Download det fulde katalog her! - Byd her www.hansen023.dk

Præsentation af De Rauw Sablon og verdenskendte Freddy:
Vi har stiftet bekendtskab med mange spændende brevduefamilier gennem årene, men Rauw Sablon dynastiet med legenden ”Freddy” har sat sit aftryk i en sådan grad, at alle taler om dem i hele verden. Og det er sikkert ikke sket før i samme grad.

Er det relationen mellem naboerne Marcel Aelbrecht og De Rauw Sablon - er det duen ”Frans” hos Erik Limbourg eller måske ”Frans” ved Freddy Vandenheede, der er årsagen til denne superfamilie? Det ved vi ikke, men én ting er sikkert: vi taler om duer på topniveau - skabt af dygtige brevduemænd, som byttede superduer.

”Freddy” er benævnt som verdens bedste avlshan og er far til ”Den Dromer” - en super flyve- og avlsdue hos Koopman . ”Blauwe Prins” - søn af ”Freddy” - fløj fantastisk hos Pros Roosen. En anden lysende stjerne hos Rauw Sablon er en søn på det kendte ”Dream Couple”, nemlig ”Limoges” som blandt andet er bedstefar til ”Den Dromer”.

Pierre Mathijs i Belgien skabte en af de sidste store champions ”New Freddy” – 1. nationale esdue i Belgien og 1. olympiadedue i Poznan. ”New Freddy” er nu topavls han hos Pipa, som betalte 565.000 kr. for duen ( bud fra kineser på 7500000,-). Pierre Mathijs fortæller, at ”New Freddy” er barnebarn af en bror til ”Freddy” og at ”Limoges” er bedstefar på moderens side. Altså kan vi konkludere, at de nye superduer er skabt af topblod.

Pierre Mathijs har bygget sin stamme på ”Freddy”-familien og ”Limoges”, og det skal fremhæves, at Pierre Mathijs har været ejer af ikke mindre end 11 hel søskende til ”Freddy”. Så det er ikke svært at forstå, at ”New Freddy” meldte sig i rækken af champions.

Andre fantastiske muligheder på denne auktion:
De sidste auktioner fra kat. 21 og frem lyder på et gavebevis på en unge efter vedhæftede stamtavle til levering efter nærmere aftale med giver.
Vi har udmygt spurgt folk efter unger efter toppar, så her er ligeledes en høj kvalitet på duerne!

Der er mulighed for at byde på duerne/bonerne her på denne internetauktion indtil torsdag den 12. april kl. 20.00-21.00 - på www.hansen023.dk

Det endelige salg finder sted i 023 Aalborg's klubhus på Magsvej 8A, 9000 Aalborg, lørdag den 14. april kl. ca. 15.30. Der vil være mulighed for at besigtige ungerne fra kl. 12.30.

Alle er velkommen - vi håber at mange kommer forbi til et stort jubilæum, hvor der er mulighed for at få en god snak med andre sportskammerater over lidt mad og drikke.

Med venlig hilsen
023 Aalborg08. Marts 2012

125 års jubilæum

Kære venner i sektion 54!

Vi kan med stolthed og glæde invitere til vores 125 års jubilæum!
Lørdag den 14. april 2012 kl. 12.30 til reception og hygge.

Vi vil naturligvis også gerne se alle vore venner fra vores sektion til reception og mad denne dag.
Ud på eftermiddagen vil vi også afholde en meget spændende auktion med superduer, som måske også kunne have jeres interesse - mere om dette når vi nærmer os.

Sæt kryds i kalenderen - Vi glæder os til at se jer!

Med venlig hilsen

023 Aalborg05. Marts 2012

Reminder - aften med sekretariatet

Lige en reminder for aftenen med sekretariatet den 12/3 i 074.
Vi håber at se rigtigt mange.

Denne aften vil sekretariatet som en ekstra ting også informere om det nye informationssystem, som bliver en afløser for tekst-tv.

Vi tror at det bliver en rigtig spændende og informativ aften.

Vel mødt!
Bestyrelsen16. Januar 2012

Aften med sekretariatet

Hermed invitation til en spændende aften med 2 x Bjarne fra DdB's Sekretariat.

Mandag den 12/3 kl. 19.00 i 074's Klubhus

Hovedtemaet for aftenen bliver det nye anlæg fra Tauris, men der bliver også mulighed for at spørge om alle andre praktiske ting i forbindelse med sekretariatet - IT, bladet Brevduen, mulighederne med den nye store printer m.v.
Politik holdes uden for denne aften.

Vel mødt til en hyggelig aften.28. December 2011

Referat Bestyrelsesmøde 5/12 2011

Referat af bestyrelsesmøde 5. december 2011 hos Peter Liljendal.

Tilstede var en samlet bestyrelse.

1.      Konstituering
Bestyrelsen valgte at fortsætte som i 2011:
PL: Formand og løslader
MH: Næstformand og sekretær
HR: Kasserer
JC: Transport
KP: Festudvalg og andre arrangementer

2.      Generalforsamlingen 12/11
Feedback fra generalforsamlingen gav snak om opstramning vedr. regulativet om mesterskabsberegningen. Ydermere vil bestyrelsen arbejde videre vedr. fremtidens udfordringer med central pakning.

3.      Præmiefest 12/11

Et tilbageblik på en vellykket præmiefest som forløb med god stemning.
Der blev talt om smårettelser og nye tiltag til næste års fest som blev bakket op af en enig bestyrelse.

4.      Nyt fra DDB
På seneste hovedbestyrelsesmøde havde man valgt at uge 24 og 26 skulle være sektionsfrie weekender uden videre. Dette anså sektionsbestyrelsen som en katastrofe – og mente ikke at man bare kunne vedtage dette.
Det blev vedtaget at man ville sende et brev til HB vedr. dette hurtigst muligt.

5.      Vinteraktiviteter
Tauriskursus ved sekretariatet i marts/april 2012
Fællesudstilling for sektion 53-54-63 i sektion 63 14/1.

6.      Datoer for 2012:
Søndag 8/1 2012: Herman Beverdam auktion i 023 kl. 14.00
Lørdag 14/1 2012: Fællesudstilling i Løgstør
Lørdag 21/1 2012: Torskeudstilling
Onsdag 25/1: Formandsmøde i 053 kl. 19.00 forud for repr. møde i Brædstrup.
Lørdag 4/2: Repræsentantskabsmøde i Brædstrup kl. 13.00
Lørdag 17/3: Torskefest
Onsdag 21/3: Bestyrelsesmøde
Onsdag 11/4: Formandsmøde i 034 kl. 19.00
Onsdag 1/8: Formandsmøde i 023 kl. 19.00
Onsdag 19/9: Medlemsmøde i 074 kl. 19.00
Onsdag 3/10: Bestyrelsesmøde
Lørdag 10/11: Generalforsamling i 074 kl. 10.00
Lørdag 10/11: Præmiefest om aftenen.

Referent
Martin Hansen28. December 2011

Referat Generalforsamlingen 12/11

Generalforsamling i Sektion 54 – i 074 Vejgaard – lørdag 12/11 2011

1.      Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Lasse Lindstrøm (LL) – og denne blev enigt valgt

2.      Valg af stemmetællere.
Der blev fundet emner blandt publikum – og disse blev valgt.

3.      Konstatering af mandater.
074 stillede ikke fuldtalligt – og derfor kun 16 mandater i alt.

4.      Formandens beretning
Peter Liljendal (PL) supplerede sin skriftlige beretning med at fremsende ønske om at han selv i samarbejde med Martin Hansen (MH) kunne flytte station i tilfælde af ugunstige forhold på oprindelig slipsted.
Christian Hansen (CH) kunne godt bakke op om dette, men måtte vide, hvilke regler (også uskrevne) man så også sagde ja til.
Bent Pedersen (BP) ønskede at få email rundt med information.
PL kunne informere om at der ville komme email rundt – selvfølgelig – også gerne hver fredag med planlagt løsladelse m.m. Så alle fik samme information.
Herefter blev beretningen enstemmigt vedtaget.

5.      Regnskab for 2011
Ingen kommentarer – og regnskab blev enstemmigt vedtaget.

6.      Kontingent for 2012
Uændret.

7.      Indkomne forslag
Ingen

8.      a. Flyveplan 2012
Som udgangspunkt ændret i forhold til 2011 – bortset fra Horsens i stedet for Hasselager.
PL informerede om at uge 27 ville blive Horsens, men gerne længere.
CH: 023 vil gerne have den længere end Horsens
Thorkild Kristensen (TK) mente at nu var der fremsat en kapflyvningsplan – og så skulle den også holdes.
PL pointerede at det naturligvis var udgangspunktet
Jens Eilif (JE) ønskede at vi for alt i verden undgår hjemkørsler – det gav kaos hver gang.
Flyveplanen blev herefter vedtaget.
b. Konkurrencer 2012
Bestyrelsen fremlagde forslag til et nyt generalmesterskab med:
3 af 7 ungeflyvninger, 9 af 15 indland, 10 af 13 mellem og 4 af 5 lange.
Rene Nielsen (RN) fremlagde forslag fra 053:
3 af 7 ungeflyvninger, 6 af 15 indland, 6 af 13 mellem og 2 af 5 lange.
Der blev stemt for de 2 forslag med majoritet – 8-5 – for 053’s forslag.
BP mente ikke at man kunne komme med ændringsforslag til konkurrencerne her på  generalforsamlingen.
LL ønskede en klarere mesterskabsberegning i regulativet.
PL lovede at bestyrelsen ville se herpå.
BP syntes at det var skrækkeligt mange penge, der blev brugt på intern opsamling i vores sektion.
PL pointerede at han syntes at fordelingen til udgifter mellem de 2 sektioner 53 og 54 var fair for begge parter.
Henrik Rasmussen (HR) uddelte regnskab for samarbejdet for 2011.
Klaus Poulsen (KP) mente at vi i nær fremtid ville arbejde mod et samlet sted for pakning og opsamling. Hvordan håndterer vi det?
Jan Christensen (JC) havde spurgt rundt hos vognmænd – og de ville kun køre, hvis de kunne få ”hele pakken”
RN kunne informere at 053 ikke ville opsamle om fredagen, fordi de ikke ville være med til at der var nogle som IKKE ville hjælpe fællesskabet.

9.      Valg af løslader.
PL ønskede genvalg og blev valgt.

10.  Valg af kasserer.
HR ønskede genvalg og blev valgt.

11.  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
JC og MH ønskede genvalg og blev begge valgt.

12.  Valg af en bestyrelsessuppleant.
CH ønskede genvalg og blev valgt som suppleant for 2 år.

13.  Valg af revisor.
Kim Pedersen ønskede genvalg og blev valgt.

14.  Valg af revisorsuppleant.
Torben Andersen ønskede genvalg og blev valgt.

15.  Eventuelt.
BP mente at vi skulle alle hjælpe og dele med hinanden. Nogle får en opsamling – andre får hentet uden for døren – det må gå lige op – arbejdsmæssigt og økonomisk.
KP kunne informere om foredrag i 034 med Brian Dalsgaard 17/11.
LL informerede om at 074 og 034 ville indsende forslag om ny løslader i vores region – Christian Mikkelsen 075 i stedet for Ib Kristensen – og opfordrede de andre foreninger til samme.

Referent
Martin Hansen27. September 2011

Referat fra medlemsmøde 14/9

Referat af medlemsmøde 14. september 2011

I 074 Vejgaards lokaler.
Til stede: 14 medlemmer og sektionsbestyrelsen på nær Peter Liljendal (PL), der var på ferie.

Indledning

Martin Hansen (MH) indledte med at byde de fremmødte velkommen og håbede på god og saglig debat.

Kapflyvningsplan 2011

Thorkild Kristensen, 034 (TK): Spurgte ind til hvorfor vi på generalforsamlingen vedtog en kapflyvningsplan og så bagefter lavede ændringer i sæsonen. Mente at når vi havde besluttet os for at køre til de respektive steder, så skulle vi gøre det uanset vejrmeldinger m.m.

Dion Esmann, 074 (DE): Var til dels enig – det samme skete på DdB. Økonomi var på vej til at overhale duernes tarv. Han foreslog også evt. at flyve Horsens i stedet for Hasselager.

Hans-Jørn Thomsen, 074 (HJT): Mente at løsladeren PL og næstformanden MH ikke gjorde det for at skade nogen men for at lave den bedst mulige kapflyvning for os.

Lasse Lindstrøm, 074 (LL): Var enig med HJT – hvis ikke løsladeren skulle kunne flytte en flyvning, hvem skulle så kunne?

Bent Pedersen, 034 (BP): Var enig med TK. Med de usikre vejrudsigter burde vi køre uanset og så tage stilling til vejret på dagen før slip.

MH: Måtte blankt erkende at bestyrelsen ville sikkert indsende forslag til næste generalforsamling at PL og MH havde 100 % carte blanche til at gøre, hvad de mente var det rette forud for en flyvning.
Der blev hver uge arbejdet på højttryk på at finde den rette løsning, men med dette års sæson var det absolut ikke nemt at få gennemført en god flyvning hver uge. Så det krævede ofte telefonsamtaler både torsdag og fredag flere gange. Og hvis PL og MH besluttede at flytte / aflyse var det 100 % for duernes tarv – og ikke for sjov skyld.
MH fortsatte med at forklare hvor frustrerende det er at skulle stå model til forskellige medlemmers negative bemærkninger – nærmest uanset, hvilken løsning, der blev fundet. Uanset hvad der gøres, er alle aldrig helt tilfredse.

TK: Fastslog igen at vi skulle følge kapflyvningsplanen 100 % - og så hellere køre duerne hjem, hvis ikke flyvningen kunne gennemføres.

Klaus Poulsen, 034 (KP): Kunne informere at Horsens allerede var kommet frem på seneste formandsmøde – så arbejdet med at undersøge muligheden for slip der, var allerede i gang.
Og han kunne også bekræfte at folk absolut ikke var tilfredse, hvis der blev flyttet eller aflyst og mente dermed også at PL og MH skulle have frie tøjler til at gøre hvad de mente ville være den rette løsning uden at skele til kapflyvningsplanen.

Sigurd Kjærgaard, 74 (SK): Var sikker på at løsladerne gør hvad de kan for at lave den bedste løsning.

René Nielsen, 53 (RN): Spurgte om der var nogle der kunne huske nogle sager fra 2010? Nej, det var der ikke, men det var p.g.a. at det havde været en let sæson. I 2011 var der dårligt vejr – og dermed faldt snakken på løsladelserne.

LL: Pointerede igen: Løsladerne bestemmer 100 %.

TK: Fortsatte med at mene at flyvningerne ikke blev bedre af at flytte.

Henning Kristensen, 034 (HK): Fortalte at han ikke gik op i økonomi, så for hans skyld skulle flyvningerne ikke flyttes. De skulle køres til slipstedet og kunne der ikke slippes inden kl. 12, skulle de overnatte og der skulle forsøges slip næste dag.

Leif Sørensen, 023 (LS): Fortalte at vi altid har talt om løsladelser – og der altid har været uenighed. Men han kunne godt bruge mere information på hjemmesiden – så folk var informeret om beslutningen. Dermed ville man undgå ”ævl og kævl” – og det ville være klart for alle, hvorfor de enkelte beslutninger blev taget.

MH: Kunne informere at hjemmesiden nu kunne lave små informationer om f.eks. slip som blev sat på hjemmesiden og sendt som email. Så han opfordrede alle til at tilmelde sig nyhedsbrevet.

HJT: Ville bare lige pointere at økonomien er vigtig – rigtigt mange går op i hvad det koster at flyve, så det var ikke bare så enkelt, som HK fremførte.

Opsamling

TK: Kunne godt tænke sig at høre om det var tilfældet at vi nu skal til at indlevere foreningsvis i 053? Og om vi stadig betaler til opsamlingen i sektion 53.

KP: Var frustreret over situationen i hele 2011. Vognmænd sprang fra aftaler eller glemte at have deres biler hjemme til fredag. Heldigvis havde det været muligt at låne 053’s trailer nogle gange.
Derfor var han af den holdning at 023, 034 og 074 selv kunne indlevere deres duer i 053 – til gengæld skulle 053 så stå for vanding af duerne.

DE: Mente at det lød udmærket, men hvordan skulle 074 kunne levere 600 duer i 053? Det ville kræve investering af de berørte foreninger.

KP: Informerede at der kunne lejes eller købes en trailer.

DE: Fortsatte og spurgte hvorfor sektionen ikke kunne købe egen lastbil og så finde nogle chauffører selv.

KP: Spurgte ud i forsamlingen om man kunne finde en stabil chauffør?

RN: Mente at en investering i egen vogn var farlig – 3 ting: 1. Der skulle betales en høj forsikring og vægtafgift. 2. Det ville kræve en firmastatus for at kunne køre med duerne. 3. Det ville kræve kurser af chaufførerne.

LS: Kunne man ikke lease en bil?

MH: Mente at det var en katastrofe for os uden bil – det ville igen kræve mere arbejde af ”Tordenskjolds soldater”.

LS: Spurgte også indtil om det kunne være rigtigt at vi skulle være med til at betale for sektion 53’s opsamling?

Henrik Rasmussen, 022 (HR): Bekræftede at vi er med til at betale deres opsamling på samme måde som de er med vores. Regningen deles – og begge parter sparer penge.

BP: 053 Sølyst har en trailer som 023 og 074 måske kunne leje?

TK: Hvis der kan spare 15.000 årligt, må det da være en god løsning at lave indlevering i 053?

Mesterskaber

HJT: Foreslog at kigge lidt på vores generalmesterskab. Alle andre mesterskaber i DdB regi følger DdB’s retningslinier.
Han måtte konstatere at 034 Mou blev 1, 2 og 3 til dette års mesterskab og forklarede sig med at i en vestenvindsflyvning fik øst i grove træk 1000 point, midterdelen af sektionen 980 point og vest 960 point. Det samme med østlig vind 1000 point i vest, 980 i midt og 960 i øst. P.g.a. vind til enten den ene eller anden side fik midterdelen af sektionen ”altid” 980 point – og skulle man som nu vælge 5 sektionsflyvninger kunne man her kun opnå 5 x 980, mens de i siderne af sektionen kunne vælge 5 flyvninger med 1000 point (eller næsten).

Dermed var det meget svært for midterdelen af vinde vores generalmesterskab, da man som medlem har flere flyvninger at vælge imellem og kan tage dem med ”god vind”, som kun vil opstå i enten øst eller vest.

Han foreslog at man kunne gøre det på 2 andre måder:
1. Fastlægge 15 flyvninger forud for sæsonen – så var det ens for alle hvilke flyvninger, der talte.
2. Alle flyvninger minus 2 på hver distance talte med. Altså alle lang minus 2, alle mellem minus 2, alle indland minus 2 og alle unger minus 2.

LS: Det gælder om at folk er med så lang tid som muligt – ellers mistes interessen og så mister vi antal på flyvningerne.

KP: Ville bare lige pointere at generalmesterskabet i år er UDEN mellem sport, da der havde været spørgsmål om dette.

LS: Mente også at vore sportsmesterskaber skulle være som 023 havde forslået tidligere at sportduer giver 1000 point uanset placering i forhold til de ”åbne duer”, da det er en konkurrence for sig.

BP: Mente at generalmesterskabet kunne være alle flyvninger.

TK: Hvis alle skal med, vil der være folk som ikke sender de sidste uger fordi de er tabt til mesterskabet.

LS: Hvorfor er der ikke så mange unger med som tidligere? Er det p.g.a. ungesygen?

DE: Det kunne også være fordi at mange har forårsunger og dermed ikke vil konkurrere med vinterungerne?

BP: Ville bare informere at vi skulle passe på ikke at gøre vores ungeflyvninger for korte som f.eks. Hasselager, da ungerne på korte afstande følger hinanden og så ender hele flokken der hvor der er flest unger, som f.eks. i år hvor 053 havde sendt mange unger.

Eventuelt

SK: Havde hørt at der havde været folk på kursus hos dyrlæge i Tyskland – om der kunne laves en informationsaften, så alle andre også kunne høre?

TK: Mente at vi i Danmark havde et stort problem, da vi ikke kunne henvende os nogen steder i sæsonen.

MH: Kunne informere at kurset i Tyskland var ret basalt – og at han ikke fandt det stort nok til at lave en kursusaften om. Men var enig i at Danmark havde et stort problem m.h.t. dyrlæger, da de ikke vidste nok om brevduer.

Derefter var der hyggelig snak – en rigtig fin aften med god og rolig debat.
Der blev til sidst informeret om at dette års generalforsamling afholdes 12. november.

Referent Martin Hansen12. September 2011

Medlemsmøde 14/9 2011

Lige en reminder forud for vores medlemsmøde på onsdag.

Altså i 074's lokaler kl. 19.00 den 14/9.

Alle medlemmer af sektionen er hjertelig velkommen.
Vi håber på stort fremmøde, så vi kan få en god debat om hvordan vores sektion bliver bedre.
Kom med alle dine gode idéer!

Vi ser frem til en saglig og konstruktiv debat. Vel mødt!

Pbv.
Martin11. September 2011

Alle mesterskaber

Så er alle mesterskaber sat på hjemmesiden.

Ved en fejl var langdistancen ikke med første gang.

Pbv.
Martin09. September 2011

Præmiefest 12/11 2011

Lørdag den 12. november 2011 kl. 18.30
gentager vi successen fra 2010 i selskabslokalet på
Blåkildevej 65, 9220 Aalborg Ø

Buffetten består af juleanretning med efterfølgende kaffe og hjemmebag.
Efter spisningen spilles der op til dans med levende musik.

Og der afsluttes med natmad.

Pris for buffet kr. 170,-
Drikkevarer kan hele aftenen købes til rimelige priser.

Tilmelding og betaling skal ske foreningsvis senest 30/10 til
Klaus Poulsen, 034 Mou - tlf. 50923159.

Sportslig hilsen
Bestyrelsen07. September 2011

Resultater og mesterskaber

Så er årets sidste resultater og alle mesterskaber online på hjemmesiden.

Giv lige besked til Martin Hansen, hvis der er fejl.

På forhånd tak.

Pbv.
Martin19. August 2011

Nyt nyhedsmodul på sektion54.dk

Gennem sommeren har vi arbejdet på et nyt nyhedsmodul her på hjemmesiden.

Det udmærker sig ved at nyheder både bliver bragt her på hjemmesiden under Nyheder og bliver sendt ud til modtagere af nyhedsbrevet på email.

Hvis du ønsker at blive tilmeldt og få tilsendt emails vedr. sektion 54, så tilmeld dig i toppen af siden under Nyheder.

Vi håber, at dette nye modul kan give en bedre nyhedsformidling i sektionen.

Ønsker man i de enkelte foreninger at sende et nyhedsbrev, så send indhold til m@hansen023.dk - og så vil Martin sørge for at det bliver sendt ud til alle.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen31. December 1969

Her er lige lidt VIGTIG nyt .Husk at det er Horsens N stations nr.199 der skal flyves.